logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady
VII kadencja - 2014-2018

Uchwa艂a Nr XLVIII/333/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 pa藕dziernika 2018 roku
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/332/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 pa藕dziernika 2018 roku
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/331/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 pa藕dziernika 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2018 - 2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/330/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 pa藕dziernika 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/329/2018 Rady Gminy oOstrowite z dnia 17 pa藕dziernika 2018 roku
w sprawie zaopiniowania cennika na 2019 rok za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpad贸w komunalnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/328/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 17 pa藕dziernika 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2018 - 2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/327/2018 Rady gminy ostrowite z dnia 27 pa藕dziernika 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/326/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrzesnia 2018 roku
w sprawie Statutu Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/325/2018 Rady Gminy ostrowite z dnia 27 wrzesnia 2018 roku
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/324/2018 Rady Gminy ostrowite z dnia 27 wrzesnia 2018 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 niezabudowanej nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/323/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrzesnia 2018 roku
w sprawie wprowadzenia, okre艣lenia zasad ustalania i poboru oraz termin贸w p艂atno艣ci i wysoko艣ci stawek op艂aty targowej na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/322/2018 Rady gminy ostrowite z dnia 27 wrzesnia 2018 roku
w sprawie op艂aty miejscowej na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/321/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrzesnia 2018 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo艣ci w 2019 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/320/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2018 roku
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/319/2018 Rady Gminy ostrowite z dnia 27 wrzesnia 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2018 - 2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/318/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrzesnia 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/317/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2018 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/316/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrzesnia 2018 roku
w sprawie ustalenia regulaminu g艂osowania w wyborach Wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/315/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrzesnia 2018 roku
w sprawie powo艂ania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia g艂osowania nad wyborem Wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/314/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 wrze艣nia 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2018 - 2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/313/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 wrze艣nia 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/312/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 sierpnia 2018 roku
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Ostrowite miejsc sprzeda偶y i podawania napoj贸w alkoholowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/311/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 sierpnia 2018 roku
w sprawie zgody na wydzier偶awienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Lipnicy dotychczasowemu dzier偶awcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/310/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 sierpnia 2018 roku
w sprawie zgody na wydzier偶awienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Sierniczu Wielkim dotychczasowemu dzier偶awcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/309/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 sierpnia 2018 roku
w sprawie zgody na wydzier偶awienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Sierniczu Ma艂ym dotychczasowemu dzier偶awcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/308/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 sierpnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wynik贸w kontroli kwot rekompensaty ca艂kowitej wyp艂aconej Miejskiemu Zak艂adowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/307/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 sierpnia 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2018 - 2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/306/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 sierpnia 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/305/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 sierpnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/304/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 sierpnia 2018 roku
w sprawie ustalenia regulaminu g艂osowania w wyborach Przewodnicz膮cego Rady Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/303/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 sierpnia 2018 roku
w sprawie odwo艂ania ze sk艂adu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/302/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 sierpnia 2018 roku
w sprawie przyj臋cia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/301/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 sierpnia 2018 roku
w sprawie powo艂ania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia g艂osowania nad wyborem Przewodnicz膮cego Rady Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/300/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/299/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/298/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie przyj臋cia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/297/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do k膮pieli.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/296/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie na okres pi臋ciu lat w trybie przetargu nieograniczonego cz臋艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Brzozogaj obr臋b Mieczownica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie na okres pi臋ciu lat w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomo艣ci, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Naprusewo obr臋b Naprusewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/294/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie na okres pi臋ciu lat w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomo艣ci, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Naprusewo obr臋b Naprusewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/293/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2018 - 2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/292/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/291/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Ostrowite absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/290/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/289/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do k膮pieli.
Wi臋cej »
Uchwa膮艂 nr XLII/288/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie dotychczasowym dzier偶awcom, na okres pi臋ciu lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/287/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/286/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2018 - 2032,
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/285/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmiany w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/284/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Zwi膮zku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/283/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania i rozmiaru obni偶ek obowi膮zkowego tygodniowego wymiaru godzin zaj臋膰 dydaktycznych, wychowawczych i opieku艅czych dla dyrektor贸w, wicedyrektor贸w oraz nauczycieli pe艂ni膮cych inne stanowiska kierownicze w szko艂ach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin臋 Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/282/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2018-2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/281/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/280/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie ustanowienia zasad przyznawania so艂tysom diet i zwrotu koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/279/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych z terenu Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/278/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie utworzenia sta艂ych obwod贸w g艂osowania oraz ustalenia ich numer贸w i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/277/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie podzia艂u Gminy Ostrowite na okr臋gi wyborcze, okre艣lenia ich granic i numer贸w oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okr臋gach wyborczych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/276/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2018 - 2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/275/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/274/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2018 roku
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwy偶szenia Krzy偶a 艢wi臋tego w Giewartowie na roboty budowlane w ko艣ciele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2018 roku
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bo偶ej Cz臋stochowskiej w Ostrowitem na prace konserwatorskie przy o艂tarzu drewnianym z II po艂. XVIII w. w Ko艣ciele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2018 roku
w sprawie przyj臋cia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/271/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2018 - 2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/270/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/269/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 stycznia 2018 roku
w sprawie zg艂oszenia so艂ectw Do艂y i Gostu艅 do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/268/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 stycznia 2018 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 dotycz膮c膮 uchwa艂y Nr XXXV/241/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r. oraz przekazania skargi i odpowiedzi na skarg臋 do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Poznaniu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 stycznia 2018 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu S艂upeckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/266/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 stycznia 2018 roku
w sprawie przyj臋cia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/265/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwa艂y bud偶etowej na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/264/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2018 - 2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXVII/263/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/262/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysoko艣ci stawki op艂aty.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/261/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r. dotycz膮cej wprowadzenia, okre艣lenia zasad ustalania i poboru oraz termin贸w p艂atno艣ci i wysoko艣ci stawek op艂aty targowej na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/260/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ostrowite na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/259/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie przyj臋cia plan贸w pracy sta艂ych Komisji Rady Gminy Ostrowite na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/258/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2017 - 2027.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/257/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2017 tok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/256/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatk贸w, kt贸re nie wygasaj膮 po up艂ywie roku bud偶etowego 2017 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/255/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/253/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie przyst膮pienia do zmiany sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych teren贸w po艂o偶onych w obr臋bie Giewart贸w, Stara Olszyna i Skrzynka na obszarze Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/252/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia po艂o偶onej w Giewartowie dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/252/2017 Rady Gminy ostrowite z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia po艂o偶onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/250/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia po艂o偶onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/249/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie programu wsp贸艂pracy Gminy Ostrowite z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami prowadz膮cymi Dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2018.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/248/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/247/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2017 - 2027.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/245/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 pa藕dziernika 2017 roku
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/244/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 pa藕dziernika 2017 roku
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/243/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 pa藕dziernika 2017 roku
w sprawie zwolnie艅 przedmiotowych od podatku od nieruchomo艣ci oraz okre艣lenia warunk贸w udzielania pomocy de minimis dla przedsi臋biorc贸w w zwi膮zku z utworzeniem nowych miejsc pracy zwi膮zanych z now膮 inwestycj膮 na terenie Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/242/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 pa藕dziernika 2017 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Rady Gminy Ostrowite Nr XVIII/116/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 2883).
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/241/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 pa藕dziernika 2017 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego m2013 roku dotycz膮cej regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/240/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 pa藕dziernika 2017 roku
w sprawie uchwa艂y nr VIII/56/2011 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 maja 2011 roku dotycz膮cej trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w zespo艂u interdyscyplinarnego oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 pa藕dziernika 2017 roku
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 pa藕dziernika 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawowa im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/237/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 pa藕dziernika 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im. Kornela Makuszy艅skiego w Giewartowie w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im. Kornela Makuszy艅skiego w Giewartowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/236/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 pa藕dziernika 2017 roku
w sprawie op艂aty miejscowej na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 pa藕dziernika 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania i poboru oraz termin贸w p艂atno艣ci i wysoko艣ci stawek op艂aty targowej na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/234/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 pa藕dziernika 2017 roku
w sprawie zaopiniowania cennika na 2018 rok za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpad贸w komunalnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/233/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 pa藕dziernika 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2017 - 2020.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/232/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 pa藕dzierniuka 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 wrze艣nia 2017 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/230/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 wrze艣nia 2017 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo艣ci w 2018 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/229/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 wrze艣nia 2017 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszar贸w - cz臋艣膰 B.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/228/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 wrze艣nia 2017 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/227/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 wrze艣nia 2017 roku
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Bo偶ej Cz臋stochowskiej w Ostrowitem na roboty budowlane przy Prezbiterium w ko艣ciele parafialnym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/226/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 wrze艣nia 2017 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu na dofinansowanie realizacji zada艅 z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu s艂upeckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/225/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 wrze艣nia 2017 roku
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/224/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 wrze艣nia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2017 - 2027.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/223/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 wrze艣nia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 8 sierpnia 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia przez Rad臋 Gminy Ostrowite skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/221/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 8 sierpnia 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia przez Rad臋 Gminy Ostrowite skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/220/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 8 sierpnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wynik贸w kontroli kwot rekompensaty ca艂kowitej wyp艂aconej Miejskiemu Zak艂adowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie z a206 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/219/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 8 sierpnia 2017 roku
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w na terenie gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/218/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 8 sierpnia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2017-2027.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/217/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 8 sierpnia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/216/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszar贸w - cz臋艣膰 A.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/215/Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyst膮pienia ze Zwi膮zku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/213/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2017-2027.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/212/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/211/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Ostrowite absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/210/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2017-2027.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/208/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/207/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/206/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXX/205/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2017 - 2027.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/204/2017 Rady Gminy Ostrowite z 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej w drodze przetargu ograniczonego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie cz臋艣ci dzia艂ki o pow. 30 m2 na okres czterech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Salamonowo obr臋b Kania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w do nowego ustroju szkolnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu S艂upeckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2017 - 2027.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/197/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 luty 2017 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu S艂upeckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 luty 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2017 - 2027.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Ostrowie z dnia 23 luty 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/194/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXV/168/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2016 roku dotycz膮cej okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/193/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 stycznia 2017 roku
w sprawie uzgodnienia projektu uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Wielkopolskiego w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVII/192/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 stycznia 2017 roku
w sprawie okre艣lenia post臋powania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szk贸艂 podstawowych dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Ostrowite oraz okre艣lenie warto艣ci punktowej oraz dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/191/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 stycznia 2017 roku
w sprawie okre艣lenia kryteri贸w naboru stosowanych na drugim etapie post臋powania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gmin臋 Ostrowite oraz okre艣lenia dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/190/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku
w sprawie projektu dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w do nowego ustroju szkolnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/189/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 stycznia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2027.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/189/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 stycznia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/187/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwa艂y bud偶etowej na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/186/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2017 - 2027.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XXVI/185/2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/185/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na przyj臋cie przez Gmin臋 Ostrowite darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cych dzia艂ki o nr ewid. 94/8, 136/9 oraz 137/31 po艂o偶onych w Giewartowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVI/184/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie okre艣lenia warunk贸w i trybu finansowania zada艅 z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/183/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwa艂y Rady Gminy Ostrowite nr XXV/167/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku dotycz膮cej zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie zasad oraz trybu post臋powania i sposobu rozliczania dotacji celowych, udzielanych z bud偶etu Gminy Ostrowite na dofinansowanie koszt贸w inwestycji w zakresie ochrony 艣rodowiska i gospodarki wodnej - budow臋 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/181/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia po艂o偶onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/180/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2017 rokui
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia po艂o偶onej w Giewartowie dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/179/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia po艂o偶onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/178/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ostrowite na 2017 roik.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/177/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie przyj臋cia plan贸w pracy sta艂ych Komisji Rady Gminy Ostrowite na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/176/2016 Rady Gminy Ostrowite z 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2016 - 2026.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/175/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/174/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/173/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia przez Gmin臋 Ostrowite skargi na dzia艂ania W贸jta Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie op艂aty miejscowej na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/171/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ostrowite w rejonie ulicy Szkolnej i Zachodniej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/170/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie oceny aktualno艣ci studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego i miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/169/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/168/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/167/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/166/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie programu wsp贸艂pracy Gminy Ostrowite z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 pozytku publicznego na rok 2017.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/164/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/163/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2016 - 2026.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/162/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 pa藕dziernika 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia przez Rad臋 Gminy Ostrowite skargi na kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowitem.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 pa藕dziernika 2016 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres pi臋ciu lat w trybie bezprzetargowym, cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia po艂o偶onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 pa藕dziernika 2016 roku
w sprawie zaopiniowania cennika na 2017 rok za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpad贸w komunalnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/158/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 pa藕dziernika 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2016 - 2026
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/157/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 pa藕dziernika 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 wrzesnia 2016 roku
w sprawie zasad udzielania oraz trybu postepowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z bud偶etu Gminy Ostrowite na dofinansowania koszt贸w inwestycji w zakresie ochrony 艣rodowiska i gospodarki wodnej - budow臋 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Ostrowite
w sprawie opinii dotycz膮cej zmiany uchwa艂y odno艣nie wyznaczenia aglomeracji Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 wrze艣nia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia, okre艣lenia zasad ustalania i poboru oraz termin贸w p艂atno艣ci i wysoko艣ci stawek op艂aty targowej na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 wrze艣nia 2016 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo艣ci w 2017 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 wrze艣nia 2016 roku
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawet podatku od nieruchomo艣ci na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/151/2916 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 wrze艣nia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2016 - 2026.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 wrze艣nia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 12 sierpnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wynik贸w kontroli kwot rekompensanty ca艂kowitej wyp艂aconej Miejskiemu Zak艂adowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi SP. z o.o. w Konienie za 2015 rok wraz z opini膮 Rady Nadzorczej Zgromadzenia Wsp贸lnik贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 12 sierpnia 2016 roku
w sprawie uchylenia uchwa艂y dotycz膮cej wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 12 sierpnia 2016 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/146/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 12 sierpnia 2016 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 12 sierpnia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2016 - 2026.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 12 sierpnia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/143/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y nr XLIV/338/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 kwietnia 2014 roku dotycz膮cej utworzenia punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszy艅skiego w Giewartowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci na kt贸rej zamieszkuj膮 mieszka艅cy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie okreslenia terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/139/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2016 - 2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/138/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Ostrowite absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/135/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie cz臋艣ci dzia艂ki o pow. 173 m2 na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Lucynowo obr臋b Szysz艂owo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/134/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2016-2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/133/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIX/132/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/131/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie cz臋艣ci nieruchomo艣ci o pow. 160 m2 na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Naprusewo obr臋b Naprusewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie cz臋艣ci dzia艂ki o pow. 30 m2 na okres od 27.06.2016 r. do 31.08.2016 r. w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Salamonowo obr臋b Kania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2016 - 2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie zmiany ucha艂y nr VII/39/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 marca 2015 r. dotycz膮cej okre艣lenia kryteri贸w naboru stosowanych na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego prowadzonego przez Gmin臋 Ostrowite oraz okre艣lenia dokument贸w nieb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013 r. dotycz膮cej regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Ostrowite na lata 2016 - 2023.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Szysz艂owo, Lucynowo i Szysz艂owskie Holendry na lata 2016 - 2023.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Skrzynka i Lipnica na lata 2016 - 2023.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Izdebno na lata 2016 - 2023.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Kosewo na lata 2016 - 2023.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Kania na lata 2016 - 2023.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Stara Olszyna na lata 2016 -2023.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie przyj臋cia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowite na lata 2016 - 2020".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2016 - 2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/112/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 lutego 2016 roku
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Ostrowite z d nia 29 lutego 2016 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu S艂upeckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2016 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2016 - 2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2016 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/108/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2016 roku
w sprawie: zmiany uchwa艂y nr XXV/194/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 listopada 2012 roku dotycz膮cej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2016 roku
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/106/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwa艂y bud偶etowej na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/106/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwa艂y bud偶etowej na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/105/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2016 - 2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a NrXV/104/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy odno艣nie podatku od nieruchomo艣ci, podatku rolnego oraz podatku lesnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/103/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Giewartowie dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/102/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia po艂o偶onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/101/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia po艂o偶onej w Giewartowie dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/100/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ostrowite na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/99/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie przyj臋cia plan贸w pracy sta艂ych Komisji Rady Gminy Ostrowite na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/98/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2015 - 2025.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/97/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/96/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/95/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr IV/19/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2014 r. dotycz膮cej zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2015 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a wNr XIV/92/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia po艂o偶onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 litopada 2015 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia po艂o偶onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/89/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie op艂aty miejscowej na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie op艂aty targowej na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/86/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie programu wsp贸艂pracy Gminy Ostrowite z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytu publicznego na rok 2016.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/85/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawiewprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2015-2025.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/84/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 pa藕dziernika 2015 roku
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 pa藕dziernika 2015 roku
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 pa藕dziernika 2015 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym cz臋艣ci nieruchomo艣ci, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Giewart贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 pa藕dziernika 2015 roku
w sprawie powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 pa藕dziernika 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia cennika na 2016 rok za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpad贸w komunalnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/78/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 pa藕dziernika 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej z dnia 28 pa藕dziernika 2015 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/77/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 pa藕dziernika 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/76/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 wrze艣nia 2015 roku
w sprawie op艂aty miejscowej na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/75/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 wrze艣nia 2015 roku
w sprawie op艂aty targowej na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/74/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 wrze艣nia 2015 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo艣ci w 2016 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/73/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 wrze艣nia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2015 - 2025.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/72/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 wrze艣nia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/71/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 17 sierpnia 2015 roku
w sprawie stanowiska Rady Gminy Ostrowite odno艣nie skargi z dnia 20.07.2015 r. na Uchwa艂臋 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013r., Nr XXVIII/223/2013 dotycz膮cej regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Ostrowite wraz z wnioskiem o przywr贸cenie terminu do z艂o偶enia skargi sygn. akt: II SA/Po 689/15.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/70/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 17 sierpnia 2015 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/69/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 17 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Rady Gminy Ostrowite Nr X/59/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku dotycz膮cej okre艣lenia wysoko艣ci op艂at za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/68/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 17 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmiany Uchwa艂y Rady Gminy Ostrowite NR XLIV/338/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku dotycz膮cej utworzenia punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszy艅skiego w Giewartowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/67/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 17 sierpnia 2015 roku
w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
Za艂acznik Nr 1 do Uchwa艂y Nr XI/66/2015 z dnia 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/66/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 17 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyj臋cia "Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Ostrowite na lata 2015-2018".
Wi臋cej »
Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XI/65/2015 z dnia 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/65/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 17 sierpnia 2015 roku
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowo艣ci Giewart贸w.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 20 do Uchwa艂y Nr XI/64/2015 z dnia 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 19 do Uchwa艂y Nr XI/64/2015 z dnia 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 18 do Uchwa艂y Nr XI/64/2015 z dnia 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 17 do Uchwa艂y Nr XI/64/2015 z dnia 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 16 do Uchwa艂y Nr XI/64/2015 z dnia 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 15 do Uchwa艂y Nr XI/64/2015 z dnia 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 14 do Uchwa艂y Nr XI/64/2015 z dnia 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 13 do Uchwa艂y Nr XI/64/2015 z dnia 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 12 do Uchwa艂y Nr XI/64/2015 z dnia 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 11 do Uchwa艂y Nr XI/64/2015 z dnia 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 10 do Uchwa艂y Nr XI/64/2015 z dnia 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 9 do Uchwa艂y Nr XI/64/2015 z dnia 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 8 do Uchwa艂y Nr XI/64/2015 z dnia 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 7 do Uchwa艂y Nr XI/64/2015 z dnia 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 6 do Uchwa艂y Nr XI/64/2015 z dnia 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 5 do Uchwa艂y Nr XI/64/2015 z dnia 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 4 do Uchwa艂y Nr Xi/64/2015 z dnia 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 3 do Uchwa艂y Nr XI/64/2015 z dnia 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 2 do Uchwa艂y Nr XI/64/2015 z dnia 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 1 do Uchwa艂y Nr XI/64/2015 z 17.08.2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/64/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 17 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszar贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/63/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 17 sierpnia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2015 - 2025.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/62/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 17 sierpnia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2015 rok.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr X/61/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2015 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/61/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie Przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/60/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyj臋cia regulaminu korzystania z pola biwakowego w Salamonowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/59/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂at za korzystanie z wy6chowania przedszkolnego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/58/2015 Rady Gminy Ostrowite Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2015 - 2025.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/57/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/56/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Ostrowite absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2014 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/55/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzeni9a sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2014 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/54/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie wyra偶enia woli przyst膮pienia do opracowania i wdra偶ania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 20 do Uchwa艂y Nr IX/53/2015 z dnia 29.05.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 19 do Uchwa艂y Nr IX/53/2015 z dnia 29.05.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 18 do Uchwa艂y Nr IX/53/2015 z dnia 29.05.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 17 do Uchwa艂y Nr IX/53/2015 z dnia 29.05.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 16 do Uchwa艂y Nr IX/53/2015 z dnia 29.05.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 15 do Uchwa艂y Nr IX/53/2015 z dnia 29.05.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 14 do Uchwa艂y Nr IX/53/2015 z dnia 29.05.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 13 do Uchwa艂y Nr IX/53/2015 z dnia 29.05.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 12 do Uchwa艂y Nr IX/53/2015 z dnia 29.05.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 11 do Uchwa艂y Nr IX/53/2015 z dnia 29.05.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 10 do Uchwa艂y Nr IX/53/2015 z dnia 29.05.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 9 do Uchwa艂y Nr IX/53/2015 z dnia 29.05.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 8 do Uchwa艂y Nr IX/53/2015 z dnia 29.05.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 7 do Uchwa艂y Nr IX/53/2015 z dnia 29.05.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 6 do Uchwa艂y Nr IX/53/2015 z dnia 29.05.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 5 do Uchwa艂y Nr IX/53/2015 z dnia 29.05.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 4 do Uchwa艂y Nr IX/53/2015 z dnia 29.05.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 3 do Uchwa艂y Nr IX/53/2015 z dnia 29.05.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 2 do Uchwa艂y Nr IX/53/2015 z 29.05.2015 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 1 do Uchwa艂y Nr IX/53/2015 z dnia 29.05.2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/53/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszar贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/52/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych oraz warunk贸w i zasad korzystania z przystank贸w, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest gmina Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/51/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2015 - 2025.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/50/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/49/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie wymaga艅 jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/48/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 niezabudowanej nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2015-2025.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina z przeznaczeniem na dzia艂alno艣膰 O艣rodka Dora藕nej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowyn i Przemoc膮.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Istrowite z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/42/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2015 - 2025.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/41/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/40/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie: zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/39/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie okre艣lenia kryteri贸w naboru stosowanych na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego prowadzonego przez Gmin臋 Ostrowite oraz okre艣lenia dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/38/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie: wyra偶enia zgody na oddanie nieruchomo艣ci zabudowanej gminn膮 oczyszczalni膮 艣ciek贸w 艂膮cznie z kanalizacj膮 w trybie bezprzetargowym do prowadzenia eksploatacji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/37/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie: wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie Gminy Ostrowite 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/36/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysoko艣膰 stawki oplaty.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 1 do Uchwa艂y Nr VI/35/2015 z 26 lutego 2015 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/35/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2015 - 2025.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/34/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/33/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie rezygnacji z cz艂onkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa dzia艂ania :Mi臋dzy Lud藕mi i Jeziorami".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/32/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 dotycz膮c膮 uchwa艂y Nr XLV/347/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze艣nia 2014 roku wraz z wnioskiem o przywr贸cenie terminu do wniesienia skargi, oraz przekazania skargi i odpowiedzi na skarg臋 do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Poznaniu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/31/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie cz臋艣ci dzia艂ki na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Giewart贸w obr臋b Giewart贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/30/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 stycznia 2015 roku
w sprawie uchwa艂y bud偶etowej na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/29/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 stycznia 2015 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2015 - 2025.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/28/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 stycznia 2015 roku
w sprawie wskazania radnych do pracy w Spo艂ecznej Komisji Mieszkaniowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/27/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 stycznia 2015 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu S艂upeckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/26/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 stycznia 2015 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysoko艣膰 stawki op艂aty.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/25/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 stycznia 2015 roku
w sprawie przyst膮pienia do Lokalnej Grupy Dzia艂ania Stowarzyszenia "Unia Nadwarcia艅ska".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/24/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 stycznia 2015 roku
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w So艂tys贸w i cz艂onk贸w Rad So艂eckich na terenie Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/23/2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 stycznia 2015 roku
w sprawie przyj臋cia plan贸w pracy sta艂ych Komisji Rady Gminy Ostrowite na 2015 rok.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 2 do Uchwa艂y Nr IV/22/2014 z 29.12.2014 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 1 do Uchwa艂y Nr IV/22/2014 z 29.12.2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/22/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2014 - 2025.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 3 do Uchwa艂y Nr IV/21/2014 z 29.12.2014 r.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 1 do Uchwa艂y Nr IV/21/2014 z 29.12.2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/21/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2014 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/20/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XLV/344/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/19/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLI/322/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 kwietnia 2014 r. dotycz膮cej zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/18/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Zwi膮zku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/17/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ostrowite na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/16/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/15/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 15 grudnia 2014 roku
w sprawie iopinii dotycz膮cej wyznaczenia aglomeracji Ostrowite.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr III/14/2014 z dnia 15.12.2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a NrIII/14/2014 Rady Gminy ostrowite z dnia 15 grudnia 2014 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Giewartowie dotychczasowemu dzier偶awcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/13/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 15 grudnia 2014 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka zdrowia po艂o偶onej w Giewartowie dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/12/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 15 grudnia 2014 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia po艂o偶onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/11/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 15 grudnia 2014 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia po艂o偶onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 1 do Uchwa艂y Nr III/10/2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/10/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 15 grudnia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2014 - 2025.
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 2 do Uchwa艂y nr III/9/2014
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 1 do uchwa艂y Nr III/9/2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/9/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 15 grudnia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2014 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/8/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 15 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/7/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 15 grudnia 2014 roku
w sprawie diet radnych oraz zwrotu koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych radnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/6/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 15 grudnia 2014 roku
w sprawie powo艂ania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/5/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 15 grudnia 2014 roku
w sprawie powo艂ania 4 sta艂ych Komisji Rady Gminy Ostrowite, ustalenia zakres贸w ich dzia艂ania i sk艂ad贸w osobowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie powo艂ania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia g艂osowania nad wyborem Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie powo艂ania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia g艂osowania nad wyborem Przewodnicz膮cego Rady Gminy Ostrowite
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4961046