logo
Prawo miejscowe » Zarz膮dzenia W贸jta
rok 2021

Zarz膮dzenie nr 1/2021
w sprawie ustalenia sta艂ego zapasu got贸wki w kasie na bie偶膮ce wydatki na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 2/2021
W sprawie og艂oszenia konkursu oferto dotacj臋 na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Ostrowite w 2021 roku oraz powo艂ania komisji konkursowej do oceny z艂o偶onych ofert
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 3/2021
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 4/2021
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zam贸wie艅 publicznych poni偶ej 130 000 z艂
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 5/2021
w sprawie refundacji koszt贸w zakupu okular贸w koryguj膮cych wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 6/2021
w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 7/2021
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek czynszu za lokale u偶ytkowe stanowi膮ce w艂asno艣膰 Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 8/2021
w sprawie wyznaczenia komisji w celu przeprowadzenia przetarg贸w na zbycie i dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Ostrowite w roku 2021.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 9/2021
w sprawie powo艂ania sta艂ej komisji do odbior贸w cz臋艣ciowych, ko艅cowego i ostatecznego przedsi臋wzi臋膰 inwestycyjnych, budowlanych, remontowych lub modernizacyjnych realizowanych przez Gmin臋 Ostrowite w 2021 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 10/2021
w sprawie powo艂ania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludno艣ci i Mieszka艅 w 2021 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 11/2021
w sprawie og艂oszenia wynik贸w konkursu ofert o dotacj臋 na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Ostrowite w 2021 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 12/2021
w sprawie naboru wniosk贸w o przyznanie stypendium i nagr贸d dla zawodnik贸w b臋d膮cych cz艂onkami podmiotu dzia艂aj膮cego statutowo na rzecz rozwoju kultury fizycznej maj膮cego siedzib臋 na terenie Gminy Ostrowite lub osobom zamieszka艂ym na terenie Gminy Ostrowite za osi膮gni臋te wyniki sportowe
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 13/2021
w sprawie powo艂ania komisji ds. stypendi贸w sportowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 14/2021
W sprawie harmonogramu czynno艣ci w post臋powaniu rekrutacyjnym oraz post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym do publicznych przedszkoli i szk贸艂 podstawowych, a tak偶e kryteri贸w branych pod uwag臋 oraz dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzania tych kryteri贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 15/2020
w sprawie uchylenia Zarz膮dzenie Nr 12/2021 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 22 stycznia 2021 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 16/2020
w sprawie uchylenia Zarz膮dzenia Nr 13/2021 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 22 stycznia 2021 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 17/2020
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 18/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2021 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 19/2021
w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli palenisk domowych na terenie Gminy Ostrowite i stosowania uchwa艂y ograniczaj膮cej stosowanie paliw sta艂ych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 20/2021
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Ostrowite za 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 21/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2021 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 22/2021
w sprawie powo艂ania komisji ds. stypendi贸w sportowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 23/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2021 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 24/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2021 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 25/2021
w sprawie odwo艂ania i powo艂ania cz艂onka Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 26/2021
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci wykazu os贸b prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej, kt贸rym w zakresie podatk贸w i op艂at udzielono ulg, odrocze艅, umorze艅 lub roz艂o偶ono sp艂at臋 na raty w kwocie przewy偶szaj膮cej 艂膮cznie 500,00 z艂 wraz ze wskazaniem wysoko艣ci umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu os贸b prawnych i fizycznych, kt贸rym udzielono pomocy publicznej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 27/2021
w sprawie wyznaczenia awaryjnego miejsca ewakuacji planowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 28/2021
w sprawie wyznaczenia awaryjnego miejsca ewakuacji planowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 29/2021
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych poni偶ej 130 000 z艂
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 30/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2021 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 31/2021
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpiecze艅stwa w Urz臋dzie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 32/2021
w sprawie wdro偶enia Instrukcji Zarz膮dzania Systemami Informatycznymi w Urz臋dzie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 33/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na 2021 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 34/2021
w sprawie powo艂ania Komisji Egzekucyjnej dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 35/2021
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 33/2021 W贸jta Gminy Ostrowite z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 36/2021
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 37/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2021 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 38/2021
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Ostrowite za I p贸艂rocze 2021 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 39/2021
w sprawie akredytacji systemu teleinformatycznego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 40/2021
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji obowi膮zku informacyjnego u Administratora
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 41/2021
w sprawie wyznaczenia Administratora System贸w Informatycznych u Administratora
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 42/2021
w sprawie opracowania materia艂贸w planistycznych do projektu uchwa艂y bud偶etowej Gminy Ostrowite na 2022 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 43/2021
w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontakt贸w z podmiotami krajowego systemu cyberbezpiecze艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 44/2021
w sprawie wprowadzenia procedury reagowania na incydenty bezpiecze艅stwa komputerowego w Urz臋dzie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 45/2021
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowo艣ci dla projektu "Uporz膮dkowanie gospodarki wodno 艣ciekowej na terenie Gminy Ostrowite "umowa nr 00073-5150-UM1500255/19 z dnia 14 lipca 2020 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 46/2021
w sprawie regulaminu finansowania usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Gminy Ostrowite w latach 2021-2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 47/2021
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowo艣ci dla projektu B艂臋kitno zielone inicjatywy dla Wielkopolski dla zadania Utworzenie dziewi臋ciu zielonych przystank贸w na obszarze Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 48/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2021 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 49/2021
w sprawie op艂at za korzystanie ze 艢wietlicy Wiejskiej w miejscowo艣ci Kosewo
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 50/2021
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa so艂ectwa Siernicze Wielkie w Gminie Ostrowite
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 51/2021
w sprawie obj臋cia przez Gmin臋 Ostrowite dodatkowych udzia艂贸w w Sp贸艂ce z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 O艣wietlenie Uliczne i Drogowe z siedzib膮 w Kaliszu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 52/2021
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert o dotacj臋 na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Ostrowite w 2021 roku oraz powo艂ania komisji konkursowej do oceny z艂o偶onych ofert.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 53/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2021 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 54/2021
w sprawie projektu bud偶etu Gminy Ostrowite na rok 2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 55/2021
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2034
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 56/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2021 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 57/2021
w sprawie kontroli wykonywania zada艅 obronnych na terenie Gminy Ostrowite w 2021 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 58/2021
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 59/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie na rok 2021 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 60/2021
w sprawie d艂ugo艣ci okresu stosowanego do wyliczenia realizacji o kt贸rej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4959169