logo
Prawo miejscowe » Zarz膮dzenia W贸jta
rok 2022

Zarz膮dzenie nr 1/2022
w sprawie ustalenia sta艂ego zapasu got贸wki w kasie na bie偶膮ce wydatki na rok 2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 2/2022
w sprawie powo艂ania sta艂ej komisji do odbior贸w cz臋艣ciowych, ko艅cowego i ostatecznego przedsi臋wzi臋膰 inwestycyjnych, budowlanych, remontowych lub modernizacyjnych realizowanych przez Gmin臋 Ostrowite w 2022 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 3/2022
w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 4/2022
W sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek czynszu za lokale u偶ytkowe stanowi膮ce w艂asno艣膰 Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 5/2022
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert o dotacj臋 na wsparcie finansowe sportu na terenie Gminy Ostrowite w 2022 roku oraz powo艂ania komisji konkursowej do oceny z艂o偶onych ofert
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 6/2022
w sprawie op艂aty za centralne ogrzewanie w budynku mieszkalnym w Ostrowitem, przy ul. Szkolnej 4 stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 7/2022
w sprawie op艂aty za centralne ogrzewanie w budynku O艣rodka Zdrowia w Ostrowitem, przy ul. Zachodniej 7stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 8/2022
w sprawie op艂aty za centralne ogrzewanie w budynku O艣rodka Zdrowia w Giewartowie, przy ul. Grota Roweckiego 1C stanowi膮c w艂asno艣膰 Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 9/2022
w sprawie op艂aty za centralne ogrzewanie w budynku mieszkalnym w Lucynowie 2 stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 10/2022
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w oraz rokowa艅 na sprzeda偶, najem i dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 11/2022
w sprawie harmonogramu czynno艣ci w post臋powaniu rekrutacyjnym oraz post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym do publicznych przedszkoli i szk贸艂 podstawowych, a tak偶e kryteri贸w branych pod uwag臋 oraz dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 12/2022
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 13/2022
w sprawie przyj臋cia planu wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Gminy Ostrowite na lata 2022-2024
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 14/2022
w sprawie op艂at za korzystanie ze 艢wietlic Wiejskich w miejscowo艣ciach Do艂y, Giewart贸w, Gostu艅, Lucynowo, Mieczownica, Szysz艂owo
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 15/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2022 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 16/2022
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 17/2022
w sprawie komisji do spraw oszacowania szk贸d powsta艂ych w gospodarstwach domowych, wskutek niekorzystnych warunk贸w atmosferycznych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 18/2022
w sprawie upowa偶nienia kierownika i pracownik贸w Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowitem do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach jednorazowego 艣wiadczenia pieni臋偶nego dla obywateli Ukrainy, a tak偶e do wydawania w tych sprawach decyzji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 19/2022
W sprawie wyznaczenia Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowitem do rozpatrywania spraw dotycz膮cych 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych przys艂uguj膮cych z tytu艂u zapewnienia zakwaterowania i wy偶ywienia obywatelom Ukrainy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 20/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 21/2022
w sprawie" "Regulaminu finansowania usuwania odpad贸w z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balot贸w, opakowa艅 po nawozach i typu Big Bag".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 23/2022
w sprawie: ustalenia cen za korzystanie z p贸l biwakowych b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 22/2022
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Ostrowite za 2021 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 24/2022
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 36/2021 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 25/2022
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 39/2021 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 03 wrze艣nia 2021 r. w sprawie akredytacji systemu teleinformatycznego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 26/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2022 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 27/2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 28/2022
w sprawie: wyznaczenia awaryjnego miejsca ewakuacji planowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 29/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 30/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2022 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 31/2022
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowa艅 obronnych w Gminie Ostrowite w 2022 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 32/2022
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 33/2022
w sprawie: upowa偶nienia Kierownika i pracownik贸w Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowitem do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach dotycz膮cych wyp艂aty dodatku w臋glowego, o kt贸rym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2022r. o dodatku w臋glowym (Dz. U.z 2022r. poz. 1692) oraz do wydawania w tych sprawach informacji, za艣wiadcze艅 i decyzji.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 34/2022
w sprawie obj臋cia przez Gmin臋 Ostrowite dodatkowych udzia艂贸w w Sp贸艂ce z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 O艣wietlenie Uliczne i Drogowe z siedzib膮 w Kaliszu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 35/2022
w sprawie: wprowadzenia procedury wynoszenia dokumentacji i sprz臋tu IT
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 36/2022
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Ostrowite za I p贸艂rocze 2022 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 37/2022
w sprawie opracowania materia艂贸w planistycznych do projektu uchwa艂y bud偶etowej Gminy Ostrowite na 2023 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 38/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2022-2040
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 39/2022
w sprawie upowa偶nienia Kierownika i pracownik贸w Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowitem do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach dotycz膮cych wyp艂aty dodatku dla gospodarstw domowych, o kt贸rym mowa w art.24 1 ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczeg贸lnych rozwi膮zaniach w zakresie niekt贸rych 藕r贸de艂 ciep艂a w zwi膮zku z sytuacj膮 na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) oraz do wydania w tych sprawach informacji, za艣wiadcze艅 i decyzji.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 40/2022
w sprawie: upowa偶nienia pracownik贸w Urz臋du Gminy Ostrowite do: - prowadzenia post臋powa艅 w sprawach dotycz膮cych wyp艂aty dodatku w臋glowego, o kt贸rym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2022r. o dodatku w臋glowym ( Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm. ) oraz do wydawania w tych sprawach za艣wiadcze艅. - prowadzenia post臋powa艅 w sprawach dotycz膮cych wyp艂aty dodatku dla gospodarstw domowych, o kt贸rym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczeg贸lnych rozwi膮zaniach w zakresie niekt贸rych 藕r贸de艂 ciep艂a w zwi膮zku z sytuacj膮 na rynku paliw ( Dz. U. z 2022r. poz. 1967 ) oraz do wydawania w tych sprawach za艣wiadcze艅.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 41/2022
w sprawie: zmiany zarz膮dzenie Nr 12/2022 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 01 lutego 2022r. dotycz膮cego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 42/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2022 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 43/2022
w sprawie ustalenia wysoko艣ci nagrody W贸jta Gminy Ostrowite dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 44/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2022 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 45/2022
w sprawie upowa偶nienia Kierownika i pracownik贸w Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowitem do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach dotycz膮cych wyp艂aty dodatku elektrycznego, o kt贸rym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 07.10.2022 r. o szczeg贸lnych rozwi膮zaniach s艂u偶膮cych ochronie odbiorc贸w energii elektrycznej w 2023 roku w zwi膮zku z sytuacj膮 na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022r. poz. 2127) oraz do wydawania w tych sprawach informacji, za艣wiadcze艅 i decyzji.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 46/2022
w sprawie upowa偶nienia pracownik贸w Urz臋du Gminy Ostrowite do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach dotycz膮cych wyp艂aty dodatku elektrycznego, o kt贸rym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 07.10.2022 r. o szczeg贸lnych rozwi膮zaniach s艂u偶膮cych ochronie odbiorc贸w energii elektrycznej w 2023 roku w zwi膮zku z sytuacj膮 na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127) oraz do wydawania w tych sprawach za艣wiadcze艅.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 47/2022
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 41/2022 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 24 wrze艣nia 2022 r. dotycz膮cego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 48/2022
w sprawie upowa偶nienia pracownik贸w Urz臋du Gminy Ostrowite do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach dotycz膮cych wyp艂aty dodatku w臋glowego, o kt贸rym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2022 r. o dodatku w臋glowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.)
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 49/2022
w sprawie regulaminu finansowania usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie gminy Ostrowite w roku 2023
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 50/2022
w sprawie projektu bud偶etu Gminy Ostrowite na rok 2023
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 51/2022
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2023-2045
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 52/2022
w sprawie kontroli wykonywania zada艅 obronnych na terenie Gminy Ostrowite w 2022 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 53/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2022 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 54/2022
w sprawie: utworzenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 55/2022
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 56/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2022 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 57/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2022
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4959018