logo
Prawo miejscowe » Zarz膮dzenia W贸jta
rok 2018

Zarz膮dzenie nr 37/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 36/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2018-2032
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 35/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 34/2018
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci minimalnych stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 33/2018
w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 32/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 31/2018
w sprawie projektu bud偶etu Gminy Ostrowite na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 30/2018
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2019-2032
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 29/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 28/2018
w sprawie zmiany zarz膮dzenia Nr 6/2018 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2018 r. dotycz膮cego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 27/2018
w sprawie obj臋cia przez Gmin臋 Ostrowite udzia艂贸w w sp贸艂ce z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 O艣wietlenie Uliczne i Drogowe z siedzib膮 w Kaliszu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 26/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 25/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 24/2018
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Ostrowite za I p贸艂rocze 2018 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 23/2018
w sprawie powo艂ania komisji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 22/2018
w sprawie powo艂ania komisji odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 21/2018
w sprawie opracowania materia艂贸w planistycznych do projektu uchwa艂y bud偶etowej Gminy Ostrowite na 2019 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 20/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 19/2018
w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y dotycz膮cej ustalenia maksymalnej liczby zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Ostrowite miejsc sprzeda偶y i podawania napoj贸w alkoholowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 18/2018
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 17/2018
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 16/2018
w sprawie ustalenia cen za korzystanie z pola biwakowego b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 Gminy Ostrowite oraz z innych teren贸w przeznaczonych do wypoczynku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 15/2018
w sprawie powo艂ania komisji odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 14/2018
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci wykazu os贸b prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej, kt贸rym w zakresie podatk贸w i op艂at udzielono ulg, odrocze艅, umorze艅 lub roz艂o偶ono sp艂at臋 na raty w kwocie przewy偶szaj膮cej 艂膮cznie 500,00 z艂, wraz ze wskazaniem wysoko艣ci umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu os贸b prawnych i fizycznych, kt贸rym udzielono pomocy publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 13/2018
w sprawie ustalenia trybu opracowania i zatwierdzania arkuszy organizacji pracy szk贸艂 na rok szkolny 2018/2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 12/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 11/2018
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 10/2018
w sprawie op艂at za korzystanie ze 艢wietlicy Wiejskiej w Jarotkach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 9/2018
w sprawie powo艂ania zespo艂u do przygotowania bazy danych nieruchomo艣ci, dla kt贸rych naliczona zostanie op艂ata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w ramach ustalenia op艂aty za korzystanie z us艂ug wodnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 8/2018
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 7/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. dotycz膮cego ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i form kszta艂cenia na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 7/2018
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i form kszta艂cenia na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 6/2018
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 5/2018
w sprawie ustalenia harmonogramu czynno艣ci w post臋powaniu rekrutacyjnym oraz post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i szk贸艂 podstawowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 4/2018
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 3/2018
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 2/2018
w sprawie og艂oszenia wynik贸w konkursu ofert o dotacj臋 na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Ostrowite w 2018 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 1/2018
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert o dotacj臋 na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Ostrowite w 2018 roku oraz powo艂ania komisji konkursowej
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4958935