logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady » VIII kadencja - 2018-2023
rok 2018

Uchwa艂a Nr I/1/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 listopada 2018 roku
w sprawie powo艂ania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia g艂osowania nad wyborem Przewodnicz膮cego Rady Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 listopada 2018 roku
w sprawie ustalenia regulaminu g艂osowania w wyborach Przewodnicz膮cego Rady Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 listopada 2018 roku
w sprawie powo艂ania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia g艂osowania nad wyborem dw贸ch Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 listopada 2018 roku
w sprawie ustalenia regulaminu g艂osowania w wyborach dw贸ch Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/6/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/7/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 grudnia 2018 roku
w sprawie powo艂ania sta艂ej Komisji O艣wiaty, Kultury, zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Rady Gminy Ostrowite, ustalenia przedmiotu jej dzia艂ania i sk艂adu osobowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/8/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 grudnia 2018 roku
w sprawie sta艂ej Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Samorz膮dno艣ci Rady Gminy Ostrowite, ustalenia przedmiotu jej dzia艂ania i sk艂adu osobowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/9/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 grudnia 2018 roku
w sprawie powo艂ania sta艂ej Komisji Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska Rady Gminy Ostrowite, ustalenia przedmiotu jej dzia艂ania i sk艂adu osobowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/10/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 grudnia 2018 roku
w sprawie sta艂ej Komisji Bud偶etu i Finans贸w Rady Gminy Ostrowite, ustalenia przedmiotu jej dzia艂ania i sk艂adu osobowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/11/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 grudnia 2018 roku
w sprawie powo艂ania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/12/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 grudnia 2018 roku
w sprawie powo艂ania Komisji Skarg, Wniosk贸w i Petycji Rady Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/13/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 grudnia 2018 roku
w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych radnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/14/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 grudnia 2018 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/15/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 grudnia 2018 roku
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do zgromadzenia Zwi膮zku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/16/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 grudnia 2018 roku
w sprawie wprowadzenie zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/17/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 grudnia 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2018 -2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/18/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 grudnia 2018 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia po艂o偶onej w Giewartowie dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/19/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 grudnia 2018 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/20/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Gminy Ostrowite na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/21/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie przyj臋cia plan贸w pracy wymienionych w paragrafie 1 Komisji Rady Gminy Ostrowite na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/22/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/23/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/24/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia po艂o偶onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/25/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie programu wsp贸艂pracy Gminy Ostrowite z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2019.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/26/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie zasad i trybu zg艂aszania projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy Ostrowite w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwa艂odawczej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/27/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszar贸w po艂o偶onych w obr臋bie Giewart贸w, Stara Olszyna i Skrzynka na obszarze gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/28/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/29/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do korzystania z pomocy spo艂ecznej przez osoby obj臋te rz膮dowym programem "Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/30/2018 Rady gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu os艂onowego w zakresie udzielania pomocy w formie posi艂ku "Pomoc gminy w formie posi艂ku dla dzieci i uczni贸w" na lata 2019 - 2023.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/31/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2019 - 2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/32/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwa艂y bud偶etowej na 2019 rok.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4959061