logo
Prawo miejscowe » Zarz膮dzenia W贸jta
rok 2019

Zarz膮dzenie nr 1/2019
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 2/2019
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 3/2019
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 4/2019
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podr贸偶ach s艂u偶bowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 5/2019
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert o dotacj臋 na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Ostrowite w 2019 roku oraz powo艂ania komisji konkursowej do oceny z艂o偶onych ofert
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 6/2019
w sprawie ustalenia harmonogramu czynno艣ci w post臋powaniu rekrutacyjnym oraz post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i szk贸艂 podstawowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 7/2019
w sprawie powo艂ania sk艂adu komisji i okre艣lenia wzor贸w druk贸w dla udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie koszt贸w inwestycji polegaj膮cej na budowie przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w na terenie gminy Ostrowite ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 8/2019
w sprawie ustalenia miejsca, godziny i dnia zebra艅 wiejskich sprawozdawczo - wyborczych So艂tys贸w i Rad So艂eckich
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 9/2019
w sprawie przyj臋cia instrukcji przyjmowania wp艂at bezgot贸wkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urz臋dzie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 10/2019
w sprawie og艂oszenia wynik贸w konkursu ofert o dotacj臋 na wsparcie finansowe rozwoju sport na terenie gminy Ostrowite w 2019 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 11/2019
w sprawie powo艂ania komisji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 12/2019
w sprawie powo艂ania Spo艂ecznej Komisji Mieszkaniowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 13/2019
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zam贸wie艅 publicznych poni偶ej 30 000 euro
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 14/2019
w sprawie wprowadzenia norm eksploatacyjnych oraz rozliczania zu偶ycia paliw ciek艂ych przez urz膮dzenia eksploatowane w Urz臋dzie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 15/2019
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Ostrowite za 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 16/2019
w sprawie wyznaczenia osoby wykonuj膮cej czynno艣ci z zakresu prawa pracy wobec W贸jta
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 17/2019
w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia sprawozda艅 finansowych przez podleg艂e jednostki organizacyjne
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 18/2019
w sprawie powo艂ania Pana Janusza Pawlaczyka na stanowisko Zast臋pcy W贸jta Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 19/2019
w sprawie wyznaczenia osoby wykonuj膮cej czynno艣ci z zakresu prawa wobec w贸jta
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 20/2019
w sprawie upowa偶nienia Zast臋pcy W贸jta Gminy do za艂atwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 21/2019
w sprawie konkursu "Op艂ata miejscowa - na tak dla turystyki Gminy Ostrowite"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 22/2019
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 23/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 24/2019
w sprawie ufundowania pami膮tkowego obelisku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 25/2019
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 26/2019
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 27/2019
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 28/2019
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci wykazu os贸b oraz jednostek, kt贸ry w zakresie podatk贸w i op艂at udzielono ulg, odrocze艅, umorze艅 lub roz艂o偶ono sp艂at臋 na raty oraz wykazu os贸b, kt贸rym udzielono pomocy publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 29/2019
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 30/2019
w sprawie ustalenia cen za korzystanie z pola biwakowego b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 Gminy Ostrowite oraz z innych teren贸w przeznaczonych do wypoczynku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 31/2019
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 32/2019
w sprawie powo艂anie komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 33/2019
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 34/2019
w sprawie wprowadzenia norm eksploatacyjnych oraz rozliczania zu偶ycia paliw ciek艂ych przez urz膮dzenia eksploatowane w Urz臋dzie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 35/2019
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 36/2019
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 37/2019
w sprawie wyznaczenia awaryjnego miejsca ewakuacji planowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 38/2019
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 39/2019
w sprawie wyznaczenia awaryjnego miejsca ewakuacji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 40/2019
w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 41/2019
w sprawie instrukcji obiegu dokument贸w finansowo - ksi臋gowych w Urz臋dzie Gminy w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 42/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 43/2019
w sprawie powo艂ania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru rob贸t: Roboty budowlane polegaj膮ce na remoncie wraz z modernizacj膮 艣wietlicy wiejskiej w Lucynowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 44/2019
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 45/2019
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 46/2019
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udzia艂 w pracach komisji przeprowadzaj膮cych post臋powanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 47/2019
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 48/2019
w sprawie odwo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 49/2019
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udzia艂 w pracach komisji przeprowadzaj膮cych post臋powanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 50/2019
w sprawie upowa偶nienia pracownika urz臋du gminy do za艂atwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 51/2019
w sprawie Regulaminu Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 socjalnych w Urz臋dzie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 52/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 53/2019
w sprawie op艂at za korzystanie ze 艣wietlicy 艣rodowiskowej w miejscowo艣ci Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 54/2019
w sprawie op艂at za korzystanie ze 艣wietlic wiejskich w miejscowo艣ciach Giewart贸w Holendry, Jarotki i Naprusewo
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 55/2019
w sprawie op艂at za korzystanie ze 艣wietlicy wiejskich w miejscowo艣ciach Do艂y, Giewart贸w, Gostu艅, Izdebno, Kosewo, Lipnica, Lucynowo, Mieczownica, Salamonowo, Siernicze Ma艂e, Siernicze Wielkie, Szysz艂owo
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 56/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 58/2019
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 57/2019
w sprawie op艂at za korzystanie ze 艢wietlic Wiejskich w miejscowo艣ci Izdebno, Lipnica, Salamonowo, Siernicze ma艂e i Siernicze Wielkie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 59/2019
w sprawie powo艂ania Komisji Odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 60/2019
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Ostrowite za I p贸艂rocze 2019 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 61/2019
w sprawie opracowania materia艂贸w planistycznych do projektu uchwa艂y bud偶etowej Gminy Ostrowite na 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 62/2019
w sprawie powo艂ania komisji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 63/2019
w sprawie powierzenia Pani Jadwidze Wojdak stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2019
w sprawie powo艂ania Spo艂ecznej Komisji Mieszkaniowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 66/2019
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowo艣ci dla projektu pn. Modernizacja oczyszczalni 艣ciek贸w w miejscowo艣ci Gostu艅 wraz z budow膮 kanalizacji sanitarnej w przykanalikami w miejscowo艣ci Sienno
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 67/2019
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 68/2019
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 69/2019
w sprawie ustalenia wysoko艣ci nagrody W贸jta Gminy Ostrowite dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 70/2019
w sprawie powo艂ania Pani Ma艂gorzaty Weso艂owskiej na stanowisku Zast臋pcy W贸jta Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 71/2019
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 72/2019
w sprawie powo艂ania komisji odbioru rob贸t dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa parteru budynku sportowo - dydaktycznego wraz ze zmian膮 jego sposobu u偶ytkowania na Gminny Klub Dzieci臋cy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 73/2019
w sprawie powo艂ania komisji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 74/2019
w sprawie powo艂ania Komisji Odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 75/2019
w sprawie: powo艂ania sk艂adu osobowego Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 76/2019
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Gminnego Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 77/2019
w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpiecze艅stwa po偶arowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 78/2019
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 79/2019
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 80/2019
w sprawie powo艂ania Komisji Odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 81/2019
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 82/2019
w sprawie projektu bud偶etu Gminy Ostrowite na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 83/2018
w sprawie powo艂ania Komisji Odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 84/2019
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 85/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 86/2019
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2019 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 87/2019
w sprawie powo艂ania Komisji Odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 88/2019
w sprawie wprowadzania zmian w bud偶ecie na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 89/2019
w sprawie regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych poni偶ej 30 000 euro
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 90/2019
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 91/2019
w sprawie powo艂ania Komisji do spraw nadzoru nad przebiegiem losowania nagr贸d w konkursie Op艂ata miejscowa - na tak dla turystyki Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 92/2019
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 93/2019
w sprawie powo艂ania Komisji Odbiorowej
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4959032