logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady » VIII kadencja - 2018-2023
rok 2020

Uchwa艂a Nr XX/189/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2020 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/190/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/191/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/192/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/193/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie ustalenia 艣redniej ceny jednostki paliwa w gminie Ostrowite na rok szkolny 2019/2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/194/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka zdrowia, po艂o偶onego w Ostrowitem, przy ul. Zachodniej 7, dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/195/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia, po艂o偶onego w Giewartowie, przy ul. Grota Roweckiego 1C, dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/196/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie odwo艂ania skarbnika Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/197/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie powo艂ania skarbnika Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/198/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2020 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/199/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/200/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie zg艂oszenia so艂ectwa Siernicze Wielkie do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/201/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgodny na wydzier偶awienie na okres 5 lat, w trybie bezprzetargowym cz臋艣ci nieruchomo艣ci o powierzchni 160m2,po艂o偶onej w obr臋bie Naprusewo, oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/2, dotychczasowemu dzier偶awcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/202/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Ostrowitem i Giewartowie dotychczasowemu dzier偶awcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/203/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie sezonu k膮pielowego oraz wykazu k膮pielisk na terenie Gminy Ostrowite na 2020 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/204/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bo偶ej Cz臋stochowskiej w Ostrowitem na prace konserwatorskie przy o艂tarzu g艂贸wnym w Ko艣ciele.
Wi臋cej »
Uchwa艂膮 Nr XXI/205/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwy偶szenia Krzy偶a 艢wi臋tego w Giewartowie na prace konserwatorskie przy o艂tarzu bocznym w kaplicy w Ko艣ciele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/206/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ustalenia czasu bezp艂atnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia op艂aty za 艣wiadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddzia艂ach przedszkolnych, kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/207/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/208/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli w Gminie Ostrowite w 2020 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/209/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Giewart贸w na lata 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/210/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci K膮piel na lata 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/211/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia So艂eckiej Strategii Rozwoju Wsi Giewart贸w-Holendry w Gminie Ostrowite
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/212/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia So艂eckiej Strategii Rozwoju So艂ectwa Kosewo w Gminie Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/213/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 marca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2020 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/214/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 marca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/215/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 Prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013 roku odno艣nie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Ostrowite oraz przekazania odpowiedzi na skarg臋 do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Poznaniu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/218/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 marca 2020 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/219/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2020 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/220/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/221/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/196/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Do艂y.
Wi臋cej »
Uchwa 艂a Nr XXIII/222/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/198/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Giewart贸w Holendry.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/223/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/206/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Mieczownica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/224/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLIII/212/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Naprusewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/225/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/203/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Kania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/226/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/204/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa K膮piel.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/227/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/201/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Izdebno.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/228/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/202/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Jarotki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/205/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Kosewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/230/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/200/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Grabina.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/231/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLIII/213/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/232/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLIII/214/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Przec艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/233/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLIII/215/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Sienno.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/234/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLIII/216/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Siernicze Ma艂e.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/235/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLIII/217/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Siernicze Wielkie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/236/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLIII/221/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Tomaszewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/237/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/197/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Giewart贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/238/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/199/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Gostu艅.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/239/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie przed艂u偶enia terminu p艂atno艣ci rat podatku od nieruchomo艣ci przedsi臋biorcom, kt贸rych p艂ynno艣膰 finansowa uleg艂a pogorszeniu w zwi膮zku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych w powodu COVID-19.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/240/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2020 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/241/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/242/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie od Powiatu S艂upeckiego nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kosewie, oznaczonej nr ewidencyjnym 112/13, o pow. 0,0025 ha.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/243/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci w trybie bezprzetargowym i udzielenie bonifikaty.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/244/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/245/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Ostrowite wotum zaufania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/246/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/247/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Ostrowite absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/248/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/249/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/250/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2020 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/251/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/252/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wynik贸w kontroli kwot rekompensaty wyp艂aconej Miejskiemu Zak艂adowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/253/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie zasad udzielania, trybu post臋powania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla sp贸艂ek wodnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/254/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowych niezabudowanych oznaczonych ewidencyjnie jako dzia艂ki nr 177/1 i 177/2, po艂o偶onych w miejscowo艣ci Gostu艅 o pow. 0,2300 ha i 0,0600 ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/256/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia , po艂o偶onego w Ostrowitem, przy ul. Zachodniej 7, dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/257/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/258/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2020 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/259/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/260/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 sierpnia 2020 roku.
w sprawie ustalenia 艣redniej ceny jednostki paliwa w gminie Ostrowite na rok szkolny 2020/2021.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/261/2020 RADY GMINY OSTROWITE z dnia 29 wrze艣nia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2020 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/262/2020RADY GMINY OSTROWITE z dnia 29 wrze艣nia 2020 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020 - 2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/263/2020 RADY GMINY OSTROWITE z dnia 29 wrze艣nia 2020 roku
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na 2021 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/264/2020 RADY GMINY OSTROWITE z dnia 29 wrze艣nia 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako dzia艂ka nr 63/3, po艂o偶ona w miejscowo艣ci Giewart贸w, o pow. 0,1700 ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/265/2020 RADY GMINY OSTROWITE z dnia 29 wrze艣nia 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowych niezabudowanych oznaczonych ewidencyjnie jako dzia艂ki nr 99/2 i 99/3, po艂o偶onych w miejscowo艣ci Lipnica, o pow. 0,0872 ha i 0,1189 ha w drodze przetargu nieograniczonego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/226/2020 RADY GMINY OSTROWITE z dnia 29 wrze艣nia 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowych niezabudowanych oznaczonych ewidencyjnie jako dzia艂ki nr 124/1 i 124/2, po艂o偶onych w miejscowo艣ci Lipnica, o pow. 0,1288 ha i 0,1050 ha w drodze przetargu nieograniczonego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/267/2020 RADY GMINY OSTROWITE z dnia 29 wrze艣nia 2020 roku
w sprawie przyj臋cia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostrowite na lata 2020 - 2023".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/268/2020 RADY GMINY OSTROWITE z dnia 29 wrze艣nia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia , okre艣lenia zasad ustalania i poboru oraz termin贸w p艂atno艣ci i wysoko艣ci stawek op艂aty targowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/269/2020 RADY GMINY OSTROWITE z dnia 29 wrze艣nia 2020 roku
w sprawie op艂aty miejscowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/270/2020 RADY GMINY OSTROWITE z dnia 29 wrze艣nia 2020 roku
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych oraz warunk贸w i zasad korzystania z przystank贸w, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest gmina Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/271/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 pa藕dziernika 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2020 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/272/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 pa藕dziernika 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/273/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 pa藕dziernika 2020 roku
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych oraz warunk贸w i zasad korzystani9a z przystank贸w, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest Gmina Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/274/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 pa藕dziernika 2020 roku
w sprawie zaopiniowania cennika na 2021 rok za odzyski i unieszkodliwianie 1 tony odpad贸w komunalnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/275/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 pa藕dziernika 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od obowi膮zku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzier偶awy gruntu na cele zwi膮zane z produkcj膮 energii elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii - fotowoltaika.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/276/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 pa藕dziernika 2020 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo艣ci w 2021 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/277/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 pa藕dziernika 2020 roku
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/278/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2020 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/279/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/280/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie programu wsp贸艂pracy Gminy Ostrowite z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2021.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/281/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie rozwi膮zania Zwi膮zku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/282/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/283/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/284/2020 rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako dzia艂ka nr 111/5,po艂o偶onej w miejscowo艣ci Naprusewo, o pow. 0,0711 ha w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/285/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako dzia艂ka nr 111/6 po艂o偶onej w miejscowo艣ci Naprusewo, o pow. 0,1391 ha w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/286/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 pa藕dziernika 2017 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/287/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysoko艣ci stawki op艂aty.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/288/2020 rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie ustalenia rycza艂towej stawki op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomo艣ci, na kt贸rych znajduj膮 si臋 domki letniskowe lub innych nieruchomo艣ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/289/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie wyra偶enia woli umiejscowienia na terenie Gminy Kleczew karetki pogotowia ratunkowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/290/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/291/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkni臋tego stanowi膮cego kompleks wojskowy w Powidzu na obszarze gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/292/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od obowi膮zku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzier偶awy gruntu na cele zwi膮zane z produkcj膮 energii elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii-fotowoltaika.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/293/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren贸w lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych na obszarze gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/294/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2021 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/295/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie uchylenia uchwa艂y nr IX/52/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych oraz warunk贸w i zasad korzystania z przystank贸w, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest gmina Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/296/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowych niezabudowanych oznaczonych ewidencyjnie jako dzia艂ki nr 35/3 o pow. 0,1679 ha i 35/4 o pow. 0,1556 ha, po艂o偶onych w miejscowo艣ci Lipnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXI/297/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 16 grudnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2020 rok/
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/298/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 16 grudnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/299/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 16 grudnia 2020 roku
w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Gminy Ostrowite na 2021 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/300/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 16 grudnia 2020 roku
w sprawie przyj臋cia plan贸w pracy wymienionych w paragrafie 1 Komisji Rady Gminy Ostrowite na 2021 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/301/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 16 grudnia 2020 roku
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/302/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 16 grudnia 2020 roku
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/303/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 16 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013 r. dotycz膮cej regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/304/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 16 grudnia 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w Mieczownicy o pow. 0,4500 ha, oznaczonej ewidencyjnie jako dzia艂ka 70/1.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/305/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 16 grudnia 2020 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/306/2020 Rady Gmi8ny Ostrowite z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/307/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/308/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia po艂o偶onego w Giewartowie, przy ul. Grota Roweckiego 1C, dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/309/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie zasad, trybu przyznawania stypendi贸w sportowych dla zawodnik贸w b臋d膮cych cz艂onkami podmiotu dzia艂aj膮cego statutowo na rzecz rozwoju kultury fizycznej maj膮cego siedzib臋 na terenie Gminy Ostrowite lub osobom zamieszka艂ym na terenie Gminy Ostrowite, za osi膮gni臋te wyniki sportowe.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/310/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2021-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/311/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwa艂y bud偶etowej na 2021 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/312/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 5034693