logo
Prawo miejscowe » Zarz膮dzenia W贸jta
rok 2024

Zarz膮dzenie nr 1/2024
w sprawie ustalenia sta艂ego zapasu got贸wki w kasie na bie偶膮ce wydatki na rok 2024
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 2/2024
w sprawie og艂oszenia konsultacji ofert o dotacj臋 na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Ostrowite w 2024 roku oraz powo艂ania komisji konkursowej do oceny z艂o偶onych wniosk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 3/2024
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek czynszu za grunty stanowi膮ce w艂asno艣膰 Gminy Ostrowite z przeznaczeniem na pola biwakowe
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 4/2024
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2024 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 5/2024
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2024 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 6/2024
w sprawie okre艣lenia termin贸w przeprowadzenia post臋powania rekrutacyjnego oraz post臋powania uzupe艂niaj膮cego, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i szk贸艂 podstawowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 7/2024
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2024
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 8/2024
w sprawie: og艂oszenia wynik贸w konkursu ofert o dotacj臋 na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Ostrowite w 2024 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 9/2024
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2024 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 10/2024
w sprawie powo艂ania Komisji ds. przeprowadzenia odbioru rob贸t budowlanych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 11/2024
w sprawie: okre艣lenia wysoko艣ci stawek czynszu oraz op艂aty za centralne ogrzewanie w budynku po艂o偶onym w Ostrowitem, przy ul. Zachodniej 3a (Poczta Polska), stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 12/2024
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie nr 41/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiornik贸w bezodp艂ywowych oraz przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w na terenie gminy Ostrowite oraz ustalenia wzor贸w dokument贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 13/2023
w sprawie og艂oszenia 偶a艂oby na terenie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 14/2024
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2024 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 15/2024
w sprawie powo艂ania komisji kwalifikacyjnej ds. rozpatrywania wniosk贸w o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i ich przydzia艂u
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 16/2024
w sprawie powo艂ania Komisji ds. przeprowadzenia odbioru rob贸t budowlanych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 17/2024
w sprawie powo艂ania Komisji ds. przeprowadzenia odbioru rob贸t budowlanych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 18/2024
w sprawie powo艂ania sta艂ej komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru rob贸t budowlanych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 19/2024
w sprawie uchylenia zarz膮dzenia nr 14/2024 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na 2024 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 20/2024
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2024 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 21/2024
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowitem do prowadzenia post臋powa艅 i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotycz膮cych dodatku os艂onowego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 22/2024
w sprawie odwo艂ania i powo艂ania cz艂onk贸w Zesp贸艂 Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia艂ania Przemocy Domowej w Gminie Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 23/2024
w sprawie: odwo艂ania i powo艂ania cz艂onk贸w Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 24/2024
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Ostrowite za 2023 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 25/2024
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2024 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 26/2024
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2024 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 27/2024
w sprawie zmiany regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych poni偶ej 130 000 z艂 wprowadzonego zarz膮dzeniem nr 29/2021 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 27 maja 2021r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 28/2024
w spawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie, najem i dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 29/2024
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Ostrowite do sk艂adu Rady Gminy Nadzorczej sp贸艂ki pod firm膮 Spo艂eczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,,KZN-Wielkopolska
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2024
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2024
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 31/2024
w sprawie: podania do publicznej wiadomo艣ci wykazu os贸b prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej, kt贸rym w zakresie podatk贸w i op艂at udzielono ulg, odrocze艅, umorze艅 lub roz艂o偶ono sp艂at臋 na raty w kwocie przewy偶szaj膮cej 艂膮cznie 500,00 z艂, wraz ze wskazaniem wysoko艣ci umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu os贸b prawnych i fizycznych, kt贸rym udzielono pomocy publicznej w I i II p贸艂roczu 2023 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 32/2024
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2024 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 33/2024
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2024 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 34/2024
w sprawie powo艂ania cz艂onka Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 35/2024
w sprawie udzielenia upowa偶nienia do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Spo艂ecznej "Korpus Wsparcia Senior贸w na rok 2024"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 36/2024
w sprawie udzielenia upowa偶nienia do realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2024
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4959176