logo
Prawo miejscowe
Zarz膮dzenia W贸jta

Zarz膮dzenie nr 61/2014
w sprawie powo艂ania komisji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2014
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2014
w sprawie powo艂ania Komisji Odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 58/2014
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 62/2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 6/2014
w sprawie regulaminu organizacyjnego Urz臋du Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 57/2014
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 56/2014
w sprawie projektu bud偶etu Gminy Ostrowite na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 55/2014
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2015-2026
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 54/2014
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 53/2014
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 52/2014
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 51/2014
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 17/2014 z dnia 26 maja 2014 roku dotycz膮cego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 50/2014
w sprawie powo艂ania komisji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 49/2014
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 48/2014
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 47/2014
w sprawie: utworzenia Gminnego Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 46/2014
w sprawie przygotowania i zapewniania dzia艂ania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 45/2014
w sprawie: utworzenia Gminnego Magazyny Przeciwpowodziowego i Gminnego Magazynu Zarz膮dzania Kryzysowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 44/2014
w sprawie organizacji sta艂ego dy偶uru W贸jta Gminy Ostrowite na czas zewn臋trznego zagro偶enia bezpiecze艅stwa pa艅stwa i wojny
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 43/2014
w sprawie organizacji stanowiska kierowania W贸jta Gminy Ostrowite w czasie pokoju w razie wewn臋trznego lub zewn臋trznego zagro偶enia bezpiecze艅stwa narodowego, w tym w razie wyst膮pienia dzia艂a艅 terrorystycznych lub innych szczeg贸艂owych zdarze艅, a tak偶e w czasie wojny
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 42/2014
w sprawie powo艂ania Komisji Odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 41/2014
w sprawie: przyst膮pienia do prac nad projektem bud偶etu Gminy Ostrowite na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 40/2014
w sprawie: ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 39/2014
w sprawie powo艂ania Komisji Odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 38/2014
w sprawie obni偶enia ceny wywo艂awczej nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 37/2014
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 36/2014
w sprawie: op艂at za korzystanie za 艢wietlicy Wiejskiej w Mieczownicy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 35/2014
dotyczy powierzenia Pani Jadwidze Wojdak stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 34/2014
w sprawie: okre艣lenia dla jednostek organizacyjnych gminy Ostrowite zasad i termin贸w rozlicze艅 z bud偶etu gminy, termin贸w przekazywania 艣rodk贸w oraz termin贸w odprowadzania dochod贸w zwo膮偶anych z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 33/2014
w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Ostrowite za I p贸艂rocze 2014 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 32/2014
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 31/2014
w sprawie powo艂ania komisji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 30/2014
w sprawie: powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 29/2014
w sprawie: powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 28/2014
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 27/2014
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 26/2014
w sprawie powo艂ania Komisji Odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 25/2014
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 24/2014
w sprawie: upowa偶nienia Sekretarza Gminy do za艂atwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 23/2014
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 22/2014
w sprawie ustalenia ceny wywo艂awczej nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 21/2014
w sprawie: upowa偶nienia Sekretarza Gminy do za艂atwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 20/2014
w sprawie powo艂ania komisji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 19/2014
w sprawie: op艂at za korzystanie ze 艢wietlicy Wiejskiej w Naprusewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 18/2014
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wywo艂ania kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 17/2014
w sprawie: zmiany zarz膮dzenia nr 2/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku dotycz膮cego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 15/2014
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem, ul. Szkolna 4
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 14/2014
w sprawie ustalenia ceny wywo艂awczej nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 13/2014
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborzczych dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego zarz膮dzonych na dzie艅 25 maja 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 12/2014
w sprawie: ustalenia wytycznych dotycz膮cych organizacji pracy szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Ostrowite ma rok szkolny 2014/2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 11/2014
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 10/2014
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 9/2014
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 8/2014
w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Ostrowite za rok 2013
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 7/2014
w sprawie ustanowienia pe艂nomocnictwa do spraw wybor贸w - urz臋dnika wyborczego Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 6/2014
w sprawie powo艂ania komisji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 5/2014
w sprawie: og艂oszenia wynik贸w otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada publicznych Gminy Ostrowite w 2014 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 4/2014
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 3/2014
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣膰i i form kszta艂cenia na rok 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 2/2014
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 1/2014
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie obni偶enia ceny wywo艂awczej nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 41/2014
Zarz膮dzenie Nr 41/2014 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 15 wrze艣nia 2014r.w sprawie przyst膮pienia do prac nad projektem bud偶etu Gminy Ostrowite na 2015r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23 z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 6/2011
Zarz膮dzenie nr 6/2011 W贸jta Gminy Ostrowite w sprawie wprowadzenia polityki bezpiecze艅stwa danych osobowych w Urz臋dzie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2012
w sprawie okre艣lenia wzor贸w, zakresu i szczeg贸艂owo艣ci materia艂贸w planistycznych niezb臋dnych do opracowania projektu bud偶etu gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie dotychczasowemu dzier偶awcy na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Brzozogaj obr臋b Mieczownica.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 09/2011 r. z dnia 14.02.2011
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 8/2011 z dnia 4 lutego 2011 r.
w sprawie og艂oszenia wynik贸w otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych Gminy Ostrowite w 2011 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 7/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie szczeg贸艂owych zasad prowadzenia rachunkowo艣ci i zak艂adowego planu kont dla bud偶etu Gminy Ostrowite oraz dla Urz臋du Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 6/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie przekazania podleg艂ym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w tych jednostek
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 5/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenia nr 4/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 3/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 2/2011 z dnia 07.01.2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 1/2011 z dnia 03 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia zapasu got贸wki w kasie na bie偶膮ce wydatki na rok 2011
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2011 z dnia 15 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie: trybu i termin贸w prac zwi膮zanych z opracowaniem projektu Gminy Ostrowite na 2012 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2012 i lata nast臋pne
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 5/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzie艅 01 maja 2010 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2010 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Gminy Ostrowite za IV kwarta艂 2009 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jt Gminy Ostrowite nr 7/2010
z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie og艂oszenia wynik贸w otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych Gminy Ostrowite w 2010 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2009 z dnia 01 grudnia 2009 roku
w sprawie:ustalenia dnia wolnego od pracy za dzie艅 26 grudnia 2009 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2009 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 28 wrze艣nia 2009 roku
w sprawie: regulaminu naboru pracownik贸w na wolne stanowiska urz臋dnicze
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 31 pa藕dziernika 2006 roku
w sprawie wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na opr贸偶nianie zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transport nieczysto艣ci ciek艂ych na terenie gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 31 pa藕dziernika 2006
w sprawie wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci na terenie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 42/2008
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzie艅 1 listopada 2008 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 40/2008
w sprawie sk艂adania materia艂贸w i wniosk贸w do projektu bud偶etu Gminy na 2009 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2008
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszka艅cami So艂ectwa Ostrowite odno艣nie budowy stacji bazowej telefonii kom贸rkowej na nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 214/3, tj. dzia艂ce granicz膮cej ze stadionem sportowym w Ostrowitem.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy
W sprawie: powo艂ania Zespo艂u zadaniowego do spraw rozwoju lokalnego Z dnia: 24.08.2006r. Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
Zarzadzenie W贸jta Gminy
W sprawie: Ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kaszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli na rok 2006 Z dnia: 11 stycznia 2006 roku Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podpisania Tre艣膰 zarz膮dzenia w za艂膮cznik
Wi臋cej »
Zarzadzenie W贸jta Gminy
W sprawie: wprowadzenia zmioan w Bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2006 rok Z dnia: 24 marca 2006 roku Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia Tre艣膰 zarz膮dzenia w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Zarzadzenie W贸jta Gminy
W sprawie: wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2006 rok Z dnia: 26 czerwca 2006r Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia Tre艣膰 zarz膮dzenia w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Zarzadzenie W贸jta Gminy
W sprawie: wprowadzenia zmiana w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2006 rok Z dnia: 30 czerwca 2006 roku Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia Tre艣膰 zarz膮dzenia w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Zarzadzenie W贸jta Gminy
W sprawie: powo艂ania Gminnej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej Z dnia: 06 lipca 2006 roku Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia Tre艣膰 zarz膮dzenia w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Zarzadzenie W贸jta Gminy
W sprawie: powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego Z dnia: 14 lipca 2006 roku Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podpisania Tre艣膰 zarz膮dzenia w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Zarzadzenie W贸jta Gminy
W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprz臋tu i bazy magazynowo - warsztatowej Obrony Cywilnej wg stanu na dzie艅 31.12.2005r. Z dnia: 10 stycznia 2006 roku Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podpisania
Wi臋cej »
Zarzadzenie W贸jta Gminy
W sprawie: powo艂ania Komisji do przeprowadzenia zam贸wienia publicznego na powierzenie prowadzenia eksploatacji oczyszczalnie 艣ciek贸w i kanalizacji b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 Gminy Ostrowite Z dnia: 16 maja 2006 roku Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia Tre艣膰
Wi臋cej »
Zarzadzenie W贸jta Gminy
W sprawie: okre艣lenia zasad i trybu konsultacji z mieszka艅cami Gminy Ostrowite Z dnia: 27 lutego 2006 roku Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy
W sprawie: powo艂ania obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady Gminy w Ostrowitem w okr臋gu Nr 11 zarz膮dzonych na dzie艅 26 luty 2006roku. Z dnia: 03 lutego 2006r Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem poj臋cia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy
W sprawie: ustalenia cen za korzystanie z p贸l biwakowych b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 Gminy Ostrowite, oraz z innych teren贸w przeznaczonych do wypoczynku. Z dnia: 23 maja 2005r Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podpisania
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy
W sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ad kszta艂cenia nauczycieli na rok 2006 Z dnia: 11.01.2006r Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podpisania
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy
W sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego Z dnia: 11.01.2006r Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podpisania
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4961251