logo
Prawo miejscowe » Zarz膮dzenia W贸jta
rok 2016

Zarz膮dzenie Nr 60/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 59/2016
w sprawie powo艂ania komisji odbioru
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 58/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 57/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 56/2016
w sprawie zasad realizacji rozlicze艅 z tytu艂u podatk贸w od towar贸w i us艂ug przez jednostki organizacyjne Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 55/2016
w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2016 r. Pani Sylwii Koli艅skiej - Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2016
w sprawie powo艂ania komisji odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2016
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 50/2016
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 49/2016
w sprawie zmiany zarz膮dzenia Nr 45/2016 W贸jta Gmina Ostrowite z dnia 28.10.2016 r. dotycz膮cego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 48/2016
Zarz膮dzenie w sprawie projektu bud偶etu Gminy Ostrowite na rok 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 47/2016
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2017-2027
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 46/2016
w sprawie powo艂ania Komisji Odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 45/2016
w sprawie zmiany zarz膮dzenia Nr 27/2016 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 08 lipca 2016 r. dotycz膮cego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 44/2016
w sprawie powo艂ania komisji odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 43/2016
w sprawie powo艂ania komisji odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 42/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 41/2016
w sprawie powo艂ania Komisji Odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 40/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 39/2016
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urz臋dzie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 38/2016
w sprawie opracowania materia艂贸w planistycznych do projektu uchwa艂y bud偶etowej Gminy Ostrowite na 2017 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 37/2016
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Ostrowite za I p贸艂rocze 2016 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 36/2016
w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 35/2016
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2016
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarzadzenie Nr 33/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 32/2016
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 30/2016
w sprawie ustalenia cen za korzystanie z pola biwakowego b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 Gminy Ostrowite oraz z innych teren贸w przeznaczonych do wypoczynku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2016
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 27/2016
w sprawie zmiany zarz膮dzenia Nr 53/2015 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 8.10.2015 r. dotycz膮cego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2016
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2016 z dnia 06.06.2016 r.
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 24/2016
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 23/2016
w sprawie ustalenia cen za korzystanie z pola biwakowego b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 Gminy Ostrowite oraz z innych teren贸w przeznaczonych do wypoczynku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 22/2016 z dnia 11.05.2016 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci wykazu os贸b prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej, kt贸rym w zakresie podatk贸w i op艂at udzielono ulg, odrocze艅, umorze艅 lub roz艂o偶ono sp艂at臋 na raty w kwocie przewy偶szaj膮cej 艂膮cznie 500,00 z艂, wraz ze wskazaniem wysoko艣ci umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu os贸b prawnych i fizycznych, kt贸rym udzielono pomocy publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 21/2016 z dnia 10.05.2016 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyj臋cia zasad polityki rachunkowo艣ci i wprowadzenia zak艂adowego planu kont w Urz臋dzie Gminy w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 20/2016 z dnia 05.05.2016 r.
w sprawie wprowadzenia norm eksploatacyjnych oraz rozliczania zu偶ycia paliw ciek艂ych przez urz膮dzenia eksploatowane w Urz臋dzie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 19/2016 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie obiektu budowlanego: budynek hali widowiskowo - sportowej w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 18/2016 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 17/2016 z dnia 26.04.2016 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 16/2016 z dnia 11.04.2016 r.
w sprawie ustalenia wytycznych dotycz膮cych organizacji pracy szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Ostrowite na rok szkolny 2016/2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 15/2016 z dnia 04.04.2016 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 14/2016 z dnia 04.04.2016 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 13/2016 z dnia 04.04.2016 r.
w sprawie powo艂ania komisji odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 12/2016 z dnia 14.03.2016 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynno艣ci w post臋powaniu rekrutacyjnym oraz post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2016/2017 do samorz膮dowych przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych prowadzonych przez Gmin臋 Ostrowite.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2016 z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy Ostrowite za 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2016 z dnia 12.02.2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 9/2016 z dnia 08.02.2016 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 8/2016 z dnia 03.02.2016 r.
w sprawie og艂oszenia wynik贸w otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania publicznego Gminy Ostrowite w 2016 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 7/2016 z dnia 02.02.2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 6/2016 z dnia 27.01.2016 r.
w sprawie powo艂ania komisji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 5/2016 z dnia 27.01.2016 r.
w sprawie ustalenia ceny wywo艂awczej nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 4/2016 z dnia 25.01.2016 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 3/2016 z dnia 05.01.2016 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarz膮dczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 2 /2016 z dnia 05.01.2016 r.
w sprawie powo艂ania komisji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 1/2016 z dnia 04.01.2016 r.
dotyczy ustalenia sta艂ego zapasu got贸wki w kasie na bie偶膮ce wydatki na rok 2016
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4958999