logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady » VIII kadencja - 2018-2023
rok 2022

Uchwa艂a Nr XLVI/423/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2022 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/424/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy |Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2022=2034.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/425/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2022 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Przedsi臋biorstwu Komunikaji Samochodowej w Koninie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/426/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2022 roku
w sprawie okre艣lenia kryteri贸w naboru stosowanych na drugim etapie post臋powania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gmin臋 Ostrowite oraz okre艣lenia dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/427/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2022 roku
w sprawie okre艣lenia post臋powania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szk贸艂 podstawowych dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Ostrowite oraz okre艣lenie warto艣ci punktowej oraz dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/428/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2022 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej, po艂o偶onej w m. Jarotki, obr臋b Jarotki, dzia艂ka nr 300/4, o pow. 0,0020 ha
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/429/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2022 roku
w sprawie udzielenia Wojew贸dztwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na "Przebudow臋 drogi wojew贸dzkiej nr 262 Kwieciszewo-Szysz艂owo w m. Ostrowite".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/430/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2022 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/431/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 lutego 2022 roiku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej prognozie finansowej gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/432/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnhi8a 28 lutego 2022 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia, po艂o偶onego w Ostrowitem, przy ul. Zachodniej 7, dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/433/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2022 roku.
w sprawie sezonu k膮pielowego oraz wykazu k膮pielisk na terenie Gminy Ostrowite na 2022 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/434/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w pi膮tki i soboty przez rolnik贸w i ich domownik贸w oraz regulaminu okire艣laj膮cego zasady prowadzenia tego handlu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/435/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci gruntowych niezabudowanych, po艂o偶onych w Ostrowitem, obr臋b Ostrowite: dzia艂ka nr 247 o pow. 2,2600 ha, dzia艂ka nr 248 o pow. 2,2600 ha, dzia艂ka nr 249 o pow. 1,4300 ha.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/436/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. M M Cz臋stochowskiej na restauracj臋 dzwonnicy przy zabytkowym Ko艣ciele p.w. M B Cz臋stochowskiej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/437/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwy偶szenia Krzy偶a 艢wi臋tego w Giewartowie na roboty budowlane przy Ko艣ciele p.w. 艢w. Rocha.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/438/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie ustalenia wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego dla stra偶ak贸w ratownik贸w ochotniczych stra偶y po偶arnych z terenu Gminy Ostrowite, uczestnicz膮cych w dzia艂aniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub 膰wiczeniach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/439/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/440/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po艂o偶onego w obr臋bie Skrzynka na obszarze gminy Ostrowite - dzia艂ka nr ewid. 144/22
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/441/2022 Rady Gminy Ostrowite z dni9a 28 lutego9 2022 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/442/2022 Rady Gminy Ostrowite z dni8a 28 lutego 2022 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/443/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/444/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2022 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XZLVIII/445/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2022 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2022-2034.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/446/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2022 - 2025.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/447/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr xlviii/448/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2022 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej, po艂o偶onej w obr臋bie Ostrowite, dzia艂ka nr 59/1 o pow. 0,0635 ha.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/449/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie okre艣lenia g贸rnych stawek op艂at za us艂ugi odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci oraz opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/450/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysoko艣ci stawki op艂aty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/451/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej, po艂o偶onej w K膮pielu, obr臋b K膮piel, dzia艂ka nr 20/3 o pow. 0,1061 ha (droga)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/452/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci gruntowych niezabudowanych, po艂o偶onych w Ostrowitem, obr臋b Ostrowite: dzia艂ka nr 247 o pow. 2,2600 ha , dzia艂ka nr 248 o pow. 2,2600 ha, dzia艂ka nr 249 o pow. 1,4300 ha
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/453/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2022 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/454/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2022-2034.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/455/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 kwietnia 2022 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej, po艂o偶onej w Sierniczu Wielkim, obr臋b Siernicze Wielkie, dzia艂ka nr 251/4 o pow. 0,1000 ha.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/456/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako dzia艂ka nr 139/4, po艂o偶ona w miejscowo艣ci Siernicze Wielkie, obr臋b Siernicze Wielkie, o pow. 0,3200 ha.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/457/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w zwi膮zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa艅stwa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/458/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2022 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/459/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2022-2040.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/460/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako dzia艂ka nr 240/12, po艂o偶onej w obr臋bie Mieczownica, gm. Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/461/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wniesienie przez Gmin臋 Ostrowite wk艂adu niepieni臋偶nego do Spo艂ecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Wielkopolska" Sp. z o.o. w organizacji w postaci nieruchomo艣ci zlokalizowanej w Ostrowitem, obr臋b Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/462/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/463/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/464/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze 艣rodk贸w Rz膮dowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie obj臋cia udzia艂贸w w istniej膮cej Spo艂ecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Wielkopolska" z siedzib膮 w Rawiczu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/465/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Ostrowite wotum zaufania.
Wi臋cej »
Uchwa艂膮 Nr LI/466/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2021 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/467/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Ostrowite absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2021 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/468/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2022 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/469/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2022-2040.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/470/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wynik贸w kontroli kwot rekompensaty ca艂kowitej wyp艂aconej Miejskiemu Zak艂adowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi SP. z o.o. w Koninie za 2021 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/471/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci gruntowych, po艂o偶onych w Kosewie, obr臋b Kosewo, dzia艂ka zabudowana nr 112/14 o pow. 3,1458 ha, dzia艂ka niezabudowana nr 112/6 o pow. 0,4700 ha, dzia艂ka niezabudowana nr 112/9 o pow. 1,3600 ha.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/472/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie zaopiniowania projektu audytu krajobrazowego wojew贸dztwa wielkopolskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LII/473/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 4 sierpnia 2022 roku
wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2022 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LII/474/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 4 sierpnia 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2022-2040.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LII/475/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 4 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na podj臋cie dzia艂a艅 realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja pa艂acu eklektycznego z ko艅ca XIX wieku w miejscowo艣ci Mieczownica oraz utworzenie izby pami臋ci powstania styczniowego".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIII/476/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2022 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIII/477/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2022-2040.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIII/478/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2022 roku
w sprawie ustalenia 艣redniej ceny jednostki paliwa w gminie Ostrowite na rok szkolny 2022/2023.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIII/479/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2022 roku
w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w: za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIII/480/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2022 roku
w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 pedagog贸w, pedagog贸w specjalnych, psycholog贸w, logoped贸w, terapeut贸w pedagogicznych i doradc贸w zawodowych oraz okre艣lenia zasad udzielania i rozmiaru obni偶ek obowi膮zkowego tygodniowego wymiaru godzin zaj臋膰 dydaktycznych, wychowawczych i opieku艅czych dla dyrektor贸w, wicedyrektor贸w oraz nauczycieli pe艂ni膮cych inne stanowiska kierownicze w szko艂ach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin臋 Ostrowite
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIII/481/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2022 roku
w sprawie Regulaminu przyznawania nagr贸d dla nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Gmin臋 Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIII/482/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia, po艂o偶onego w Ostrowitem, przy ul. Zachodniej 7, dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIII/483/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjne jako dzia艂ka nr 161, po艂o偶ona w miejscowo艣ci Gostu艅, obr臋b Gostu艅, o pow. 0,5200 ha.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIII/484/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie umowy u偶yczenia na okres 8 lat zabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr ewid. 179/5 po艂o偶onej w Starej Olszynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIV/485/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 15 wrze艣nia 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2022 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIV/486/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 15 wrze艣nia 2022 roku
w sprawie zmiany tytu艂u i tre艣ci uchwa艂y Nr XLVI/429/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia Wojew贸dztwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na "Przebudow臋 drogi wojew贸dzkiej nr 262 Kwieciszewo-Szysz艂owo w m. Ostrowite".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LV/487/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze艣nia 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2022 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LV/488/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze艣nia 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lara 2022-2040.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LV/489/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze艣nia 2022 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Siennie, obr臋b Sienno, oznaczonych ewidencyjnie nr 27/1 o pow. 0,2800 ha i 27/4 o pow. 0,2473 ha dotychczasowemu dzier偶awcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LV/490/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze艣nia 2022 roku
w sprawie nadania nazw ulicw miejscowo艣ci Kosewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LV/491/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze艣nia 2022 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo艣ci w 2023 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LV/492/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 wrze艣nia 2022 roku
w sprawie zaopiniowania wnioski Nadle艣nictwa Gniezno o uznanie za ochronne las贸w, po艂o偶onych na obszarze Gminy Ostrowite i b臋d膮cych w zarz膮dzie Nadle艣nictwa Gniezno.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVI/493/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 pa藕dziernika 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmiany w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2022 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVI/494/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 pa藕dziernika 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2022-2040.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVI/495/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 pa藕dziernika 2022 roku
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVI/496/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 pa藕dziernika 2022 roku
w sprawie zaopiniowania cennika na 2023 rok za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpad贸w z grupy 20...-odpady komunalne 艂膮cznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVI/497/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 pa藕dziernika 2022 roku
w sprawie programu wsp贸艂pracy Gminy Ostrowite z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku na rok 2023.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVI/498/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 pa藕dziernika 2022 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na obj臋cie w nieodp艂atne u偶ytkowanie cz臋艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Mieczownicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVII/499/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2022 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVII/500/2022 Rady Gminy Ostrowite bz dnia 9 listopada 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2022 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVII/501/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2022-2040.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVIII/502/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2022 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVIII/503/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2022-2040.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVIII/504/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013r. dotycz膮cej regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVIII/505/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXI/302 2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. dotycz膮cej szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVIII/506/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysoko艣ci stawki op艂aty.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVIII/507/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie ustalenia rycza艂towej stawki op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomo艣ci, na kt贸rej znajduje si臋 domek letniskowy, i innej nieruchomo艣ci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVIII/508/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie op艂aty miejscowej na 2023 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVIII/509/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie wprowadzenia, okre艣lenia zasad ustalania i poboru oraz termin贸w p艂atno艣ci i wysoko艣ci stawek op艂aty targowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVIII/510/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na 2023 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVIII/511/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVIII/512/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2023 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVIII/53/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie okre艣lenia zasad udzielenia dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Ostrowite na dofinansowanie koszt贸w budowy przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w typu biologicznego z reaktorem biologicznym i przydomowych przepompowni 艣ciek贸w na terenie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVIII/514/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej, po艂o偶onej w Ostrowitem, obr臋b Ostrowite, dzia艂ka nr 371/1 o pow. 0,0749 ha
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LVIII/515/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie - zmiany uchwa艂y nr XLIII/390/2021 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 pa藕dziernika 2021 r. dotycz膮cej ustalenia wysoko艣ci op艂aty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wy偶ywienie dziecka w Gminnym Klubie Dzieci臋cym w Ostrowitem
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIX/516/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14 grudnia 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2022 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LIX/517/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14 grudnia 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2022-2040.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LX/518/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2022 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LX/519/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2022-2040.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LX/520/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Gminy Ostrowite na 2023 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LX/521/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie przyj臋cia plan贸w pracy wymienionych w paragrafie 1 Komisji Rady Gminy Ostrowite na 2023 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LX/522/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia, po艂o偶onego w Giewartowie, przy ul. Grota Roweckiego 1C, dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LX/523/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem pomieszczenia w budynku Urz臋du Gminy w Ostrowitem na czas nieokre艣lony w trybie bezprzetargowym, dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LX/524/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LX/525/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci8 gruntowej niezabudowanej, po艂o偶onej w m. Giewart贸w Holendry, obr臋b Giewart贸w Holendry, dzia艂ka nr 135, o pow. 0,0400 ha.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LX/526/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu obowi膮zuj膮cej przy zwrocie koszt贸w dowozu dzieci i uczni贸w niepe艂nosprawnych do Specjalnego O艣rodka Szkolno-wychowawczego w S艂upcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LX/527/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 w贸jta.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LX/528/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LX/529/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2023-2045.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LX/530/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwa艂y bud偶etowej na 2023 rok.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4959036