logo
Prawo miejscowe » Zarz膮dzenia W贸jta
rok 2020

Zarz膮dzenie nr 01/2020
w sprawie ustalenia sta艂ego zapasu got贸wki w kasie na bie偶膮ce wydatki na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 02/2020
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 03/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 04/2020
w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 05/2020
w sprawie Konkursu "Op艂ata miejscowa - na tak dla turystyki Gminy Ostrowite"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 06/2020
w sprawie upowa偶nienia Skarbnika Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowie艅, za艣wiadcze艅, a tak偶e do po艣wiadczania za zgodno艣膰 odpis贸w dokument贸w przedstawionych przez stron臋 na potrzeby prowadzonych post臋powa艅 z orygina艂em w imieniu W贸jta
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 07/2020
ws. ustalenia harmonogramu czynno艣ci w post臋powaniu rekrutacyjnym oraz post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i szk贸艂 podstawowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 08/2020
w sprawie instrukcji obiegu dokument贸w finansowo-ksi臋gowych w Urz臋dzie Gminy w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 09/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 10/2020
w sprawie op艂at za korzystanie ze 艢wietlic Wiejskich w miejscowo艣ciach Giewart贸w Holendry, Jarotki i Naprusewo
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 11/2020
w sprawie op艂at za korzystanie ze 艢wietlic Wiejskich w miejscowo艣ciach Do艂y, Giewart贸w, Gostu艅, Kosewo, Mieczownica, Szysz艂owo.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 12/2020
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 13/2020
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert o dotacj臋 na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Ostrowite w 2020 roku oraz powo艂ania komisji konkursowej do oceny z艂o偶onych ofert.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 14/2020
w sprawie maksymalnego wynagrodzenia kierownik贸w jednostek organizacyjnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 15/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 16/2020
w sprawie og艂oszenia wynik贸w konkursu ofert o dotacj臋 na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Ostrowite na 2020 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 17/2020
w sprawie zawieszenie Gminnego Klubu Dzieci臋cego w Ostrowitem i Dziennego Domu "Senior+" w Giewartowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2020
w sprawie przeciwdzia艂ania rozpowszechnianiu si臋 COVID-19
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 19/2020
w sprawie upowa偶nienia do podpisywania dokument贸w stwierdzaj膮cych zgodno艣膰 kserokopii z orygina艂em
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 20/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na 2020 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 21/2020
w sprawie ograniczenia sposobu wykonywania zada艅 przez Urz膮d Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2020
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowe
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 24/2020
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Ostrowite za 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 25/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 26/2020
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 27/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 28/2020
upowa偶nienia dyrektora jednostki systemu o艣wiaty do dokonania czynno艣ci u偶yczenia sprz臋tu niezb臋dnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zaj臋膰 z wykorzystaniem metod i techniki kszta艂cenia na odleg艂o艣膰 lub innego sposobu kszta艂cenia, w szczeg贸lno艣ci takich jak laptop
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 29/2020
w sprawie: "Regulaminu finansowania usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na teranie Gminy Ostrowite w 2020"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 30/2020
w sprawie powo艂ania sta艂ej komisji do odbior贸w cz臋艣ciowych, ko艅cowego i ostatecznego przedsi臋wzi臋膰 inwestycyjnych, budowlanych, remontowych lub modernizacyjnych realizowanych przez Gmin臋 Ostrowite w 2020 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 31/2020
w sprawie przywr贸cenia dzia艂alno艣ci Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 33/2020
w sprawie wyznaczenia komisji w celu przeprowadzenia przetarg贸w na zbycie i dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Ostrowite w roku 2020.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 34/2020
w sprawie zasad organizacji opieki nad dzie膰mi w oddzia艂ach przedszkolnych w szko艂ach podstawowych oraz klubie dzieci臋cym funkcjonuj膮cym na terenie gminy Ostrowite w zwi膮zku z zapobieganiem, przeciwdzia艂anie i zwalczaniem COVID-19
Wi臋cej »
Zarzadzenie nr 35/2020
w sprawie powo艂ania sta艂ej komisji przetargowej na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 36/2020
w sprawie Regulaminu finansowania usuwania odpad贸w z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balot贸w, opakowa艅 po nawozach i typu Big Bag
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2020
w sprawie przywr贸cenia dzia艂alno艣ci Gminnego Klubu Dzieci臋cego w Ostrowitem i Dziennego Domu "Senior +" w Giewartowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 38/2020
w sprawie przywr贸cenia dzia艂alno艣ci w 艢rodowiskowym Domu Samopomocy w Lucynowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 39/2020
w sprawie przywr贸cenia dzia艂alno艣ci wykonywania zada艅 przez Urz膮d Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 40/2020
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci wykazu os贸b prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej, kt贸rym w zakresie podatk贸w i op艂at udzielono ulg, odrocze艅, umorze艅 lub roz艂o偶ono sp艂at臋 na raty w kwocie przewy偶szaj膮cej 艂膮cznie 500,00 z艂, wraz ze wskazaniem wysoko艣ci umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu os贸b prawnych i fizycznych, kt贸rym udzielono pomocy publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 41/2020
w sprawie powo艂ania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszcz贸艂 na terenie gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 42/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 43/2020
w sprawie powo艂ania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 44/2020
w sprawie ustalenia cen za korzystanie z p贸l biwakowych b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 45/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 46/2020
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Kornela Makuszy艅skiego w Giewartowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 47/2020
w sprawie powo艂ania sk艂adu komisji i okre艣lania wzor贸w druk贸w dla udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie koszt贸w inwestycji polegaj膮cej na budowie przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w na terenie Gminy Ostrowite ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 48/2020
w sprawie wyznaczenia awaryjnego miejsca ewakuacji planowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 49/2020
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 50/2020
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Giewartowie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 51/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na 2020 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 52/2020
w sprawie powierzenia Panu Romualdowi Szczotkiewiczowi stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Kornela Makuszy艅skiego w Giewartowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 53/2020
w sprawie opracowania materia艂贸w planistycznych do projektu uchwa艂y bud偶etowej Gminy Ostrowite na 2021 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 54/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 55/2020
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Ostrowite za I p贸艂rocze 2020 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 56/2020
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dost臋pno艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 57/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 58/2020
W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 59/2020
w sprawie wprowadzenia zamian w bud偶ecie na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 60/2020
w sprawie projektu bud偶etu Gminy Ostrowite na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 61/2020
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2021-2030
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 62/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 63/2020
w sprawie wprowadzenia w 偶ycie instrukcji obiegu dokument贸w finansowo-ksi臋gowych oraz Zak艂adowego Planu Kont 艣rodk贸w z Funduszu Przeciwdzia艂ania COVID-19
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 64/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na 2020 rok
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4959189