logo
Prawo miejscowe » Zarz膮dzenia W贸jta
rok 2017

Zarz膮dzenie Nr 1/2017
w sprawie ustalenia sta艂ego zapasu got贸wki w kasie na bie偶膮ce wydatki na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 2/2017
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 3/2017
w sprawie okre艣lenia wzoru umowy o dotacj臋 na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Ostrowite oraz wzoru sprawozdania z udzielonej dotacji celowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 4/2017
w sprawie: og艂oszenia konkursu ofert o dotacj臋 na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Ostrowite w 2017 roku oraz powo艂ania komisji konkursowej do oceny z艂o偶onych ofert
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 5/2017
w sprawie powo艂ania sk艂adu komisji i okre艣lenia wzor贸w druk贸w dla udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie koszt贸w inwestycji polegaj膮cej na budowie przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 6/2017
w sprawie og艂oszenia wynik贸w konkursu ofert o dotacj臋 na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Ostrowite w 2017 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 7/2017
w sprawie ustalenia harmonogramu czynno艣ci w post臋powaniu rekrutacyjnym oraz w post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i szk贸艂 podstawowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 8/2017
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 9/2017
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 10/2017
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 11/2017
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 12/2017
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy Ostrowite za 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 13/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2017
w sprawie powo艂ania rzeczoznawc贸w do szacowania zwierz膮t oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego, jaj wyl臋gowych i pasz oraz sprz臋tu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 15/2017
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 16/2017
w sprawie upowa偶nienia do wykonywania wpis贸w, zmian wpis贸w oraz wykre艣le艅 wpis贸w w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 17/2017
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek czynszu za lokale u偶ytkowe stanowi膮ce w艂asno艣膰 Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 18/2017
w sprawie szczeg贸艂owego okre艣lenia odpis贸w aktualizuj膮cych warto艣膰 nale偶no艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 19/2017
w sprawie: zmiany zarz膮dzenia nr 11/2017 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2017 r. dotycz膮cego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 20/2017
w sprawie ustalenia cen za korzystanie z pola biwakowego b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 Gminy Ostrowite oraz z innych teren贸w przeznaczonych do wypoczynku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 21/2017
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci wykazu os贸b prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej, kt贸rym w zakresie podatk贸w i op艂at udzielono ulg, odrocze艅, umorze艅 lub roz艂o偶ono sp艂at臋 na raty w kwocie przewy偶szaj膮cej 艂膮cznie 500,00 z艂
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 22/2017
w sprawie powo艂ania komisji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 23/2017
Zarz膮dzenie w sprawie przekazania sk艂adnik贸w maj膮tkowych, dokumentacji finansowo-ksi臋gowej, akt osobowych oraz dokumentacji dotycz膮cej samorz膮dowych gimnazjum w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 24/2017
w sprawie ustalenia wysoko艣ci nagrody W贸jta Gminy Ostrowite dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 25/2017
w sprawie powo艂ania komisji odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 26/2017
w sprawie wprowadzenia norm eksploatacyjnych oraz rozliczania zu偶ycia paliw ciek艂ych przez urz膮dzenia eksploatowane w Urz臋dzie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 27/2017
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 28/2017
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 29/2017
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 30/2017
w sprawie przyj臋cia planu wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Ostrowite na lata 2017-2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 31/2017
w sprawie odwo艂ania Przewodnicz膮cej Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 32/2017
w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowo艣ci dotycz膮cych projekt贸w Budowy lub przebudowy dr贸g lokalnych w ramach PROW na lata 2014-2020
Wi臋cej »
zarz膮dzenie nr 33/2017
w sprawie: powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 34/2017
w sprawie powo艂ania Cz艂onka Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 35/2017
w sprawie okre艣lenia formy przekazywania sprawozda艅 bud偶etowych przez kierownik贸w jednostek organizacyjnych Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 36/2017
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Ostrowite za I p贸艂rocze 2017 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 37/2017
w sprawie opracowania materia艂贸w planistycznych do projektu uchwa艂y bud偶etowej Gminy Ostrowite na 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 38/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2017 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 39/2017
w sprawie ustalenia ceny wywo艂awczej nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 40/2017
w sprawie powo艂ania komisji odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 41/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2017 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 42/2017
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 43/2017
w sprawie zmiany zarz膮dzenia Nr 11/2017 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2017 r. dotycz膮cego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 44/2017
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2017
w sprawie powo艂ania komisji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2017
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2018-2027
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2017
w sprawie projektu bud偶etu Gminy Ostrowite na rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2017
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2017
w sprawie: zmiany zarz膮dzenia Nr 43/2017 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 12 pa藕dziernika 2017 r. dotycz膮cego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli za rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 50/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 51/2017
w sprawie powo艂ania komisji odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 52/2017
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 53/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2017
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4959224