logo
Prawo miejscowe » Zarz膮dzenia W贸jta
rok 2015

Zarz膮dzenie Nr 66/2015 z dnia 31.12.2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 65/2015 z dnia 10.12.2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 64/2015 z dnia 10.12.2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 63/2015 z dnia 8.12.2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 62/2015 z dnia 23.11.2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 61/2015 z dnia 16.11.2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 60 z dnia 16.11.2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2015 z dnia 13.11.2015 r.
w sprawie projektu bud偶etu Gminy Ostrowite na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 58/2015 z dnia 13.11.2015 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2016-2025
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2015 z dnia 30.10.2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 56 z dnia 27.10.2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2015 z dnia 15.10.2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 54/2015 z dnia 15.10.2015 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia do dokonywania czynno艣ci zwi膮zanych z wyborami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 53/2015 z dnia 08.10.2015 r.
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 18/2015 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 20 kwietnia 2015 r. dotycz膮cego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 52/2015 z dnia 5.10.2015 r.
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarz膮dzonych na dzie艅 25.10.2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 51/2015 z dnia 30.09.2015 r.
dotyczy powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 50/2015 z dnia 30.09.2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2015 z dnia 17 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji do spraw oceny wniosk贸w so艂ectw sk艂adanych w ramach Funduszu So艂eckiego na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 48/2015 z dnia 16.09.2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 47/2015 z dnia 15.09.2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 46/2015 z dnia 10.09.2015 r.
w sprawie og艂oszenia zapytania ofertowego na obs艂ug臋 bankow膮 bud偶etu Gminy Ostrowite i powo艂ania Komisji do wyboru banku obs艂uguj膮cego bud偶etu Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2015 z dnia 10.09.2015 r.
w sprawie powo艂ania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 25 pa藕dziernika 2015 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2015 z dnia 02.09.2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2015 z dnia 31.08.2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 42/2015 z dnia 28.08.2015 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 40/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany czasu pracy Urz臋du Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r.
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzonego referendum og贸lnokrajowego zarz膮dzonego na dzie艅 6 wrze艣nia 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2015 z dnia 11.08.2015 r.
w sprawie trybu i termin贸w prac zwi膮zanych z opracowaniem projektu bud偶etu Gminy Ostrowite na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016 i lata nast臋pne
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2015 z dnia 11.08.2015 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Ostrowite za I p贸艂rocze 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 37/2015 z dnia 11.08.2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2015 z dnia 07.08.2015 r.
w sprawie powo艂ania koordynatora gminnego w Referendum og贸lnokrajowym zarz膮dzonym na dzie艅 6 wrze艣nia 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2015 z dnia 27.07.2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2015 z dnia 15.07.2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2015 dnia 16.06.2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 32/2015 z dnia 07.07.2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2015 z dnia 23.06.2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych dotycz膮cych nadania nazw ulicom w miejscowo艣ci Giewart贸w, gm. Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 30/2015 z dnia 16.06.2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2015 z dnia 16.06.2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Odbiorowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2015 z dnia 16.06.2015 r.
w sprawie przed艂u偶enia Panu Romualdowi Szczotkiewiczowi okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Kornela Makuszy艅skiego w Giewartowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 27 z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenia nr 26/2015 z dnia 19.05.2015 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy za dzie艅 15 sierpnia 2015 r. i 26 grudnia 2015 r. dla pracownik贸w Urz臋du Gminy Ostrowite w zwi膮zku z obni偶eniem wymiaru czasu pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2015 z dnia 13.05.2015 r.
w sprawie powo艂ania przewodnicz膮cego, zast臋pcy przewodnicz膮cego oraz sekretarza Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 24/2015 z dnia 08.05.2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2015 z dnia 30.04.2015 r.
w sprawie ustalenia op艂aty za zu偶ycie energii elektrycznej w budynkach 艣wietlic wiejskich stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.
w sprawie powo艂ania koordynatora gminnego ds. obs艂ugi informatycznej w wyborach Prezydenta RP, zarz膮dzonych na dzie艅 10 maja 2015 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.
w sprawie: odwo艂ania i powo艂ania cz艂onk贸w Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustalenia cen za korzystanie z pola biwakowego b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 Gminy Ostrowite oraz z innych teren贸w przeznaczonych do wypoczynku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2015 z dina 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 10 maja 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 18/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany zarz膮dzenia Nr 11/2015 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 2 marca 2015 r. dotycz膮cego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 17/2015 z dnia 07.04.2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2015 z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 15/2015 z dnia 09.03.2015 r.
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 6/2015 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 26.01.2015 r. w sprawie ustalenia miejsca, godziny i dnia zebra艅 wiejskich sprawozdawczo - wyborczych So艂tys贸w i Rad So艂eckich.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 14/2015 z dnia 09.03.2015 r.
w sprawie powo艂ania Cz艂onka Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego w Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 13/2015 z dnia 05.02.2015 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i form kszta艂cenia na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 12/2015 z dnia 02.03.2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 11/2015 z dnia 02.03.2015 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 10/2015 z dnia 02.03.2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 9/2015 z dnia 02.03.2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 8/2015 z dnia 02.03.2015 r.
w sprawie og艂oszenia wynik贸w otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych Gminy Ostrowite w 2015 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 7/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 6/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia miejsca, godziny i dnia zebra艅 wiejskich sprawozdawczo - wyborczych So艂tys贸w i Rad So艂eckich
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 5/2015 z dnia 26.01.2015 r.
w sprawie powo艂ania Spo艂ecznej Komisji Mieszkaniowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2015 z dnia 26.01.2015 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych poni偶ej 30000 euro
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.
w sprawie upowa偶nienia Sekretarza Gminy Ostrowite do zast臋powania W贸jta Gminy Ostrowite w okresie nieobecno艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 2/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie odwo艂ania Cz艂onka Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego w Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.
w sprawie okre艣lenia terminarzu przekazywania akt przez kom贸rki organizacyjne Urz臋du Gminy w Ostrowite oraz wzor贸w 艣rodk贸w ewidencyjnych archiwum zak艂adowego
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4959196