logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady » VIII kadencja - 2018-2023
rok 2023

Uchwa艂a Nr LXI/531/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2023 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/532/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2023-2045.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/533/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
zmiany Uchwa艂y Nr III/29/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do korzystania z pomocy spo艂ecznej przez osoby obj臋te rz膮dowym programem
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/534/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany Uchwa艂y nr III /30/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu os艂onowego w zakresie udzielenia pomocy w formie posi艂ku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/535/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Przec艂awiu, obr臋b Przec艂aw, oznaczonej ewidencyjnie nr 43 o pow. 0,0300 ha dotychczasowemu dzier偶awcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/536/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjne jako dzia艂ka nr 111/4, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Naprusewo, obr臋b Naprusewo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/537/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie sezonu k膮pielowego oraz wykazu k膮pielisk na terenie Gminy Ostrowite na 2023 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/538/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie zg艂oszenia so艂ectwa Kania do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/539/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y nr LVIII/513/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie okre艣lenia zasad udzielenia dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Ostrowite na dofinansowanie koszt贸w budowy przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w typu biologicznego z reaktorem biologicznym i przydomowych przepompowni 艣ciek贸w na terenie Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/540/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie okre艣lenia g贸rnych stawek op艂at za us艂ugi odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych oraz osadnik贸w w instalacjach przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/541/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie okre艣lenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowi膮zuj膮cej przy zwrocie koszt贸w przewozu niepe艂nosprawnych dzieci do plac贸wek o艣wiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/542/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/543/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Studium i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/544/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/545/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite - etap I.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/546/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po艂o偶onego w obr臋bie Mieczownica na obszarze gminy Ostrowite - dzia艂ka nr ewid. 70/1.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/547/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po艂o偶onego w obr臋bie Kosewo na obszarze gminy Ostrowite - rejon ul. S艂upeckiej, Spacerowej, Jeziornej i Parkowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/548/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po艂o偶onego w obr臋bie Kania - dzia艂ka nr ewid. 83/2 i w obr臋bie Stara Olszyna - dzia艂ki nr ewid. 227 i 228 na obszarze gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/549/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie zasad i trybu post臋powania przy udzielaniu dotacji celowej z bud偶etu Gminy Ostrowite na dofinansowanie wymiany 藕r贸de艂 ogrzewania w臋glowego na kot艂y gazowe.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/550/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013 r. dotycz膮cej regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXII/551/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 marca 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2023 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXII/552/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 marca 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2023-2045.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXII/553/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 marca 2023 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Ostrowitem, obr臋b Ostrowite, oznaczonej ewidencyjnie nr 143/1 oraz nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Giewartowie, obr臋b Giewart贸w, oznaczonej ewidencyjnie nr 94/8, dotychczasowemu dzier偶awcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXII/554/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 marca 2023 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXII/555/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 marca 2023 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowite na lata 2023-2027.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXIII/556/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 kwietnia 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2023 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXIII/557/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 kwietnia 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2023-2045.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXIII/558/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. M B Cz臋stochowskiej na odmalowanie pomieszcze艅 Ko艣cio艂a p.w. M B Cz臋stochowskiej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXIII/559/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwy偶szenia Krzy偶a 艢wi臋tego w Giewartowie na kontynuacj臋 rob贸t budowlanych przy Ko艣ciele p.w. 艢w. Rocha.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXIII/560/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 kwietnia 2023 roku
w sprawie przyst膮pienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ostrowite na lata 2023-2030 i okre艣lenia szczeg贸艂owego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXIII/561/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 kwietnia 2023 roku
w sprawie ustalenia rycza艂towej stawki op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomo艣ci, na kt贸rej znajduje si臋 domek letniskowy, i innej nieruchomo艣ci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXIV/562/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2023 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXIV/563/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2023-2045.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nrt LXIV/564/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie przyj臋cia regulaminu korzystania z pola namiotowego w Kosewie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXIV/565/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 kwietnia 2023 toku
w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosk贸w o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, budowanego w ramach inwestycji realizowanej przez Spo艂eczn膮 Inicjatyw臋 Mieszkaniow膮 "KZN - Wielkopolska" Sp. z o.o., w tym okre艣lenia kryteri贸w pierwsze艅stwa i zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysoko艣ci kaucji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXIV/566/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po艂o偶onego w obr臋bie Skrzynka - dzia艂a nr ewid. 144/22 na obszarze gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXV/567/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 maja 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2023 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXV/568/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 maja 2023 rokui
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2023-2045.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXV/569/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 maja 2023 roku
w sprawie powo艂ania zespo艂u ds. opiniowania kandydat贸w na 艂awnik贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXV/570/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 maja 2023 roku
w sprawie przyj臋cia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m艂odzie偶y szk贸艂 podstawowych z terenu Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVI/571/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Ostrowite wotum zaufania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVI/572/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2022 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVI/573/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Ostrowite absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2022 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVI/574/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2023 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVI/575/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2023-2045.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVI/576/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wynik贸w kontroli kwot rekompensaty ca艂kowitej wyp艂aconej Miejskiemu Zak艂adowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi SP. z o.o. w Koninie za 2022 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVI/577/2023 Rady Gminy ostrowite z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia, po艂o偶onego w Ostrowitem, przy ul. Zachodniej 7, dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVI/578/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie trybu i sposobu powo艂ywania oraz odwo艂ywania cz艂onk贸w Zespo艂u Interdyscyplinarnego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVII/579/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 sierpnia 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2023 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVII/580/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 sierpnia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2023-2045.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVII/581/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 sierpnia 2023 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjne jako dzia艂ka nr 57, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Przec艂aw, obr臋b Przec艂aw, o pow. 0,2100 ha.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVII/582/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 sierpnia 2023 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od trybu przetargowego zbycia nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Przec艂awiu, obr臋b Przec艂aw dotychczasowemu dzier偶awcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVII/583/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 sierpnia 2023 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjne jako dzia艂ka nr 385, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Milejewo, obr臋b Milejewo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVII/584/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 sierpnia 2023 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie cz臋艣ci nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej, po艂o偶onej w Tomaszewie, obr臋b Tomaszewo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVII/585/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 sierpnia 2023 roku
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂at za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddzia艂ach przedszkolnych w publicznych szko艂ach podstawowych dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVII/586/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 sierpnia 2023 roku
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagr贸d i wyr贸偶nie艅 W贸jta Gminy Ostrowite uczniom pobieraj膮cym nauk臋 na terenie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVII/587/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 sierpnia 2023 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie nieruchomo艣ci w trybie bezprzetargowym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/588/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2023 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/589/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2023-2045.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/590/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/591/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite - etap III.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/592/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowo艣ci Giewart贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/593/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie zaliczenia odcinka drogi powiatowej nr 3051P do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/594/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na przej臋cie od Powiatu S艂upeckiego prowadzenia zada艅 publicznych z zakresu zarz膮dzania drog膮 powiatow膮 na terenie Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/595/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w na terenie Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/596/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie okre艣lenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/597/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 rokiu
w sprawie zg艂oszenia so艂ectwa Grabina do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/598/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie zg艂oszenia so艂ectwa Skrzynka do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/599/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosk贸w o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkaniowego, budowanego w ramach inwestycji realizowanej przez Spo艂eczn膮 Inicjatyw臋 Mieszkaniow膮 "KZN-Wielkopolska" Sp. z o.o., w tym okre艣lenia kryteri贸w i zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz wysoko艣ci kaucji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/600/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Kosewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/601/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrzesnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa K膮piel.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/602/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nhia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Naprusewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/603/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/604/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Siernicze Wielkie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/605/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Siernicze Ma艂e.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/606/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Skrzynka.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/607/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Stara Olszyna.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/608/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Izdebno.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/609/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrzesnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Grabina.
Wi臋cej »
Uchwa艂膮 Nr LXVIII/610/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrzesnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Przec艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/611/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Giewart贸w Holendry.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/612/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Giewart贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂膮 Nr LXVIII/613/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Do艂y.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/614/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Jarotki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/615/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Szysz艂owo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/616/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Tomaszewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/617/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Mieczownica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/618/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Kania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/619/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Gostu艅.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXVIII/620/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Sienno.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXIX/621/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 pa藕dziernika 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2023 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXIX/622/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 pa藕dziernika 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2023-2045.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXIX/623/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 pa藕dziernika 2023 roku
w sprawie programu wsp贸艂pracy Gminy Ostrowite z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXIX/624/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 pa藕dziernika 2023 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na obj臋cie przez Gmin臋 Ostrowite udzia艂贸w w sp贸艂ce Spo艂eczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Wielkopolska" sp. z o.o.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXX/625/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2023 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXX/626/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2023-2045.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXX/627/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2023 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysoko艣ci stawki op艂aty.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXX/628/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2023 roku
w sprawie op艂aty miejscowej na 2024 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXX/629/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2023 roku
w sprawie wprowadzenia, okre艣lenia zasad ustalania i poboru oraz termin贸w p艂atno艣ci i wysoko艣ci stawek op艂aty targowej na 2024 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXX/630/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopata 2023 roku
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na 2024 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXX/631/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2023 roku
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXZX/632/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2023 roku
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2024 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXX/633/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2023 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo艣ci w 2024 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXX/634/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y nr LXVIII/599/2023 z dnia 27.09.2023 r.w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosk贸w o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, budowanego w ramach inwestycji realizowanej przez Spo艂eczn膮 Inicjatyw臋 Mieszkaniow膮 "KZN" - Wielkopolska " Sp. z o.o., w tym okre艣lenia kryteri贸w i zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz wysoko艣ci kaucji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXX/635/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2023 roku
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwy偶szenia Krzy偶a w Giewartowie na roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej p.w. 艢w. Rocha w Giewartowie wpisanym do rejestru zabytk贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXX/636/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2023 roku
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. M. B. Cz臋stochowskiej w Ostrowitem na prace restauratorsko - konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXX/637/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y nr XLIII/390/2021 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 pa藕dziernika 2021 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂aty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wy偶ywienie dziecka w Gminnym Klubie Dzieci臋cym w Ostrowitem.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXX/638/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2023 roku
w sprawie ustanowienia programu os艂onowego "Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXX/639/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2023 roku
w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do korzystania z pomocy spo艂ecznej przez osoby obj臋te rz膮dowym programem "Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 oraz okre艣lenia zasad zwrotu wydatk贸w w tym zakresie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXX/640/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2023 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej, po艂o偶onej w m. Andrzejewo, obr臋b Giewart贸w Holendry.
Wi臋cej »
Uchwa艂as Nr LXXI/641/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 listopada 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2023 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXXI/642/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 listopada2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2023-2045.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXXI/643/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 listopada 2023 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym cz臋艣ci O艣rodka Zdrowia, po艂o偶onego w Giewartowie, przy ul. Grota Roweckiego 1C, dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXXI/644/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 listopada 2023 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na obj臋cie przez Gmin臋 Ostrowite udzia艂贸w w sp贸艂ce Spo艂eczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Wielkopolska" sp. z o.o.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXXI/645/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 listopada 2023 roku
w sprawie sprostowania oczywistej omy艂ki pisarskiej w uchwale w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na 2024 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXXII/646/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 grudnia 2023 roku
wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowych niezabudowanych oznaczonych ewidencyjne jako dzia艂ki nr 246/7, 246/9, 246/10, po艂o偶onych miejscowo艣ci Mieczownica, obr臋b Mieczownica
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXXII/647/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 grudnia 2023 roku
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXXII/648/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 grudnia 2023 roku
Apelu dotycz膮cego zmiany Uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Wielkopolskiego Nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze wojew贸dztwa wielkopolskiego ogranicze艅 lub zakaz贸w w zakresie eksploatacji instalacji, w kt贸rych nast臋puje spalanie paliw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXXII/649/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 grudnia 2023 roku
wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 pa藕dziernika 2023 r. sygn. akt II SA/Po 273/23
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXXIII/650/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2023 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXXIII/651/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2023-2045.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXXIII/652/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Gminy Ostrowite na 2024 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXXIII/653/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia
w sprawie przyj臋cia plan贸w pracy wymienionych w paragrafie 1 Komisji Rady Gminy Ostrowite na 2024 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXXIII/654/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze, opieku艅cze w formie us艂ug s膮siedzkich i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia z op艂at, a tak偶e trybu ich pobierania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXXIII/655/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXXIII/656/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXXIII/657/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2024-2045.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXXIII/658/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwa艂y bud偶etowej na 2024 rok.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4959013