logo
Finanse
Bud┼╝et

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli art. 12 ust .1 ustawy o finansowaniu zada┼ä o┼Ťwiatowych
Aktualizacja danych obowi─ůzuj─ůcych od 01.01.2024 r.
Wi─Öcej »
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli art. 12 ust .1 ustawy o finansowaniu zada┼ä o┼Ťwiatowych
Aktualizacja danych obowi─ůzuj─ůcych od 01.01.2023 r.
Wi─Öcej »
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli art. 12 ust .1 ustawy o finansowaniu zada┼ä o┼Ťwiatowych
Aktualizacja danych obowi─ůzuj─ůcych od 01.01.2022 r.
Wi─Öcej »
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli art. 12 ust .1 ustawy o finansowaniu zada┼ä o┼Ťwiatowych
aktualizacja danych obowi─ůzuj─ůcych od 01.10.2021 r.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Sk┼éadu Orzekaj─ůcego RIO w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostrowite w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Sk┼éadu Orzekaj─ůcego RIO w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2020 roku
wyra┼╝aj─ůca opini─Ö o przed┼éo┼╝onym przez W├│jta Gminy Ostrowite sprawozdaniu w wykonania bud┼╝etu Gminy za 2019 rok
Wi─Öcej »
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zada┼ä o┼Ťwiatowych
aktualizacja danych obowi─ůzuj─ůcych od 01.01.2020 r.
Wi─Öcej »
Sprawozdanie z wykonania bud┼╝etu Gminy Ostrowite za 2019 rok
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa ws. wyra┼╝enia opinii o prawid┼éowo┼Ťci planowanej kwoty d┼éugu Gminy Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa SK┼éadu Orzekaj─ůcego RIO wyra┼╝aj─ůca opini─Ö o mo┼╝liwo┼Ťci sfinansowania deficytu bud┼╝etu Gminy Ostrowite na 2020 rok
Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr SO-0955/26/8/Ko/2019
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 maja 2019 roku
Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr SO-0954/24/8/Ko/2019
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2019
Wi─Öcej »
Sprawozdania z wykonania bud┼╝etu za 2018 rok
Wi─Öcej »
Bilans z wykonania bud┼╝etu jednostki samorz─ůdu terytorialnego
Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR III/32/2018
w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Sk┼éadu Orzekaj─ůcego RIO w Poznaniu
w sprawie wyra┼╝enia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrowite
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Sk┼éadu Orzekaj─ůcego RIO w Poznaniu
w sprawie wyra┼╝enia opinii o mo┼╝liwo┼Ťci sfinansowania deficytu bud┼╝etu Gminy Ostrowite przedstawionego w projekcie bud┼╝etu Gminy Ostrowite na 2019 rok
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Sk┼éadu Orzekaj─ůcego RIO w Poznaniu
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Ostrowite na 2019 rok
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie nr 36/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2018 - 2032
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie nr 35/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie na rok 2018
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie nr 32/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2018 rok
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie nr 31/2018
w sprawie projektu bud┼╝etu Gminy Ostrowite na rok 2019
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie 30/2018
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Ostrowite na lata 2019-2032
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie nr 24/2018
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowite za I półrocze 2018 r.
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie nr 12/2018
w sprawie sprawozdania z wykonania bud┼╝etu Gminy Ostrowite
Wi─Öcej »
Opinia Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
dotyczy mo┼╝liwo┼Ťci sfinansowania deficytu bud┼╝etu oraz prawid┼éowo┼Ťci prognozy kwoty d┼éugu Gminy Ostrowite
Wi─Öcej »
Opinia Sk┼éadu Orzekaj─ůcego RIO w Poznaniu
dotyczy projektu bud┼╝etu Gminy Ostrowite na 2018 rok
Wi─Öcej »
Sprawozdanie z wykonania bud┼╝etu za 2015 r.
Wi─Öcej »
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
Wi─Öcej »
Sprawozdanie z wykonania bud┼╝etu za 2016 r.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Sk┼éadu Orzekaj─ůcego RIO w Poznaniu
w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowite za pierwsze półrocze 2017 roku
Wi─Öcej »
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowite za I półrocze 2017 r.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Sk┼éadu Orzekaj─ůcego RIO
w sprawie wyra┼╝enia opinii o przed┼éo┼╝onym sprawozdaniu z wykonania bud┼╝etu Gminy Ostrowite za 2016 rok wraz z informacj─ů o stanie mienia komunalnego
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie nr 13/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie na rok 2017
Wi─Öcej »
Sprawozdanie z wykonania bud┼╝etu gminy Ostrowite za 2016 rok
Wi─Öcej »
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowite na lata 2017-2027
Wi─Öcej »
Bud┼╝et Gminy Ostrowite na rok 2017
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Sk┼éadu Orzekaj─ůcego RIO w Poznaniu
w sprawie wyra┼╝enia opinii o mo┼╝liwo┼Ťci sfinansowania deficytu bud┼╝etu Gminy Ostrowite na 2017 rok
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Ostrowite na 2017 rok
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Sk┼éadu Orzekaj─ůcego RIO w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostrowite w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Sk┼éadu Orzekaj─ůcego RIO w Poznaniu
w sprawie wyra┼╝enia opinii o przed┼éo┼╝onym sprawozdaniu z wykonania bud┼╝etu Gminy Ostrowite za 2015 rok wraz z informacj─ů o stanie mienia komunalnego.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie wyra┼╝enia opinii o mo┼╝liwo┼Ťci sfinansowania deficytu bud┼╝etu Gminy Ostrowite przedstawionego w projekcie bud┼╝etu Gminy Ostrowite na 2016 rok
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Regionalnej Izby Obrachunkowej
dotyczy: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Ostrowite na 2016 rok
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Regionalnej Izby Obrachunkowej
dotyczy wyra┼╝enia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrowite na lata 2016-2025
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie nr 59/2015 z dnia 13.11.2015 r.
w sprawie projektu bud┼╝etu Gminy Ostrowite na rok 2016
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie nr 58/2015 z dnia 13.11.2015 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2016-2025
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie nr 50/2015 z dnia 30.09.2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2015 rok
Wi─Öcej »
Informacja o wysoko┼Ťci funduszu so┼éeckiego na rok 2016
Wi─Öcej »
Wykonanie bud┼╝etu Gminy Ostrowite za 2014 r.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Sk┼éadu Orzekaj─ůcego RIO z dnia 2 marca 2015 roku
w sprawie wyra┼╝enia opinii o mo┼╝liwo┼Ťci sfinansowania deficytu bud┼╝etu Gminy Ostrowite na 2015 rok
Wi─Öcej »
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowite na lata 2015-2025
Wi─Öcej »
Bud┼╝et na rok 2015
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie nr 62/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie na rok 2014
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 56/2014
w sprawie projektu bud┼╝etu Gminy Ostrowite na rok 2015
Wi─Öcej »
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowite na lata 2014-2025
Wi─Öcej »
Bud┼╝et Gminy Ostrowite na rok 2014 r.
Wi─Öcej »
Wykonanie bud┼╝etu gminy Ostrowite za 2012 r.
Wi─Öcej »
Wykonanie bud┼╝etu gminy Ostrowite za 2011 r.
Wi─Öcej »
Projekt bud┼╝etu Gminy Ostrowite na rok 2014
Wi─Öcej »
Bud┼╝et na rok 2013
Wi─Öcej »
Uchwa┼éy Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Regionalnej Izby Obrachunkowej
dotyczy: - opinii o mo┼╝liwo┼Ťci sfinansowania deficytu bud┼╝etu Gminy Ostrowite, - opinii o prawid┼éowo┼Ťci prognozy kwoty d┼éugu Gminy Ostrowite.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Regionalnej Izby Obrachunkowej
dotyczy: opinii o mo┼╝liwo┼Ťci sfinansowania deficytu bud┼╝etu Gminy Ostrowite przedstawionego w projekcie bud┼╝etu Gminy Ostrowite na 2012 rok.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Regionalnej Izby Obrachunkowej
dotyczy: opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020
Wi─Öcej »
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
dotyczy: opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Ostrowite na 2012 rok.
Wi─Öcej »
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowite na lata 2012-2020
Wi─Öcej »
Bud┼╝et na 2012 rok
Wi─Öcej »
Wykonanie bud┼╝etu za 2010 r.
Wi─Öcej »
Bud┼╝et na 2011 rok
Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 32/2010
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2011-2020
Wi─Öcej »
Projekt bud┼╝etu gminy Ostrowite na rok 2011
Wi─Öcej »
Wykonanie dochod├│w bud┼╝etu gminy Ostrowite za 2009 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIX\198\2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2010 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXVIII\196\2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w bud┼╝ecie Gminy Ostrowite na 2010 r.
Wi─Öcej »
Bud┼╝et Gminy Ostrowite na rok 2010
Wi─Öcej »
Bilans za 2008 r.
Wi─Öcej »
Bilans za 2007 r.
Wi─Öcej »
Bilans za 2006 r.
Wi─Öcej »
Bud┼╝et 2006
Wi─Öcej »
Sprawozdanie z wykonania bud┼╝etu za rok 2009
Wi─Öcej »
Bud┼╝et Gminy Ostrowite na rok 2009
Wi─Öcej »
Sprawozdanie z wykonania bud┼╝etu za rok 2008
Wi─Öcej »
Bud┼╝et Gminy Ostrowite na rok 2008
Wi─Öcej »
Sprawozdanie z wykonania bud┼╝etu za rok 2007
Wi─Öcej »
Bud┼╝et Gminy Ostrowite na rok 2007
Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 4959049