logo
Prawo miejscowe
Uchwały Rady

Uchwała nr XII/101/2011
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVII/360/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 12 listopada 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2014 - 2025.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVII/359/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 12 listopada 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Ostrowite na 2014 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVII/358/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 12 litopada 2014 roku
w sprawie opłaty miejscowej na 2015 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVI/357/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2014-2025
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLV/356/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2014 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVI/355/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2014 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zawarcie umowy u┼╝yczenia na okres 7 lat zabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr ewid 114/1 po┼éo┼╝onej w Kapielu.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVI/354/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2014 roku
w sprawiewyra┼╝enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz─Ö┼Ťci nieruchomo┼Ťci O┼Ťrodka Zdrowia po┼éo┼╝onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVI/353/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia cennika na 2015 rok za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpad├│w komunalnych.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVI/352/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2014 roku
w sprawie programu wsp├│┼épracy Gminy Ostrowite z organizacjami pozarz─ůdowymi i podmiotami prowadz─ůcymi dzia┼éalno┼Ť─ç pozytku publicznego na rok 2015.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVI/351/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2014 roku
w sprawie obni┼╝enia ceny skupu ┼╝yta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVI/350/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2014 roku
w sprawie okre┼Ťlenia stawek podatku od ┼Ťrodk├│w transportowych na 2015 rok.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XLV/349/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze┼Ťnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Konienie za 2013 roku
Wi─Öcej »
Zał. Nr 1 do Uchwały nr XLV/348/2014
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XLV/348/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze┼Ťnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz─Ö┼Ťci obszaru Gminy Ostrowite, obejmuj─ůcego wie┼Ť Kosewo, Tomiszewo
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XLV/347/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia30 wrze┼Ťnia 2014 roku
w sprawie odmowy uwzgl─Ödnienia wezwania do usuni─Öcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013 r. Nr XXVIII/223/2013 dotycz─ůcej regulaminu utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku na terenie Gminy Ostrowite (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 21.03.2013 r. poz. 2379)
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XLV/346/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze┼Ťnia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2014-2015
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XLV/345/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze┼Ťnia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2014 rok
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XLV/344/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze┼Ťnia 2014 roku
w sprawie zaci─ůgni─Öcia kredytu d┼éugoterminowego
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XLV/343/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze┼Ťnia 2014 roku
w sprawie wymaga┼ä, jakie powinien spe┼énia─ç przedsi─Öbiorca ubiegaj─ůcy si─Ö o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz─Ötami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz─ůt a tak┼╝e grzebowisk i spalarni zw┼éok zwierz─Öcych
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLV/342/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrzesnia 2014 roku
w sprawie szczeg├│┼éowego sposobu i zakresu ┼Ťwiadczenia us┼éug w zakresie odbierania odpad├│w komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci i zagospodarowania tych odpad├│w, w zamian za uiszczon─ů przez w┼éa┼Ťciciela nieruchomo┼Ťci op┼éat─Ö za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XLV/341/2014 Rady Gminy Ostrowite z dmnia 30 wrze┼Ťnia 2014 roku
w sprawie opłaty targowej na 2015 rok
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XLV/340/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze┼Ťnia 2014 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo┼Ťci w 2015 roku
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLV/339/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 sierpnia 2014 roku
w sprawie okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od nieruchomo┼Ťci na 2015 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLIV/338/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 sierpnia 2014 roku
w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Giewartowie
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 1 do Uchwa┼éy Nr XLIV/337/2014 z dnia 22.08.2014 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLIV/337/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 sierpnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite, obejmuj─ůcego obr─Öb Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLIV/336/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 sierpnia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2014 - 2015
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLIV/335/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 sierpnia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2014 rok
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik do Uchwa┼éy Nr XLIV/334/2014 z 22.08.2014 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLIV/334/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na dzier┼╝aw─Ö na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomo┼Ťci po┼éozonej w Sierniczu Wielkim dotychczasowemu dzier┼╝awcy
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik do Uchwa┼éy Nr XLIV/333/2014 z dnia 22.08.2104 r.
Wi─Öcej »
Za ł
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLIV/333/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na dzier┼╝aw─Ö na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Lipnicy dotychczasowemu dzier┼╝awcy
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik do Uchwa┼éy Nr XLIV/332/2014 z dnia 22.08.2014 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLIV/332/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na dzier┼╝aw─Ö na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Giewartowie dotychczasowemu dzier┼╝awcy.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLIII/331/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2014 - 2025
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLIII/330/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2014 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLIII/329/2014 Rady Gminy ostrowite z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostrowite absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLIII/328/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud┼╝etu za 2013 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLII/326/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2014 - 2025
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLII/325/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2014 rok
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 1 do Uchwa┼éy Nr XLII/324/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 maja 2014 roku
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLII/324/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz─Ö┼Ťci obszaru Gminy Ostrowite, obejmuj─ůcego wie┼Ť Kosewo, Tomiszewo
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLII/323/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLI/322/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie po┼╝yczki z Wojew├│dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLI/321/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2014 - 2025
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLI/320/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2014 rok
Wi─Öcej »
Uchwała XLI/319/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod─Ö i zbiorowego odprowadzania ┼Ťciek├│w
Wi─Öcej »
Uchwala Nr XL/ 318/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2014 - 2025
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XL/317/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 marca 2014 roku w s
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2014 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XL/316/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz─Ö┼Ťci nieruchomo┼Ťci O┼Ťrodka Zdrowia po┼éo┼╝onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XL/315/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie przed┼éu┼╝enia czasu obowi─ůzywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wod─Ö i zbiorowego odprowadzania ┼Ťciek├│w
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XL/314/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie nie wyra┼╝enia zgody na wyodr─Öbnienie w bud┼╝ecie gminy na rok 2015 ┼Ťrodk├│w stanowi─ůcych fundusz so┼éecki
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIX/313/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XXVII/216/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przystapienia do sporz─ůdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite obejmuj─ůcego obr─Öb Ostrowite.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIX/312/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXVII/286/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 grudnia 2013 rokuw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Ostrowite na 2013 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIX/311/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz─Ö┼Ťci nieruchomo┼Ťci O┼Ťrodka Zdrowia w Giewartowie dotychczasowemu najemcy.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIX/310/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz─Ö┼Ťci nieruchomo┼Ťci O┼Ťrodka Zdrowia po┼éo┼╝onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIX/309/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2014 - 2025.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIX/308/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie ggminy Ostrowite na 2014 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIX/307/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie okre┼Ťlenia programu opieki nad zwierz─Ötami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno┼Ťci zwierz─ůt na terenie Gminy Ostrowite w 2014 roku.
Wi─Öcej »
Uchwala nr XXXIX/306/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo┼Ťci.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIX/305 2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo┼Ťci.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVIII/304/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. "Przygotowanie oddzia┼é├│w przedszkolnych w Ostrowitem i Giewartowie do┼Ťwiadczenia wysokiej jako┼Ťci us┼éug na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" o numerze POKL.09.01.01-30-085/13, wsp├│┼éfinansowanego przez Uni─Ö Europejsk─ů w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego z Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVIII/303/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie upowa┼╝nienia Kierownika Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowitem do za┼éatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, przyznawania dodatk├│w energetycznych.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2014 - 2025.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVIII/301/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2014 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVIII/300/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVIII/299/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie okre┼Ťlenia zasad zwrotu wydatk├│w w zakresie do┼╝ywiania w formie posi┼éku albo ┼Ťwiadczenia rzeczowego w postaci produkt├│w ┼╝wyno┼Ťciowych dla os├│b obj─Ötych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie do┼╝ywiania "Pomoc pa┼ästwa w zakresie do┼╝ywiania" na lata 2014 - 2020.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVIII/298/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie podwy┼╝szenia kryterium dochodowego uprawniaj─ůcego do przyznania nieodp┼éatnie pomocy w zakresie do┼╝ywiania w formie ┼Ťwiadczenia pieni─Ö┼╝nego na zakup posi┼éku lub ┼╝ywno┼Ťci dla os├│b obj─Ötych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie do┼╝ywiania"Pomoc pa┼ästwa w zakresie do┼╝ywiania" na lata 2014 - 2020.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVIII/297/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVIII/296/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina z przeznaczeniem na dzia┼éalno┼Ť─ç O┼Ťrodka PDora┼║nej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemoc─ů.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVIII/295/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz─Ö┼Ťci nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝pnej w Giewartowie dotychczasowemu dzier┼╝awcy.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVIII/294/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Giewartowie dotychczasowemu dzier┼╝awcy.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVIII/293/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na nabycie nieruchomo┼Ťci.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVII/292/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie bud┼╝etu na 2014 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVII/291/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2014 - 2025.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVII/290/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie odmowy uchylenia uchwały Nr XXXV/276/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2013 roku.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVII/289/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwa┼éy okre┼Ťlej─ůcej wysoko┼Ť─ç stawek podatku od ┼Ťrodk├│w transportowych na 2014 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVII/288/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Zwi─ůzku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVII/287/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2013 - 2023.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVII/286/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2013 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVII/285/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie Statutu Zwi─ůzku Gmin Regionu S┼éupeckiego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVII/284/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problem├│w Alkoholowych.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVII?283/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia planow pracy stałych Komisji Rady Gminy Ostrowite na 2014 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVII/282/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ostrowite na 2014 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVI/281/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2013 - 2023.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVI/280/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2013 rok.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 7 do Uchwa┼éy Nr XXXVI/279/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2013 roku
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 6 do Uchwa┼éy Nr XXXVI/279/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2013 roku
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 5 do Uchwa┼éy Nr XXXVI/2279/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2013 roku
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 4 do Uchwa┼éy Nr XXXVI/279/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2013 roku
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 3 do Uchwa┼éy Nr XXXVI/279/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2013 roku
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 2 do Uchwa┼éy Nr XXXVI/279/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2013 roku
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 1 do Uchwa┼éy Nr XXXVI/279/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2013 roku
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVI/279/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie okre┼Ťlenia stawek podatku od ┼Ťrodk├│w transportowych na 2014 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVI/278/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie obni┼╝enia ceny skupu ┼╝yta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie udzielenia por─Öczenia sp┼éty po┼╝yczki inwestycyjnej na realizacj─Ö projektu "Uporz─ůdkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu koni┼äskiego".
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik do Uchwa┼éy Nr XXXV/276/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 pa┼║dziernika 2013 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zamian─Ö niezabudowanej nieruchomo┼Ťci.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/276/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zamian─Ö niezabudowanej nieruchomo┼Ťci.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/275/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz─Ö┼Ťci nieruchomo┼Ťci O┼Ťrodka Zdrowia po┼éo┼╝onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/274/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2013 - 2023.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/273/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2013 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/272/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie programu wsp├│┼épracy Gminy Ostrowite z organizacjami pozarz─ůdowymi i podmiotami prowadz─ůcymi dzia┼éalno┼Ť─ç pozytku publicznego na rok 2014.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/271/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpad├│w komunalnych.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/270/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo┼Ťci w 2014 roku.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/269/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie oplaty miejscowej na 2014 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/268/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie opłaty targowej na 2014 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/267/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od nieruchomo┼Ťci na 2014 rok.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XXXIV/266/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze┼Ťnia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2013 - 2023.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XXXIV/265/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze┼Ťnia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2013 rok.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XXXIV/264/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze┼Ťnia 2013 roku
w sprawie wyst─ůpienia Gminy Ostrowite ze Stowarzyszenia Gmin i Powiat├│w Wielkopolski.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIII/263/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2013 roku.
w sprawie powierzenia Gminie D─ůbie do prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rz─ůdowej polegaj─ůcego na prowadzeniu dla os├│b b─Öd─ůcych mieszka┼äcami Gminy Ostrowite ca┼éodobowego o┼Ťrodka wsparcia -┼Ürodowiskowego Domu Samopomocy dla os├│b z zaburzeniami psychicznymi i niepe┼énosprawnymi intelektualnie.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIII/262/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2013 roku.
w sprawie sposobu dokumentowania wykonania obowi─ůzku w zakresie pozbywania si─Ö nieczysto┼Ťci ciek┼éych z nieruchomo┼Ťci.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIII/261/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2013 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2013-2023.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIII/260/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2013 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2013 rok.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik do Uchwa┼éy Nr XXXIII/259/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2013 roku
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIII/259/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2013 roku.
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres pi─Öciu lat w trybie przetargowym cz─Ö┼Ťci nieruchomo┼Ťci, po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Brzozogaj obr─Öb Mieczownica.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIII/258/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2013 roku.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIII/257/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2013 roku.
w sprawie zmiany Uchwa┼éy Nr I/5/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 grudnia 2010 roku dotycz─ůcej powo┼éania Komisji Rewizyjnej i sta┼éych Komisji Rady Gminy Ostrowite, ustalenia zakres├│w ich dzia┼éania i sk┼éad├│w osobowych.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXII/256/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2013-2023.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXII/255/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany uchwa┼éy Rady Gminy Ostrowite Nr XXVI/204/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku dotycz─ůcej wyboru metody ustalenia op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysoko┼Ťci stawki op┼éaty (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 30 stycznia 2013
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXII/254/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo┼Ťci Ostrowite.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXII/253/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo┼Ťci Giewart├│w na lata 2012-2019
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXII/252/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie wyra┼╝enia na wydzier┼╝awienie na okres 10 lat w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Do┼éy.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXII/251/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2013 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXII/250.2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostrowite absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXII/249/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud┼╝etu za 2012 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXII/248/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie stwierdzenia wyga┼Ťni─Öcia mandatu Radnej Rady Gminy Ostrowite.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůczniki do Uchwa┼éy Nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 maja 2013 roku
Mapa ewidencyjna
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zawarcie umowy u┼╝yczenia na okres 7 lat cz─Ö┼Ťci niezabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr ewid. 214/5 o pow. 0,2000 ha po┼éo┼╝onej w Ostrowitem przy ul. Jeziornej.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXI/246/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2013-2023.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXI/245/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2013 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXI/244/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie zgłoszenia Sołectwa Stara Olszyna do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXI/243/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 1 do Uchwa┼éy Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 kwietnia 2013 roku
Plan Odnowy Miejscowo┼Ťci Stara Olszyna na lata 2013-2020.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo┼Ťci Stara Olszyna na lata 2013-2020.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 1 do Uchwa┼éy Nr XXX/241/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 kwietnia 2013 roku
Plan Odnowy Miejscowo┼Ťci Przec┼éaw na lata 2011-2018.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXX/241/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo┼Ťci Przec┼éaw na lata 2011-2018.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 1 do Uchwa┼éy Nr XXX/240/2013 Rady Gminy Ostrowite z d nia 24 kwietnia 2013 roku.
Plan Odnowy Miejscowo┼Ťci Jarotki na lata 2011-2018.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXX/240/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo┼Ťci Jarotki na lata 2011-2018.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 1 do Uchwa┼éy Nr XXX/239/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 kwietnia 2013 roku
Plan Odnowy Miejscowo┼Ťci Giewart├│w Holendry na lata 2011-2018
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXX/239/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo┼Ťci Giewart├│w Holendry na lata 2011-2018.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXX/238/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia stawki op┼éaty za zrzut 1m3 ┼Ťciek├│w dowo┼╝onych z szamb na oczyszczalnie ┼Ťciek├│w w miejscowo┼Ťci Gostu┼ä.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXX/237/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2012-2023.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXX/236/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2013 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIX/235/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie szczeg├│┼éowego sposobu i zakresu ┼Ťwiadczenia us┼éug w zakresie odbierania odpad├│w komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci i zagospodarowania tych odpad├│w, w zamian za uiszczon─ů przez w┼éa┼Ťciciela nieruchomo┼Ťci op┼éat─Ö za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIX/234/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie stwierdzenia wyga┼Ťni─Öcia mandatu Radnego Rady Gminy Ostrowite.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIX/233/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie okre┼Ťlenia g├│rnych stawek op┼éat ponoszonych przez w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci za us┼éugi w zakresie odbierania odpad├│w komunalnych oraz w zakresie opr├│┼╝niania zbiornik├│w bezodp┼éywowych i transportu nieczysto┼Ťci ciek┼éych z terenu Gminy Ostrowite.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIX/232/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie nie wyra┼╝enia zgody na wyodr─Öbnienie w bud┼╝ecie gminy na rok 2014 ┼Ťrodk├│w stanowi─ůcych fundusz solecki.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIX/231/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2013-2023
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIX/230/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2013 r.
Wi─Öcej »
Uchwała nNr XXVIII/229/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina z przeznaczeniem na dzia┼éalno┼Ť─ç O┼Ťrodka Dora┼║nej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemoc─ů
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie sprostowania błędów rachunkowych w uchwale Nr XXVI/209/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2012 -2020
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVIII/227/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2013 - 2023
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVIII/226/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2013 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVIII/225/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz─Ö┼Ťci nieruchomo┼Ťci O┼Ťrodka Zdrowia po┼éo┼╝onej w Giewartowie dotychczasowemu najemcy
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVIII/224/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo┼Ťci, po┼éozonej w miejscowo┼Ťci Brzozogaj obr─Öb Mieczownica
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku na terenie Gminy Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVIII/222/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie okre┼Ťlenia programu opieki nad zwierz─Ötami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno┼Ťci zwierz─ůt na terenie Gminy Ostrowite w 2013 roku
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVIII/221/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod─Ö i zbiorowego odprowadzania ┼Ťciek├│w
Wi─Öcej »
Uchwały Nr XXVIII/220/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowitem
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 3 do Uchwa┼éy Nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31.01.2013 r.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 2 do Uchwa┼éy Nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31.01.2013 r.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 1 do Uchwa┼éy Nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31.01.2013 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite obejmuj─ůcego obszar nieruchomo┼Ťci oznaczonych numerami geodezyjnymi 92 i 83/2, po┼éo┼╝onych w Przec┼éawiu
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/218/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia uwag, wniesionych w trybie art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite obejmuj─ůcego obszar nieruchomo┼Ťci oznaczonych num erami geodezyjnymi 92 i 83/2, po┼éozonych w Przec┼éawiu
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Nr XII/101/2011 z dnia 25.10.2011 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/216/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie przyst─ůpienia do sporz─ůdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite obejmuj─ůcego obr─Öb Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/215/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/214/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie nieruchomo┼Ťci
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/213/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie nieruchomo┼Ťci
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/207/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku na terenie Gminy Ostrowite.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/212/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie bud┼╝etu na 2013 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/211/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2013 - 2023.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/210/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2012 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/209/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2012 - 2020.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/208/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie szczeg├│┼éowego sposobu i zakresu ┼Ťwiadczenia us┼éug w zakresie odbierania odpad├│w komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci i zagospodarowania tych odpad├│w, w zamian za uiszczon─ů przez w┼éa┼Ťciciela nieruchomo┼Ťci op┼éat─Ö za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik do Uchwa┼éy Nr XXVI/206/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2012 roku
deklaracja o wysoko┼Ťci op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/206/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysoko┼Ťci op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk┼éadanej przez w┼éa┼Ťciciela nieruchomo┼Ťci na kt├│rej zamieszkuj─ů mieszka┼äcy.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/205/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie terminu, cz─Östotliwo┼Ťci i trybu uiszczania op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/204/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysoko┼Ťci stawki oplaty.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onejw Giewartowie dotychczasowemu dzier┼╝awcy.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/202/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemow Alkoholowych.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Ostrowite na 2013 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/200/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ostrowite na 2013 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXV/199/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2012 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXV/198/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2012 - 2020.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXV/197/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na najem na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym, cz─Ö┼Ťci nieruchomo┼Ťci O┼Ťrodka Zdrowia po┼éo┼╝onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXV/196/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na najem na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym, cz─Ö┼Ťci nieruchomo┼Ťci O┼Ťrodka Zdrowia po┼éo┼╝onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik do Uchwa┼éy Nr XXV/195/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 listopada 2012 roku
wniosek o przydzia┼é lokalu z zasob├│w stanowi─ůcych mieszkaniowy zas├│b
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXV/195/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz─ůcych w sk┼éad mieszkaniowego zasobu Gminy Ostrowite.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Ostrowitte z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowite.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie obni┼╝enia ceny skupu ┼╝yta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/192/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpad├│w komunalnych.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/191/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2012 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2012 - 2020.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/189/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik do Uchwa┼éy Nr XXIV/188/2012 z dnia 29.10.2012 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/188/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie przyst─ůpienia Gminy Ostrowite do Porozumienia o Wsp├│┼épracy dot. Realizacji Lokalnej Strategii na Rzecz Rozwoju Trzeciego Sektora w Powiecie S┼éupeckim.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/187/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie programu wsp├│┼épracy Gminy Ostrowite z organizacjami pozarz─ůdowymi i podmiotami prowadz─ůcymi dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego na rok 2013.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/186/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie przed┼éu┼╝enia czasu obowi─ůzywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wod─Ö i zbiorowego odprowadzania ┼Ťciek├│w.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/185/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Ostrowite.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/184/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo┼Ťci w 2013 roku.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/183/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie oplaty miejscowej na 2013 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie opłaty targowej na 2013 rok
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 7 do Uchwa┼éy Nr XXIV/181/2012 z dnia 29.10.2012 r.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 6 do Uchwa┼éy Nr XXIV/181/2012 z dnia 29.10.2012 r.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 5 do Uchwa┼éy Nr XXIV/181/2012 z dnia 29.10.2012 r.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 4 do Uchwa┼éy Nr XXIV/181/2012 z dnia 29.10.2012 r.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 3 do Uchwa┼éy Nr XXIV/181/2012 z dnia 29.10.2012 r.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 2 do Uchwa┼éy Nr XXIV/181/2012 z 29.10.2012 r.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 1 do Uchwa┼éy Nr XXIV/181/2012 z 29.10.2012 r.
Za┼é─ůcznik Nr 1
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/181/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie okre┼Ťlenia stawek podatku od ┼Ťrodk├│w transportowych na 2013 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/180/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od nieruchomo┼Ťci na 2013 rok.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XXIII/179/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 wrze┼Ťnia 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwa┼éy Nr XXII/163?2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14 sierpnia 2012 r. dotycz─ůcej pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wy┼é─ůczenie z u┼╝ytkowania jako drogi gminnej na terenie Gminy Ostrowite.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XXIII/178/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 wrze┼Ťnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2012 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 wrzesnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2012 - 2020
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XXIII/176/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 wrze┼Ťnia 2012 r.
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo┼Ťci, po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Sienno obr─Öb Sienno
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XXIII/175/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 wrze┼Ťnia 2012 r.
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo┼Ťci, po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Sienno obr─Öb Sienno
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XXIII/174/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 wrze┼Ťnia 2012 r.
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo┼Ťci, po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Izdebno
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XXIII/173/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 wrze┼Ťnia 2012 r.
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo┼Ťci, po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Izdebno
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XXIII/172/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 wrze┼Ťnia 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina z przeznaczeniem na dzia┼éalno┼Ť─ç Izby Wytrze┼║wie┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/171/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14.08.2012 r.
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Giewartowie dotychczasowemu dzier┼╝awcy.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/170/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14.08.2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2012 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/169/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14.08.2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2012 - 2020.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/168/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14.08.2012 r.
w sprawie podziału Gminy Ostrowite na okręgi wybiorcze, okręlenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14.08.2012 r.
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym cz─Ö┼Ťci nieruchomo┼Ťci, po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Naprusewo obr─Öb Naprusewo.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/166/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14 sierpnia 2012 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo┼Ťci, po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Giewart├│w.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/165/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14.08.2012 r.
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo┼Ťci, po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Lucynowo obr─Öb Szysz┼éowo.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/164/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14.08.2012 r.
w sprawie wyra┼╝enia woli zawarcia porozumienia pomi─Ödzy Gmin─ů Ostrowite a Powiatem S┼éupeckim.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/163/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14.08.2012 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wy┼é─ůczenie z uzytkowania jako drogi gminnej na terenie Gminy Ostrowite.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/162/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14.08.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo┼Ť─çi Mieczownica na lata 2012 - 2019.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXI/161/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2012 - 2020.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXI/160/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie nieruchomo┼Ťci.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie nieruchomo┼Ťci.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXI/158/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie przyst─ůpienia do sporz─ůdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite obejmuj ─ůcego cz─Ö┼Ť─ç obr─Öbu Tomiszewo i Kosewo.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXI/157/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XIV/113/2011 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23.12.2011 r. w sprawie przyst─ůpienia do sporz─ůdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite w zakresie za┼é─ůcznika graficznego przedstawiaj─ůcego obszar obj─Öty projektem zmiany.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXI/156/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2012 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXI/155/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostrowite absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXI/154/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XX/153/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31.05.2012 r.
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie nieruchomo┼Ťci.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XX/152/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31.05.2012 r.
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie nieruchomo┼Ťci.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XX/151/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31.05.2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2012 - 2020.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XX/150/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31.05.2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2012 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XX/149/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31.05.2012 r.
w sprawie wyra┼╝enia zgody na oddanie do prowadzenia eksploatacji gminnej oczyszczalni ┼Ťciek├│w ┼é─ůcznie z kanalizacj─ů w trybie bezprzetargowym
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIX/148/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo┼Ťci Giewart├│w na lata 2012 - 2019.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIX/147/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2012 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2012 - 2020.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIX/145/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Ostrowite do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi".
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVIII/144/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie przyst─ůpienia do sporz─ůdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVIII/143/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie nie wyra┼╝enia zgody na wyodr─Öbnienie w bud┼╝ecie gminy na rok 2013 ┼Ťrodk├│w stanowi─ůcych fundusz so┼éecki.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVIII/142/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zawarcie umowy u┼╝yczenia na okres 5 lat cz─Ö┼Ťci zabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr ewid. 8 po┼éo┼╝onej w Lucynowie.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVIII/141/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres pi─Öciu lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo┼Ťci, po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Ostrowite.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVIII/140/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo┼Ťci, po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Giewart├│w.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVIII/139/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo┼Ťci, po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Giewart├│w.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2012 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2012 - 2020.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/135/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie okre┼Ťlenia programu opieki nad zwierz─Ötami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno┼Ťci zwierz─ůt na terenie gminy Ostrowite w 2012 roku.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/134/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie dotychczasowemu dzier┼╝awcy na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym nieruchomo┼Ťci, po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Siernicze Wielkie.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/133/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie wyra┼╝enia zgody na najem na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym, cz─Ö┼Ťci nieruchomo┼Ťci O┼Ťrodka Zdrowia po┼éo┼╝onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/133/2012
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/132/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zmian w Statucie Zwi─ůzku Gmin Regionu S┼éupeckiego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie gminy Ostrowite na 2012 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/130/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2012 - 2020
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVI/129/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30.01.2012 r.
wsprawie powierzenia Sp├│┼éce pod firm─ů: Miejski Zaklad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w Koninie ┼Ťwiadczenia us┼éugi publicznej na rzecz Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegaj─ůcej na odzysku i unieszkodliwianiu odpad├│w komunalnych na instalacjach b─Öd─ůcych w posiadaniu MZGOK oraz wyra┼╝enia zgody na zawarcie przez Gmin─Ö Ostrowite umowy wykonawczej na ┼Ťwiadczenie us┼éug w zakresie unieszkodliwiania odpad├│w komunalnych niezb─Ödnej dla realizacji Projektu pn.:"Uporz─ůdkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu koni┼äskiego".
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVI/128/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30.01.2012 r.
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zawarcie umowy u┼╝yczenia na okres 7 lat zabudowanej nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr ewid. 112/11 po┼éo┼╝onej w Kosewie przy ul. S┼éupeckiej
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVI/127/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVI/126/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina z przeznaczeniem na dzia┼éalno┼Ť─ç Izby Wytrze┼╝wie┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVI/125/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2012 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2012 r.
Wi─Öcej »
Uchwała nr XXII/168/2012
w sprawie podzia┼éu Gminy Ostrowite na okr─Ögi wyborcze, okre┼Ťlenia ich granic i numer├│w oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okr─Ögach wyborczych.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie powo┼éania Komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia g┼éosowania nad wyborem Wiceprzewodnicz─ůcych Rady Gminy Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodnicz─ůcego Rady Gminy Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie powo┼éania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia g┼éosowania nad wyborem Przewodnicz─ůcego Rady Gminy Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwała nr XLVII/242/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2010 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVII/241/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr LX/199/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2010 roku dotycz─ůcej zaci─ůgni─Öcia pozyczki d┼éugoterminowej z Wojew├│dzkiego Funduszu Ochrony ┼Ürodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wi─Öcej »
Uchwała nr XLVI/240/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz─Ö┼Ťci nieruchomo┼Ťci O┼Ťrodka Zdrowia po┼éo┼╝onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVI/239/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwa┼éy nr XXVIII/138/2009 Rady Gminy ostrowite z dnia 26 lutego 2009 roku dotycz─ůcej zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo┼Ťci Ostrowite.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVI/238/2010 Rady Gminy ostrowite z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwa┼éy nr XXXVIII/195/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 stycznia 2010 roku dotycz─ůcej zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo┼Ťci Naprusewo na lata 2010 - 2017.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVI/237/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2010 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVI/236/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupeckiemu.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVI/235/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo┼Ťciami stanowi─ůcymi w┼éasno┼Ť─ç Gminy Ostrowite.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVI/234/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz─Ö┼Ťci nieruchomo┼Ťci O┼Ťrodka Zdrowia po┼éo┼╝onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVI/233/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej w┼éasno┼Ťci zabudowanej dzia┼éki ozn. ewid. nr 141 po┼éo┼╝onej w Ostrowitem przy ul. Szkolnej na rzecz jej u┼╝ytkownika wieczystego.
Wi─Öcej »
Uchwała nr XLVI/232/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej w┼éasno┼Ťci zabudowanej dzia┼éki ozn. ewid. nr 50/14 po┼éo┼╝onej w Giewartowie przy ul. Lotnik├│w Polskich na rzecz jej u┼╝ytkownika wieczystego.
Wi─Öcej »
Uchwała nr XLVI/231/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej w┼éasno┼Ťci zabudowanej dzia┼éki ozn. ewid. nr 138/2 po┼éo┼╝onej w Sierniczu Wielkim na rzecz jej u┼╝ytkownika wieczystego.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVI/230/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XLV/219/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze┼Ťnia 2010 roku dotycz─ůcej zamiany nieruchomo┼Ťci.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVI/229/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo┼Ťci w 2011 roku.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVI/228/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie opłaty targowej na 2011 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVI/227/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie opłaty miejscowej na 2011 rok.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 7 do Uchwa┼éy Nr XLVI/226/2010 RG Ostrowite z dnia 29.10.2010 r.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 6 do Uchwa┼éy nr XLVI/226/2010 RG Ostrowite z dnia 29.10.2010 r.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 5 do Uchwa┼éy Nr XLVI/226/2010 RG Ostrowite z dnia 29.10.2010 r.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 4 do Uchwa┼éy Nr XLVI/226/2010 RG Ostrowite z dnia 29.10.2010 r.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 3 do Uchwa┼éy Nr XLVI/226/2010 RG Ostrowite z dnia 29.10.2010 r.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik nr 2 do Uchwa┼éy nr XLVI/226/2010 RG Ostrowite z dnia 29.10.2010 r.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik nr 1 do Uchwa┼éy Nr XLVI/226/2010 RG Ostrowite z dnia 29.10.2010 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVI/226/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie okre┼Ťlenia stawek podatku od ┼Ťrodk├│w transportowych na 2011 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVI/225/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie obni┼╝enia ceny skupu ┼╝yta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLVI/224/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od nieruchomo┼Ťci na 2011 rok
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa nr XLV/223/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze┼Ťnia 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2010 rok
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa nr XLV/222/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze┼Ťnia 2010 roku
w sprawie wyra┼╝enia woli zawarcia porozumienia pomi─Ödzy Gmin─ů Ostrowite a Powiatem S┼éupeckim.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa nr XLV/221/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze┼Ťnia 2010 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej w┼éasno┼Ťci zabudowanej dzia┼éki ozn. ewid. nr 50/15 po┼éo┼╝onej w Giewartowie przy ul. Lotnik├│w Polskich na rzecz jej u┼╝ytkownika wieczystego.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XLV/220/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze┼Ťnia 2010 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej w┼éasno┼Ťci zabudowanej dzialki ozn. ewid. nr 130/6 po┼éo┼╝onej w Ostrowitem przy ul. Zachodniej na rzecz jej u┼╝ytkownika wieczystego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLV/219/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrzesnia 2010 roku
w sprawie zamiany nieruchomo┼Ťci bez obowi─ůzku dokonywania dop┼éat.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa nr XLV/218/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze┼Ťnia 2010 roku
w sprawie okreslenia szczeg├│┼éowego sposobu konsultowania z Rad─ů Dzia┼éalno┼Ťci Po┼╝ytku Publicznego Gminy i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie projekt├│w akt├│w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz─ůcych dzia┼éalno┼Ťci statutuwej tych organizacji.
Wi─Öcej »
Uchwała nr XLV/217/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrzesnia 2010 roku
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Wi─Öcej »
Uchwała nr XLV/216/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na nabycie nieruchomo┼Ťci.
Wi─Öcej »
Uchwała nr XLIV/215/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 lipca 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwa┼éy Nr XLIII/207/2010 Rady gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2010 roku dotycz─ůcej zgody na udzielenie bonifikaty od op┼éat za przekszta┼écenie prawa u┼╝ytkowania wieczystego nieruchomo┼Ťci zabudowanej na celel mieszkaniowe albo przeznaczonej pod tego rodzaju zabudow─Ö.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLIV/214/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 lipca 2010 roku
w sprawie opinii dotycz─ůcej projektu zmiany przebiegu granicy obszaru "Pojezierze Gnie┼║nie┼äskie".
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLIV/214/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 lipca 2010 roku
w sprawie opinii dotycz─ůcej projektu zmiany przebiegu granicy obszaru "Pojezierze Gnie┼║nie┼äskie".
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLIV/213/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 lipca 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2010 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała nr XLIV/212/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 lipca 2010 roku
w sprawie okre┼Ťlenia zasad udzielania i rozmiaru obni┼╝ek obowi─ůzkowego tygodniowego wymiaru godzin zaj─Ö─ç dydaktycznych, wychowawczych i opieku┼äczych dla dyrektor├│w, wicedyrektor├│w oraz nauczycieli pe┼éni─ůcych inne stanowiska kierownicze w szko┼éach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin─Ö Ostrowite.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLIII/211/2010Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie okre┼Ťlenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud┼╝etu Gminy Ostrowite za I p├│┼érocze.
Wi─Öcej »
Uchwała nr XLIII/210/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie okreslenia procedury opracowania i uchwalenia bud┼╝etu oraz rodzaju i szczeg├│┼éowo┼Ťci materia┼é├│w informacyjnych towarzysz─ůcych projektowi bud┼╝etu
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLIII/208/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie przed┼éu┼╝enia czasu obowi─ůzywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wod─Ö i zbiorowego odprowadzania ┼Ťciek├│w.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLIII/207/2010 Rady Gminy ostrowite z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie bonifikaty od oplat za przekszta┼écenie prawa uzytkowania wieczystego nieruchomo┼Ťci zabudowanej na cele mieszkaniowe albo przeznaczonej pod tego rodzaju zabudow─Ö.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLIII/206/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie Statutu Zwi─ůzku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
Wi─Öcej »
Uchwała nr XLII/205/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 maja 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2010 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLII/204/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 maja 2010 roku
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
Wi─Öcej »
Uchwała XLI/203/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 kwietnia 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2010 roku
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XLI/202/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 kwietnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium W├│jtowi Gminy Ostrowite.
Wi─Öcej »
Uchwała nr LX/201/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2010 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr LX/200/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2010 roku
w sprawie nie wyra┼╝enia zgody na wyodr─Öbnienie w bud┼╝ecie gminy na rok 2011 ┼Ťrodk├│w stanowi─ůcych fundusz so┼éecki.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr LX/199/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2010 roku
w sprawie zaci─ůgni─Öcia po┼╝yczki d┼éugoterminowej z Wojew├│dzkiego Funduszu Ochrony ┼Ürodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wi─Öcej »
Uchwała nr XXXIX/198/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2010 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2010 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIX/197/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2010 roku
w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwała nr XXXVIII/196/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2010 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVIII/195/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo┼Ťci Naprusewo na lata 2010 - 2014
Wi─Öcej »
Uchwała nr XXXVIII/194/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie wymaga┼ä jakie powinien spe┼énia─ç przedsi─Öbiorca ubiegaj─ůcy si─Ö o uzyskanie zezwolenia na ┼Ťwiadczenie us┼éug w zakresie odbierania odpad├│w komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci oraz opr├│┼╝niania zbiornik├│w bezodp┼éywowych i transportu nieczysto┼Ťci ciek┼éych
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVIII/193/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVII/192/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie bud┼╝etu na 2010 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVII/191/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany Statutu Zwi─ůzku Gmin Regionu S┼éupeckiego.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2009 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVII/189/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problem├│w Alkoholowych.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVII/188/2009 Rady gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie programu wsp├│┼épracy z organizacjami pozarz─ůdowymi i innymi podmiotami na rok 2010.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVII/187/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia planow pracy stałych Komisji Rady gminy Ostrowite na 2010 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała nr XXXVII/186/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ostrowite na 2010 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVI/185/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie okre┼Ťlenia ilo┼Ťci licencji na wykonywanie transportu drogowego taks├│wk─ů na 2010 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVI/184/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie oplaty miejscowej na 2010 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVI/183/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2009 rok
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 7 do Uchwa┼éy Nr XXXVI/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2009 roku
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 6 do Uchwa┼éy rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2009 roku
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 5 do Uchwa┼éy Nr XXXVI/182/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2009 roku
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 4 do Uchwa┼éy Nr XXXVI/182/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2009 roku
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 3 do Uchwa┼éy Nr XXXVI/182/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2009 roku
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 2 do Uchwa┼éy Nr XXXVI/182/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2009 roku
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 1 do uchwa┼éy Nr XXXVI/182/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2009 roku
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVI/182/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie okre┼Ťlenia stawek podatku od ┼Ťrodk├│w transportowych na 2010 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVI/181/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Wi─Öcej »
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVI/180/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz─Ö┼Ťci nieruchomo┼Ťci O┼Ťrodka Zdrowia po┼éo┼╝onej w Giewartowie dotychczasowemu najemcy.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVI/179/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz─Ö┼Ťci nieruchomo┼Ťci O┼Ťrodka Zdrowia po┼éo┼╝onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/178/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2009 roku
w sprawiem wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Giewart├│w.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/177/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2009 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na najem na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym, cz─Ö┼Ťci nieruchomo┼Ťci O┼Ťrodka Zdrowia po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Giewart├│w dotychczasowemu najemcy.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXX/176/2009 Rady Gminy Ostrowite z 28 października 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2009 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/175/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2009 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo┼Ťci w 2010 roku.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/174/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2009 roku
w sprawie oplaty targowej na 2010 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/173/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2009 roku
w sprawie oplaty miejscowej na 2010 rok.
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik nr 7 do Uchwa┼éy Nr XXXV/172/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 pa┼║dziernika 2009 roku
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 6 do Uchwa┼éy Nr XXXV/172/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 pa┼║dziernika 2009 roku
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 5 do Uchwa┼éy Nr XXXV/172/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 paxdziernika 2009 roku
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik nr 4 do Uchwa┼éy Nr XXXV/172/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 pa┼║dziernika 2009 roku
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik Nr 3 do Uchwa┼éy nr XXXV/172/2009 rady Gminy Ostrowite z dnia 28 pa┼║dziernika 2009 roku
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik nr 2 do Uchwa┼éy Nr XXXV/172/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 pa┼║dziernika 2009 roku
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik nr 1 do Uchwa┼éy Nr XXXV/172/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 pa┼║dziernika 2009 roku
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/172/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2009 roku
w sprawie: okre┼Ťlenia stawek podatku od ┼Ťrodk├│w transportowych na 2010 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/171/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2009 roku
w sprawie: obni┼╝enia ceny ┼╝yta jako podstawy do obliczenia podatku roklnego na 2010 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/170/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2009 roku
w sprawie: okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od nieruchomo┼Ťci na 2010 rok.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XXXIV/169/2009 rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze┼Ťnia 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2009 rok.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XXXV/168/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze┼Ťnia 2009 roku
w sprawie: zezwolenia na zaci─ůgni─Öcie zobowi─ůza┼ä dotyczacych inwestycji "Budowa ┼Ťwietlicy ┼Ťrodowiskowej w Ostrowitem".
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XXXIV/167/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze┼Ťnia 2009 roku
w sprawie: wyrazenia zgody na przyj─Öcie darowizny nieruchomo┼Ťci o nr ewid. 127/26 po┼éozonej w miejscowo┼Ťci Giewart├│w o pow. 0,0045 ha.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XXXIV/166/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze┼Ťnia 2009 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres dalszych trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo┼Ťci polo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Giewart├│w.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XXXIV/165/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze┼Ťnia 2009 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres dalszych trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo┼Ťci, po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Izdebno
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XXXIV/164/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze┼Ťnia 2009 roku
w sprawie: wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres dalszych trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo┼Ťci, po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Izdebno.
Wi─Öcej »
Uchwała nr XXXIII/163/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 19 sierpnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia i przystapienia do realizacji projektu "Dajemy szanse"
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIII/162/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 19 sierpnia 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2009 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIII/161/2009 Rady Gminy Ostrowite z 19 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie nieruchomo┼Ťci
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIII/160/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 19 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008r. dotyczacej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniow
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIII/159/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 19 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyra┼╝enia woli zawarcia porozumienia mi─Ödzygminnego pomiedzy Gmin─ů Ostrowite a Gmin─ů S┼éupca
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXII/158/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Giewartowie.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXII/157/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2009 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXII/156/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie nie wyra┼╝enia zgody na wyodr─Öbnienie w bud┼╝ecie gminy na rok 2010 ┼Ťrodk├│w stanowi─ůcych fundusz so┼éecki
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXII/155/2009 Rady Gminy ostrowite z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod─Ö i zbiorowego odprowadzania ┼Ťciek├│w
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXI/154/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na przyj─Öcie darowizny nieruchomo┼Ť─çi o nr ewid. 30/2 po┼éozonej w miejscowo┼Ťci Tomiszewo o pow. 0,2973 ha
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXI/153/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXI/152/2009 Rady gminy Ostrowite z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie opinii dotycz─ůcej projektu 18 nowych obszar├│w Natura 2000
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXI/151/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowite oraz ich obwodów
Wi─Öcej »
Uchwała nr XXXI/150/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2009 rok
Wi─Öcej »
ZaŁĄCZNIK OD 1 DO 22 DO UCHWAŁY NR XXX/149/2009 RG Ostrowite z dnia 30 kwietnia 2009 roku
Za┼é─ůczniki od Nr 1 do Nr 22
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXX/149/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite obejmuj─ůcej tereny ni┼╝ej szczeg├│┼éowo okre┼Ťlone, po┼éozone w Ostrowitem, Kosewie, Skrzynce, kani, Giewartowie i Lipnicy
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXX/148/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy ostrowite na 2009 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXX/147/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
Wi─Öcej »
Uchwała nr XXX/146/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na oddanie do prowadzenia eksploatacji gminnej oczyszczalni ┼Ťciek├│w ┼é─ůcznie z kanalizacj─ů w trybie bezprzetargowym
Wi─Öcej »
Uchwała nr XXX/145/2009 Rady gminy Ostrowite z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XXVI/128/2004 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 litopada 2004 r. dotycz─ůcej organizacji oraz szczeg├│┼éowych zasad ponoszenia odp┼éatno┼Ťci za pobyt w ┼Ürodowiskowym Domu Samopomocy w Lucynowie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXX/144/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium W├│jtowi Gminy Ostrowite za 2008 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIX/143/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Powidzkiego Parku Krajobrazowego
Wi─Öcej »
Uchwała nr XXIX/142/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na nabycie nieruchomo┼Ťci o nr ewid. 112/11 po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Kosewo o pow. 1.1448 ha
Wi─Öcej »
Uchwała nr XXIX/141/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIX/140/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2009 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVIII/139/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie Statutu Gminy Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVIII/138/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowo┼Ťci Ostrowite.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVIII/137/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwa┼éy Nr XXIII/102/2008 Rady gminy Ostrowite z dnia 19 wrze┼Ťnia 2008 roku dotycz─ůcej zatwierdzenia realizacji projektu "R├│wny Start Przedszkolaka".
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVIII/136/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Ostrowite na 2009 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVIII/135/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo┼Ťci w 2009 roku
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/134/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2009 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała nr XXVII/133/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2009 roku
w sprawie okre┼Ťlenia g├│rnych stawek op┼éat ponoszonych przez w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci za us┼éugi w zakresie odbierania odpad├│w komunalnych oraz w zakresie opr├│┼╝niania zbiornik├│w bezodp┼éywowych i transportu nieczysto┼Ťci ciek┼éych z terenu Gminy Ostrowite.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/132/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2009 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres 10 lat w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomo┼Ťci, po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Salamonowo.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/131/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2009 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres 10 lat w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomo┼Ťci, po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Giewart├│w
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/130/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2009 roku
w sprawie programu wsp├│┼épracy z organizacjami pozarz─ůdowymi i innymi podmiotami na rok 2009.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/129/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2009 roku
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 dla W├│jta Gminy Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/128/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2009 roku
w sprawie dodatkow do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora┼║nych zast─Öpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach prowadzonych przez Gmine Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/127/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie bud┼╝etu na rok 2009
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/126/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie wykazu wydatk├│w bud┼╝etu gminy Ostrowite na 2009 rok, kt├│re nie wygasaj─ů z up┼éywem roku bud┼╝etowego
Wi─Öcej »
Uchwała nr XXVI/125/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2008 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/124 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie Gminnego Programu profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problem├│w Alkoholowych
Wi─Öcej »
Uchwała nr XXVI/123/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Ostrowite na 2009 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/122/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ostrowite na 2009 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXV/121/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie opłaty miejscowej na 2009 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXV/120/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie ustalenia miejscowo┼Ťci na terenie Gminy Ostrowite, w kt├│rych pobiera si─Ö op┼éat─Ö miejscow─ů
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXV/119/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2008 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXV/118/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie zmiany Statutu Zwi─ůzku Gmin Regionu S┼éupeckiego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXV/117/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie nadania statutu Gminnemu O┼Ťrodkowi Pomocy Spolecznej w Ostrowitem
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXV/116/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie upowa┼╝nienia Kierownika Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowitem do za┼éatwiania zpraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do aliment├│w
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/115/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2008 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie nieruchomo┼Ťci o nr ewid. 30/5 po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Lipnica o pow. 0,040 ha.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/114/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2008 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie nieruchomo┼Ťci o nr ewid. 211/2 po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Brzozogaj o pow. 0,7152 ha.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/113/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2008 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie nieruchomo┼Ťci o nr ewid. 202 po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Giewart├│w o pow. 0,1928 ha.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/112/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2008 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie nieruchomo┼Ťci o nr ewid. 135/32 po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Naprusewo o pow. 1.3600 ha.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/111/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2008 roku
w sprawie przyst─ůpienia Gminy Ostrowite do Stowarzyszenia "MI─śDZY LUD┼╣MI I JEZIORAMI".
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/110/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2008 roku
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/109/2008 Rady gminy Ostrowite z dnia 29 października 2008 roku
zmieniaj─ůc─ů uchwa┼é─Ö Rady Gminy Ostrowite z dnia 5 grudnia 2006 roku Nr II/3/2006 w sprawie ustalenia sk┼éad├│w osobowych sta┼éych Komisji Rady Gminy
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/108/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2008 rok
Wi─Öcej »
Uchwała nr XXIV/107/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2008 roku
w sprawie opłaty targowej na 2009 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/106/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2008 roku
w sprawie opłaty miejscowej na 2009 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/105/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2008 roku
w sprawie okre┼Ťlenia stawek podatku od ┼Ťrodk├│w transportowych na 2009 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/104/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2008 roku
w sprawie obni┼╝enia ceny skupu ┼╝yta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/103/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2008 roku
w sprawie pkre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od nieruchomo┼Ťci na 2009 rok.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 19 wrze┼Ťnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "R├│wny Start Przedszkolaka".
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XXIII/101/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 19 wrze┼Ťnia 2008 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo┼Ťci w 2008 roku
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Nr XXIII/100/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 19 wrze┼Ťnia 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2008 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/99/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres pi─Öciu lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo┼Ťci, po┼éo┼╝onej w Brzozogaju.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/98/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie zwolnienia z op┼éaty przedsi─Öbiorc├│w wpisanych do ewidencji dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej dokonuj─ůcych przeklasufikowania przedmiotu prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci wed┼éug PKD 2007.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/97/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2008 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/96/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie programu wsp├│┼épracy z organizacjami pozarz─ůdowymi i innymi podmiotami na rok 2008.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/95/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie procedury uchwalenia bud┼╝etu oraz rodzaju i szczeg├│┼éowo┼Ťci materia┼é├│w informacyjnych towarzysz─ůcych projektowi.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXI/94/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 lipca 2008 roku
w sprawie ustalenia stawek procentowych oplaty adiacenckiej.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXI/93/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 lipca 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2008 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXI/92/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 lipca 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ostrowite z dnia 10 marca 2008 roku Nr XVII/71/2008 dotyczacej powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXI/91/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 lipca 2008 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz─ůcego Rady Gminy
Wi─Öcej »
Uchwała nr XXI/90/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 lipca 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwa┼éy Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 16.11.2001 r. Nr XXVIII/177/2001 dotycz─ůcej utworzenia Zwi─ůzku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz przyj─Öcia jego statutu.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXI/89/2008 Rady Gminy Ostrowite z d nia 11 lipca 2008 roku
przed┼éu┼╝enia czasu obowi─ůzywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wod─Ö i zbiorowego odprowadzania ┼Ťciek├│w.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XX/88/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 czerwca 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Ostrowite na 2008 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XX/87/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 czerwca 2008 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia W├│jta Gminy Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XX/86/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodnicz─ůcego Rady Gminy Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XX/85/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 czerwca 2008 roku
w sprawie stwierdzenia wyga┼Ťni─Öcia mandatu Radnego Gminy Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIX/84/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku
zmieniaj─ůca Uchwa┼é─Ö Nr XIV/50/2007 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie op┼éaty targowej na 2008 rok
Wi─Öcej »
Uchwała nr XIX/83/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku
w sprawie okre┼Ťlenia g├│rnych stawek oplat ponoszonych przez w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci za us┼éugi w zakresie odbierania odpad├│w komunalnych oraz w zakresie opr├│┼╝niania zbiornik├│w bezodp┼éywowych i transportu nieczysto┼Ťci ciek┼éych z terenu Gminy Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIX/82/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2008r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku
w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni├│w
Wi─Öcej »
Uchwała nr XVIII/80/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki Nr 214/5 położonej w Ostrowitem
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVIII/79/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 kwietnia 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2008 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVIII/78/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwa┼éy Nr IX/34/2007 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 czerwca 2007 roku dotycz─ůcej Regulaminu utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku na terenie Gminy Ostrowite.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVIII/77/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 kwietnia 2008 roku
w sprawie przyst─ůpienia do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowa┼ä i kierunk├│w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVIII/76/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 kwietnia 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia przez Rad─Ö Gminy Ostrowite skargi na W├│jta Gminy Ostrowite odno┼Ťnie negatywnego rozpatrzenia przydzielenia dw├│ch mieszka┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała nr XVIII/75/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium W├│jtowi Gminy Ostrowite za 2007 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/74/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 10 marca 2008 roku
w sprawie stwierdzenia wyga┼Ťni─Öcia mandatu W├│jta Gminy Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/73/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 10 marca 2008 roku
w sprawie wyra┼╝enia woli zawarcia porozumienia mi─Ödzygminnego pomi─Ödzy Gmin─ů Ostrowite a Gmin─ů S┼éupca
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/72/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 10 marca 2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2008 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/71/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 10 marca 2008 roku
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/70/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 10 marca 2008r.
w sprawie wzniesienia obelisku na terenie Gimnazjum w Ostrowitem dla uczczenia 90-tej rocznicy odzyskania niepodleg┼éo┼Ťci
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVI/66/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy na 2008 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVI/67/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2008 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w So┼éectwie Ostrowite dotycz─ůcej budowy stacji bazy telefonii kom├│rkowej na nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 214/3
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVI/65/2008 Rady gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo┼Ťci Ostrowite na lata 2008 - 2014
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVI/64 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2008 roku
w sprawie sprzeda┼╝y dzia┼éki on nr geod.217/1 po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Brzozogaj o pow.0,47 ha
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVI/63/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2008 roku
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVI/62/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2008 roku
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVI/61/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostrowite na 2008 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XV/58/2007 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Giewartowie dotychczasowemu dzier┼╝awcy
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XV/57/2007 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia najni┼╝szego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia warto┼Ťci jednego punktu w z┼éotych dla pracownik├│w zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XV/56/2007 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży słuzbowych radnych
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XV/55/2007 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problem├│w Alkoholowych
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XV/54/2007 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 grudnia 2007r.
zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ostrowite na 2008 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIV/52/2007
powiadomienia Skarbnika Gminy Ostrowite o obowi─ůzku przed┼éo┼╝enia Radzie Gminy Ostrowite o┼Ťwiadczenia lustracyjnego oraz o skutku niedope┼énienia tego obowi─ůzku.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIV/51/2007
w sprawie powiadomienia Seskretarza Gminy Ostrowite o obowi─ůzku przed┼éo┼╝enia Radzie Gminy Ostrowite o┼Ťwiadczenia lutracyjnego oraz skutku niedope┼énienia tego obowi─ůzku
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIV/50/2007
w sprawie opłaty targowej na 2008 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIV/49/2007
w sprawie opłaty miejscowej na 2008 rok
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik nr 7 do Uchwa┼éy Nr XIV/48/2007
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik nr 6 do Uchwa┼éy Nr XIV/48/2007
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik nr 5 do uchwa┼éy Nr XIV/48/2007
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik nr 4 do Uchwa┼éy Nr XIV/48/2007
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik nr 3 do Uchwa┼éy Nr XIV/48/2007
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik nr 2 do uchwa┼éy Nr XIV/48/2007
Wi─Öcej »
Za┼é─ůcznik nr 1 do Uchwa┼éy Nr XIV/48/2007
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIV/48/2007
w sprawie okre┼Ťlenia stawek podatku od ┼Ťrodk├│w transportowych na 2008 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIV/47/2007
w sprawie obni┼╝enia ceny ┼╝yta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIV/46/2007
w sprawie okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od nieruchomo┼Ťci na 2008 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIII/45/2007 Rady Gminy Ostrowite
w sprawie wyboru ┼éawnik├│w do S─ůdu Okr─Ögowego w Konienie i S─ůdu Rejonowego w S┼éupcy
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XII/43/2007 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27.09.2007r.
w sprawie udzielenia por─Öczenia wekslowego za weksel in blaco w zwi─ůzku ze wsp├│┼éfinansowaniem przygotowania przedsi─Öwzi─Öcia pn. "Uporzadkowanie Gospodarki Odpad├│w na terenie Subregionu Koni┼äskiego", wskazanego przez Ministra ┼Ürodowiska do przygotowania ze ┼Ťrodkow pomocy technicznej Funduszu Sp├│jno┼Ťci.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XII/42/2007
w sprawie przeznaczenia cz─Ö┼Ťci umorzonej po┼╝yczki z Wojew├│dzkiego Funduszu Ochrony ┼Ürodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XI/40/2007 Rady Gminy Ostrowite z dnia 17 sierpnia 2007 r.
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite dla obszaru dzia┼éku nr 137/28 w miejscowo┼Ťci Giewart├│w
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IX/37/2007 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie opinii dotycz─ůcej projektu 18 nowych obszar├│w Natura 2000.
Wi─Öcej »
Wi─Öcej »
Uchwała nr IX/35/2007 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod─Ö i zbiorowego odprowadzania ┼Ťciek├│w
Wi─Öcej »
Uchwała nr IX/33/2007 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie powo┼éania zespo┼éu, kt├│ry przedstawi Radzie Gminy swoj─ů opinie o zgloszonych kandydatach na ┼éawnik├│w
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IX/33/2007 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie powo┼éania zespo┼éu, kt├│ry przedstawi Radzie Gminy swoj─ů opini─Ö o zg┼éoszonych kandydatach na ┼éawnik├│w
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IX/34/2007 Rady gminy ostrowite z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czysto┼Ťci i porzadku na terenie Gminy Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwala nr III/13/2006
W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite, obejmuj─ůcej tereny u┼╝ytk├│w zielonych Z dnia: 28 grudnia 2006 Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: po up┼éywie 30 dni od dnia og┼éoszeni
Wi─Öcej »
Uchwala nr III/12/2006
W sprawie: zarz─ůdzenia wybor├│w So┼étys├│w i cz┼éonk├│w Rad So┼éeckich na terenie Gminy Ostrowite Z dnia: 28 grudnia 2006 Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
Uchwala nr III/10/2006
W sprawie: wyra┼╝enia zgody na wydzier┼╝awienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Ostrowite Z dnia: 28 grudnia 2006 Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
Uchwala nr III/9/2006
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Ostrowitem na 2007 rok Z dnia: 28 grudnia 2006 Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
uchwala n II/8/2006
W sprawie: zmiany Uchwa┼éy Rady Gminy w Ostrowitem z dznia 16.11.2001r. Nr XXVIII/177/2001 dotycz─ůcej utworzenia Zwi─ůzku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz przyj─Öcia jego statusu. Z dnia: 5 grudnia 2006 Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data
Wi─Öcej »
uchwała nr II/7/2006
W sprawie: wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2006 Z dnia: 5 grudnia 2006 Wydane przez: Gmina Ostrowite Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
uchwała nr II/6/2006
W sprawie: wynagrodzenia dla W├│jta Gminy Z dnia: 5 grudnia 2006 Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: od dnia 6 grudnia 2006
Wi─Öcej »
uchwała nr II/5/2006
W sprawie: diet dla Radnych oraz zwrotu koszt├│w podr├│┼╝y dla Radnych Z dnia: 5 grudnia 2006 Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: od dnia 5 grudnia 2006
Wi─Öcej »
ucwała nr II/4/2006
W sprawie: powo┼éania komisji rewizyjnej Z dnia: 5 grudnia 2006 Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
uchwala n II/3/2006
W sprawie: ustalenia sk┼éad├│w osobowych sta┼éych Komisji Rady Gminy Z dnia: 5 grudnia 2006 Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: od dnia 5 grudnia 2006
Wi─Öcej »
uchwala n I/1/2006
W sprawie: wyboru PRZEWODNICZACEGO RADY GMINY w Ostrowitem Z dnia: 27 listopada 20006 Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
U C H W A Ł A NR XLIX/245/2006
W sprawie: ustalenia wysoko┼Ťci stawek podatku od posiadania ps├│w Z dnia: 24 pa┼║dziernika 2006 roku Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: od dnia 01.01.2007 roku
Wi─Öcej »
U C H W A Ł A NR XLIX/244/2006
W sprawie: op┼éaty miejscowej na 2007 rok. Z dnia: 24 pa┼║dziernika 2006 roku Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: od dnia 01.01.2007r
Wi─Öcej »
U C H W A Ł A NR XLIX/243/2006
W sprawie: op┼éaty targowej na 2007 rok. Z dnia: 24 pa┼║dziernika 2006 roku Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: od dnia 01.01.2007r.
Wi─Öcej »
U C H W A Ł A NR XLIX/242/2006
W sprawie: okre┼Ťlenia stawek podatku od ┼Ťrodk├│w transportowych Z dnia: 24 pa┼║dziernika 2006 roku Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: po up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszeniaw Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Wielkopolskiego
Wi─Öcej »
U C H W A Ł A NR XLIX/240/2006
W sprawie: okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od nieruchomo┼Ťci Z dnia: 24 pa┼║dziernika 2006 roku Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: po up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszeniaw Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Wielkopolskiego
Wi─Öcej »
U C H W A Ł A NR XLIX/241/2006
W sprawie: obni┼╝enia ceny skupu ┼╝yta jako podstawy Z dnia: 24 pa┼║dziernika 2006 roku Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: od dnia 01.01.2007r
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy NR XLVIII/238/2006
W sprawie: zaliczenia dr├│g do kategorii dr├│g gminnych Z dnia: 26 wrze┼Ťnia 2006 Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: po up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszeniaw Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Wielkopolskiego
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy NR XLVIII/236/2006
W sprawie: aktualizacji Strategii Rozwoju GminyOstrowite Z dnia: 26 wrze┼Ťnia 2006 Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy NR XLVIII/237/2006
W sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Ostrowitem Z dnia: 26 wrze┼Ťnia 2006 Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy NR XLVIII/234/2006
W sprawie: zasad i trybu udzielania ulg w sp┼éacaniu nale┼╝no┼Ťci pieni─Ö┼╝nych, do kt├│rych nie stosuje si─Ö przepis├│w ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadaj─ůcych Gminie Ostrowite lub jej jednostkom administracyjnym Z dnia: 26 wrze┼Ťnia 2006 Wydane przez: Rad
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy NR XLVIII/235/2006
W sprawie: ustalenia post─Öpowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niz okre┼Ťlone w ustawie o dzia┼éaniu po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania Z dnia: 26 wrze┼Ťnia 20
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy NR XLVIII/232/2006
W sprawie: wyga┼Ťni─Öcia mandatu radnego Rady Gminy w Ostrowitem Z dnia: 26 wrze┼Ťnia 2006 Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy
W sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud┼╝etu Gminy za I p├│┼érocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki zaliczonej do podsektora samorz─ůdowego. Z dnia: 25 lipca 2006 roku Wydane przez: Gmina Ostrowite D
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy
W sprawie: przyst─ůpienia do sporz─ůdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite, obejmuj─ůcej tereny ni┼╝ej szczeg├│┼éowo okre┼Ťlone , po┼éo┼╝one w Tomaszewie. Z dnia: 29 czerwca 2006 roku Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy
W sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod─Ö i zbiorowego odprowadzania ┼Ťciek├│w. Z dnia: 29 czerwca 2006 roku Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy
W sprawie: wyra┼╝enia zgody na zakup nieruchomo┼Ťci niezabudowanej podbudow─Ö hali sportowej. Z dnia: 28 kwietnia 2006 roku Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy NR XLV/225/2006
W sprawie: wyra┼╝enia zgody na wsp├│┼édzia┼éanie w przedmiocie realizacji Pilota┼╝owego Programu LEADER+ Z dnia: 30 maja 2006 roku Wydane przez: Gmina Ostrowite Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Z dnia: 27 stycznia 2006 Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy
W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite dla obszaru dzia┼éek nr 198/23 i 198/24 do 198/30 w miejscowo┼Ťci Kosewo Z dnia: 29 grudnia 2005r. Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie:
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy
W sprawie: okre┼Ťlenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka┼äcami Gminy Ostrowite. Z dnia: 29 grudnia 2005r. Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy
W sprawie: przed┼éu┼╝enia czasu obowi─ůzywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wod─Ö i zbiorowego odprowadzania ┼Ťciek├│w. Z dnia: 29 grudnia 2005r. Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy
Uchwa┼éa Rady Gminy W sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problem├│w Alkoholowych Z dnia: 29 grudnia 2005r. Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia U C H W A ┼ü A NR XL/185/2005 Rady Gminy w
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Ostrowitem na 2006 rok Z dnia: 29 grudnia 2005r. Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy
W sprawie: wyga┼Ťni─Öcia mandatu Radnego Gminy Ostrowite Z dnia: 30 listopada 2005r Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: z dniem podj─Öcia
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy
W sprawie: op┼éaty miejscowej na 2006 rok Z dnia: 30 listopada 2005r Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: 01.01.2006
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy
W sprawie: op┼éaty targowej na 2006r Z dnia: 30 listopada 2005r Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: 01.01.2006
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy
W sprawie: okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od nieruchomo┼Ťci na 2006r Z dnia: 30 listopada 2005r Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: 01.01.2006
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy
W sprawie: okre┼Ťlenia stawek podatku od ┼Ťrodk├│w transportowych Z dnia: 30 listopada 2005r Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: 01.01.2006
Wi─Öcej »
Uchwała Rady Gminy
W sprawie: ustalenia wysoko┼Ťci stawek podatku od posiadania ps├│w Z dnia: 30 listopada 2005r Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej┼Ťcia w ┼╝ycie: 01.01.2006
Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 4959111