logo
Zam贸wienia publiczne
Inne zam贸wienia

Zapytanie ofertowe
Remont dr贸g gminnych polegaj膮cych na dostawie t艂ucznia drogowego wraz z jego wbudowaniem na terenie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Bie偶膮ce r贸wnanie dr贸g gruntowych b臋d膮cych w zarz膮dzie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. 艢w. Rocha w Giewartowie
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Zakup gazu p艂ynnego propan dla potrzeb ogrzewania budynku Szko艂y Podstawowej w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Prace renowacyjne we wn臋trzu ko艣cio艂a pw. Matki Bo偶ej Cz臋stochowskiej w Ostrowitem, obejmuj膮ce prace konserwatorskie i restauratorskie przy 艣cianach i sufitach zgodnie z pozwoleniem na wykonywanie renowacji nr 83/2021/A z dnia 05.07.2021 wydanym przez Wielkopolskiego Wojew贸dzkiego Konserwatora Zabytk贸w, delegatura w Koninie
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Zakup wyposa偶enia do pomieszcze艅 Posterunku Policji w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Zakup wyposa偶enia do pomieszcze艅 Posterunku Policji w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Zakup wyposa偶enia do pomieszcze艅 Posterunku Policji w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Zakup wyposa偶enia do pomieszcze艅 Posterunku Policji w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Zakup anteny i radiotelefon贸w
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Konserwacja i renowacja ksi膮g urz臋du stanu cywilnego znajduj膮cych si臋 w zasobach USC w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Projektu za艂o偶e艅 do planu zaopatrzenia w ciep艂o, energi臋 elektryczn膮 i paliwa gazowe dla gminy Ostrowite na lata 2024-2029
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Giewart贸w Holendry i Andrzejewo - etap II w ramach zadania Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagro偶eniom i neutralizacji ich skutk贸w
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Realizacja programu usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Gminy Ostrowite w roku 2023
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci o warto艣ci poni偶ej 130 000 z艂
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Budowa przepompowni 艣ciek贸w w miejscowo艣ci Jarotki
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Ostrowite- Polski 艁ad- uzupe艂ninie poboczy kruszywem
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Rozbi贸rka budynk贸w w m. Ostrowite przy ul. Zachodniej w ramach zadania Budowa infrastruktury kulturalno-turystycznej w Gminie Ostrowite
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Rozbi贸rka budynk贸w na dz. 128/2 oraz uporz膮dkowanie terenu w m. Ostrowite w ramach zadania Budowa infrastruktury kulturalno-turystycznej w Gminie Ostrowite
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Dostawa serwera oraz urz膮dzenia klasy UTM wraz z wdro偶eniem i przeniesieniem danych
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Wykonanie przydomowej przepompowni 艣ciek贸w dla nieruchomo艣ci stanowi膮cej gminne pole biwakowe w m. Giewart贸w oraz dla nieruchomo艣ci stanowi膮cej dzienny Dom Seniora w m. Giewart贸w
Wi臋cej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sporz膮dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Bie偶膮ce r贸wnanie dr贸g gruntowych b臋d膮cych w zarz膮dzie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Monta偶 zasuw na kolektorze t艂oczonym
Wi臋cej »
Og艂oszenie konkursu ofert o dotacje
na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Ostrowite w 2023 roku oraz powo艂ania komisji konkursowej do oceny z艂o偶onych ofert
Wi臋cej »
Wyb贸r oferty najkorzystniejszej
dotyczy zadania pn.: "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Gminy Ostrowite w latach 2022-2023"
Wi臋cej »
Rozeznanie rynku
Modernizacji zbiornika retencyjno-u艣redniaj膮cego
Wi臋cej »
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na 艣wiadczenie us艂ug cateringowych (przygotowanie gotowych posi艂k贸w) dla 20 dzieci w wieku od 1 do 3 roku 偶ycia ucz臋szczaj膮cych do Gminnego Klubu Dzieci臋cego w Ostrowitem, ul. Szkolna 4, 62-402 Ostrowite
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Realizacja programu usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Gminy Ostrowite w latach 2022/2023
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Wykonanie poboczy przy drogach gminnych
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
"Od艣nie偶anie dr贸g gminnych w sezonie zimowym 2022-2023"
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
Konserwacja i renowacja ksi膮g urz臋du stanu cywilnego znajduj膮cych si臋 w zasobach USC w Ostrowitem.
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
Konserwacja i renowacja ksi膮g urz臋du stanu cywilnego znajduj膮cych si臋 w zasobach USC w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Konserwacja i renowacja ksi膮g urz臋du stanu cywilnego znajduj膮cych si臋 w zasobach USC w Ostrowitem.
Wi臋cej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont 艣wietlicy wiejskiej w m. Gostu艅 wraz z zakupem wyposa偶enia Wielkopolska Odnowa Wsi
Wi臋cej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont 艣wietlicy wiejskiej w Do艂ach wraz z zakupem wyposa偶enia Wielkopolska Odnowa Wsi
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Remont 艣wietlicy wiejskiej w m. Gostu艅 wraz z zakupem wyposa偶enia Wielkopolska Odnowa Wsi
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Remont 艣wietlicy wiejskiej w Do艂ach wraz z zakupem wyposa偶enia Wielkopolska Odnowa Wsi
Wi臋cej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zakup gara偶u w konstrukcji lekkiej do przechowywania 艂odzi ratowniczej w miejscowo艣ci Kosewo nad Jeziorem Powidzkim oraz zakup sprz臋tu i wyposa偶enia niezb臋dnego do prowadzenia dzia艂a艅 ratownictwa wodnego na obszarze tego jeziora
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Zakup gara偶u w konstrukcji lekkiej do przechowywania 艂odzi ratowniczej w miejscowo艣ci Kosewo nad Jeziorem Powidzkim oraz zakup sprz臋tu i wyposa偶enia niezb臋dnego do prowadzenia dzia艂a艅 ratownictwa wodnego na obszarze tego jeziora
Wi臋cej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy zadania pn. Opracowanie dokumentacji drogowej Giewart贸w - Siernicze Ma艂e
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Opracowanie dokumentacji drogowej Giewart贸w - Siernicze Ma艂e
Wi臋cej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Modernizacja dr贸g wewn臋trznych na terenie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Modernizacja dr贸g wewn臋trznych na terenie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Modernizacja dr贸g wewn臋trznych na terenie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Bie偶膮ce r贸wnanie dr贸g gruntowych b臋d膮cych w zarz膮dzie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Bie偶膮ce r贸wnanie dr贸g gruntowych b臋d膮cych w zarz膮dzie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
艢wiadczenie us艂ug cateringowych (przygotowanie gotowych posi艂k贸w) dla 20 dzieci w wieku od 1 do 3 roku 偶ycia ucz臋szczaj膮cych do Gminnego Klubu Dzieci臋cego w Ostrowitem, ul. Szkolna 4, 62-402 Ostrowite
Wi臋cej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Modernizacja budynku Urz臋du Gminy wraz z przystosowaniem dla os贸b niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
艢wiadczenie us艂ug cateringowych (przygotowanie gotowych posi艂k贸w) dla 20 dzieci w wieku od 1 do 3 roku 偶ycia ucz臋szczaj膮cych do Gminnego Klubu Dzieci臋cego w Ostrowitem, ul. Szkolna 4, 62-402 Ostrowite
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Modernizacja budynku Urz臋du Gminy wraz z przystosowaniem dla os贸b niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
Gazyfikacja Gminy Ostrowite - Wykonanie projektu budowlanego gazyfikacji miejscowo艣ci Giewart贸w, Ostrowite, Tomaszewo"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Gazyfikacja Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
Od艣nie偶anie dr贸g gminnych w sezonie zimowym 2021/2022
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Od艣nie偶anie dr贸g gminnych w sezonie zimowym 2021-2022
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
Realizacja programu usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Gminy Ostrowite w latach 2021 - 2022 roku
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Realizacja programu usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Gminy Ostrowite w latach 2021-2022
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
Modernizacja dr贸g wewn臋trznych na terenie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Modernizacja dr贸g wewn臋trznych na terenie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dr贸g gminnych etap II
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
Termomodernizacja budynku g艂贸wnego Szko艂y Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dr贸g gminnych etap II Zadanie I. Przebudowa drogi gminnej nr G1003P, G1001P w miejscowo艣ci Skrzynka, Naprusewo Zadanie II. Przebudowa drogi gminnej nr G1029P, G1025P w miejscowo艣ci Do艂y, K膮piel Zadanie III. Przebudowa drogi gminnej nr G1033P, G32P w miejscowo艣ci Szysz艂owo, Izdebno
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
Modernizacja Sali komputerowej w Szkole Podstawowej im. K. Makuszy艅skiego w Giewartowie
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Termomodernizacja budynku g艂贸wnego Szko艂y Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem
Wi臋cej »
Wyb贸br najkorzystniejszej oferty
Przystosowanie budynku na cele 艣wietlicy wiejskiej w Kosewie Wielkopolska Odnowa Wsi
Wi臋cej »
Wyb贸br najkorzystniejszej oferty
Przystosowanie budynku na cele 艣wietlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim Wielkopolska Odnowa Wsi
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Przystosowanie budynku na cele 艣wietlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim Wielkopolska Odnowa Wsi
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Przystosowanie budynku na cele 艣wietlicy wiejskiej w Kosewie Wielkopolska Odnowa Wsi
Wi臋cej »
Uniewa偶nienie post臋powania w trybie zapytania ofertowego nr OO.ZP.271.65.2021
Budowa 艣cie偶ki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Modernizacja sali komputerowej w szkole podstawowej im. K. Makuszy艅skiego w Giewartowie
Wi臋cej »
Wyja艣nienia
dotyczy zadania pn.:"Budowa 艣cie偶ki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdro偶eniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Budowa 艣cie偶ki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Ostrowitem w ramach projektu RPWP.04.05.04-30-0017/19 pn.:"Budowa 艣cie偶ki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdro偶eniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite" nr RPWP.04.05.04-30-0017/19-00 w ramach : Osi Priorytetowej 4"艢rodowisko", Dzia艂ania 4.5."Ochrona przyrody", Poddzia艂ania 4.5.4."Edukacja ekologiczna" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Wi臋cej »
Uniewa偶nienie post臋powania w trybie zapytania ofertowego
Dotyczy zadania pn. Budowa 艣cie偶ki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Budowa 艣cie偶ki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Ostrowitem w ramach projektu RPWP.04.05.04-30-0017/19 pn.:"Budowa 艣cie偶ki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdro偶eniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite" nr RPWP.04.05.04-30-0017/19-00 w ramach : Osi Priorytetowej 4"艢rodowisko", Dzia艂ania 4.5."Ochrona przyrody", Poddzia艂ania 4.5.4."Edukacja ekologiczna" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Dotyczy zadania pn. Bie偶膮ce r贸wnanie dr贸g gruntowych b臋d膮cych w zarz膮dzie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy post臋powania pn.: "Przygotowanie budysku na cele 艣wietlicy wiejskiej w miejscow艣ci Kosewo - zakup materia艂u"
Wi臋cej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy zadania pn.:"Dobudowa o艣wietlenia ulicznego zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮 w miejscowo艣ciach Szysz艂owo, Izdebno, Koszary Jarockie"
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
dotyczy zapytania ofertowego pn."Remont budynku szatni sportowej na stadionie gminnym w Ostrowitem"
Wi臋cej »
Zmaina dotycz膮ca zapytania ofertowego
dotyczy zadania pn.:" Dobudowa o艣wietlenia ulicznego zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮 w miejscowo艣ciach Szysz艂owo, Izdebno i Koszary Jarockie
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zadania pn."Dobudowa o艣wietlenia ulicznego zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮 w miejscowo艣ciach Szysz艂owo, Izdebno, Koszary Jarockie"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zadania pn.:" Remont budynku szatni sportowej na stadionie gminnym w Ostrowitem"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zadania pn.: Re,ont dr贸g gminnych polegaj膮cych na dostawie tlucznia drogowego wraz z jego wbudowaniem
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy post臋powania w trybie zapytania ofertowego pn.:"na opracowanie projektu zmiany"Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy post臋powania w trybie zapytania ofertowego pn.:"na opracowanie projektu zmiany "Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite" oraz opracowanie projektu zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite"
Wi臋cej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy oferty dla zadania pn.: "Od艣nie偶anie dr贸g gminnych w sezonie zimowym 2020/2021"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zadania pn.: Od艣niezanie dr贸g gminnych w sezonie zimowym 2020-2021
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
dotyczy zapytania ofertowego pn.:" "Dobudowa o艣wietlenia ulicznego zgodnie z dokumentacj膮 w miejscowo艣ciach: K膮piel, Koszary Jarockie, Giewart贸w Holendry, Izdebno, Przec艂aw, 艢winna (so艂ectwo Tomaszewo)"
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
dotyczy zapytania ofertowego pn.:"Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wok贸艂 艣wietlicy wiejskiej w Kosewie"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zadania pn.: "Dobudowa o艣wietlenia ulicznego zgodnie z dokumentacj膮 w miejscowo艣ciach : K膮piel, Koszary Jarockie, Giewart贸w Holendry, Izdebno, Przec艂aw, 艢winna (so艂ectwo Tomaszewo)
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
dotyczy post臋powania w trybie zapytania ofertowego pn.: Ubezpieczenie mienia gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zadania pn.: Modernizacja budynku i zaergospodarowanie terenu wok贸艂 艣wietlicy wiejskiej w Kosewie
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
dotyczy zadania pn.: Remonty cz膮stkowe dr贸g gminnych"
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
dotyczy zadania pn.: Remont budynk贸w Gminy Ostrowite tj: Remnot trzech mieszka艅 socjalnych w budynku gminnym w Sierniczu Ma艂ym, Remont Dachu domu nauczyciela"
Wi臋cej »
Do wszystkich Wykonawc贸w
dotyczy zapytania ofertowego pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Do wszystkich Wykonawc贸w - wyd艂u偶enie terminu sk艂adania ofert
dotyczy post臋powania w trybie zapytania ofertowego pn.;"Ubezpieczenie mienia Gminy Ostrowite"
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
dotyczy zapytania ofertowego pn.: Przebudowa sieci wodoci膮gowej na Stacji Uzdatniania Wody w K膮pielu wraz z zakupem agregatu pr膮dotw贸rczego w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania Uporz膮dkowanie gospodarki wodno艣ciekowej na terenie Gminy Ostrowite"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zadania pn." Remonty cz膮stkowe dr贸g gminnych"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zadania pn. "Przebudowa sieci wodoci膮gowej na Stacji Uzdatniania Wody w K膮pielu wraz z zakupem agregatu pr膮dotw贸rczego w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania Uporz膮dkowanie gospodarki wodno-艣ciekowej na terenie Gminy Ostrowite"
Wi臋cej »
Zawiadomienie o uniewa偶nieniu post臋powania
dotyczy zadania pn."Przebudowa sieci wodoci膮gowej na Stacji Uzdatniania Wody w Kapielu wraz z zakupem agregatu pr膮dotw贸rczego w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania Uporz膮dkowanie gospodarki wodno-艣ciekowej na terenie gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zadania pn.Remont budynk贸w Gminy Ostrowite tj: Remont trzech mieszka艅 socjalnych w budynku gminnym w Sierniczu ma艂ym, Remont dachu domu nauczyciela"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zadania pn. "Przebudowa sieci wodoci膮gowej na Stacji Uzdatniania Wody w K膮pielu wraz z zakupem agregatu pr膮dotw贸rczego w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania Uporz膮dkowanie gospodarki wodno-艣ciekowej na terenie Gminy Ostrowite"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zadania w trybie zapytanie ofertowego pn. "Ubezpieczenie mienia Gminy Ostrowite"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zadania pn. "Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszy艅skiego w Giewartowie
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
dotyczy zapytania ofertowego pn." Zakup 艂odzi motorowej typu RIB wraz z przyczep膮 pod艂odziow膮"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
"Zakup 艂odzi motorowej typu RIB wraz z przyczep膮 pod艂odziow膮"
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
dotyczy zapytania ofertowego pn." Monitoring zrekultywowanego sk艂adowiska odpad贸w innych ni偶 niebezpieczne i oboj臋tne w miejscowo艣ci Skrzynka, gm. Ostrowite na lata 2020-2022"
Wi臋cej »
Wyja艣nienia do wykonawc贸w
dotyczy zapytania ofertowego pn. " Monitoring zrekultywowanego sk艂adowiska odpad贸w innych ni偶 niebezpieczne i oboj臋tne w miejscowo艣ci Skrzynka, gm. Ostrowite na 2020-2022 rok"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zadania pn. Monitoring zrekultywowanego sk艂adowiska odpad贸w innych ni偶 niebezpieczne i obj臋tne w miejscowo艣ci Skrzynka gm. Ostrowite na lata 2020-2022
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
dotyczy zadania pn.:"Realizacja programu usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Gminy Ostrowite w 2020 roku"
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
zapytanie ofertowe pn.Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodoci膮gowej w miejscowo艣ciach" Lipnica (2 odcinki), Skrzynka oraz Giewart贸w
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zadania pn."Realizacja programu usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Gminy Ostrowite w 2020"
Wi臋cej »
Zawiadomienie o uniewa偶nieniu post臋powania
dotyczy zapytania ofertowego pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Gminy Ostrowite w 2020 roku"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zadania pn. Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodoci膮gowej w miejscowo艣ciach Lipnica (2 odcinki), Skrzynka oraz Giewart贸w wraz z jej budow膮
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zadania pn. " Remont dr贸g gminnych polegaj膮cy na dostawie t艂ucznia drogowego wraz z jego wbudowaniem"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zadania pn."Bie偶膮ce r贸wnanie dr贸g gruntowych b臋d膮cych w zarz臋dzie Gminy Ostrowite"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zadania pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Gminy Ostrowite w 2020 roku"
Wi臋cej »
Konkurs
ws. og艂oszenia konkursu ofert o dotacj臋 na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Ostrowite w 2020 roku oraz powo艂ania komisji konkursowej do oceny z艂o偶onych ofert.
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zam贸wienia publicznego pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOW臉 O艢WIETLENIA ULICZNEGO Z WYMAGANYMI UZGODNIENIAMI I WARUNKAMI PRZY DROGACH W SO艁ECTWACH: K膭PIEL, KOSZARY JAROCKIE, GIEWART脫W HOLENDRY, IZDEBNO, PRZEC艁AW, TOMASZEWO, SZYSZ艁OWO
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
dotyczy zadania pn. Od艣nie偶anie dr贸g gminnych w sezonie zimowym 2019/2020
Wi臋cej »
Zapytani ofertowe
Dotyczy zadania pn."O艣nie偶anie dr贸g gminnych w sezonie zimowym 2019/2020
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zadania w trybie zapytania ofertowego pn. "na opracowanie projektu zmiany "planu zagospodarowania przestrzennego"
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
Dotyczy zapytania ofertowego pn. "Na 艣wiadczenie us艂ug cateringowych (przygotowanie gotowych posi艂k贸w) dla 20 dzieci w wieku od 1 do 3 roku 偶ycia ucz臋szczaj膮cych do Gminnego Klubu Dzieci臋cego w Ostrowitem, ul. Szkolna 4, 62-402 Ostrowite"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zadani pn. : Na 艣wiadczenie us艂ug cateringowych (przygotowanie gotowych posi艂k贸w) dla 20 dzieci w wieku od 1 do 3 roku 偶ycia ucz臋szczaj膮cych do Gminnego Klubu Dzieci臋cego w Ostrowitem, ul. Szkolna 4, 62-402 Ostrowite
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy zadania pn. Tablice Informacyjne
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Dotyczy dostawy pn. Tablice Informacyjne
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Zadanie"Budowa Otwartej Strefy Aktywno艣ci w miejscowo艣ci Giewart贸w Holendry"
Wi臋cej »
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty
Dotyczy zadania w trybie zapytania ofertowego pn. " Zagospodarowanie terenu przy 艣wietlicy wiejskiej w Jarotkach wraz z ociepleniem i wykonaniem elewacji 艣wietlicy"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Dotyczy zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy 艣wietlicy wiejskiej w Jarotkach wraz z ociepleniem i wykonaniem elewacji 艣wietlicy"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Dotyczy zadania pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywno艣ci w miejscowo艣ci Giewart贸w-Holendry"
Wi臋cej »
Nieograniczony przetarg ustny
na oddanie w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci rolnych
Wi臋cej »
Przetarg ustny nieograniczony
dotycz膮cy nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Ostrowite przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy zadania pn.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow臋 o艣wietlenia ulicznego z wymaganymi uzgodnieniami i warunkami przy drogach gminnych w miejscowo艣ci Izdebno.
Wi臋cej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy zadani w trybie zapytania ofertowego pn." Opracowanie Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Ostrowite na lata 2019-2013 wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko, je偶eli b臋dzie ona wymagana przepisami prawa wraz z uzyskaniem wymaganych prawem opinii oraz sporz膮dzenie raportu z realizacji Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Ostrowite na lata 2015-2018.
Wi臋cej »
Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy zadania pn. "Opracowanie Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Ostrowite na lata 2019-2023 wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko, je偶eli b臋dzie ona wymagana przepisami prawa wraz z uzyskaniem wymaganych prawem opinii oraz sporz膮dzenie raportu z realizacji "Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Ostrowite na lata 2015-2018"
Wi臋cej »
Wyja艣nienia
Dotyczy zapytania ofertowego pn.Opracowanie Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Ostrowite na lata 2019-2023 wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko,je偶eli b臋dzie ona wymagana przepisami prawa wraz z uzyskaniem wymaganych prawem opinii oraz sporz膮dzenie raportu z realizacji "Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Ostrowite na lata 2015-2018"
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Dotyczy:Opracowania Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Ostrowite na lata 2019-2023 wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko, je偶eli b臋dzie ona wymagana przepisami prawa wraz z uzyskaniem wymaganych prawem opinii oraz sporz膮dzenie raportu z realizacji Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Ostrowite na lata 2015-2018
Wi臋cej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja oczyszczalni 艣ciek贸w w m. Gostu艅 wraz z budow膮 kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno
Wi臋cej »
Wyja艣nienia do wykonawc贸w
dotyczy pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja oczyszczalni 艣ciek贸w w m. Gostu艅 wraz z budow膮 kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w dzier偶aw臋
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
dotyczy pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja oczyszczalni 艣ciek贸w w m. Gostu艅 wraz z budow膮 kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno
Wi臋cej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy utrzymania zimowego dr贸g gminnych w sezonie 2018 - 2019
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Od艣nie偶anie dr贸g gminnych w sezonie zimowym 2018- 2019
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Remont dr贸g gminnych polegaj膮cy na wykonaniu nawierzchni z frezu bitumicznego wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsj膮 i grysem - Pie艅ki
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Remont dr贸g gminnych polegaj膮cy na wykonaniu nawierzchni z frezu bitumicznego wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsj膮 i grysem - Wiktorowo, Giewart贸w Holendry
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi gminnej G1034P w m. Szysz艂owskie Holendry
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Remont dr贸g gminnych
Wi臋cej »
zapytanie ofertowe
Przebudowa drogi gminnejnG103P w m. Naprusewo
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Remont dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Modernizacja drogi gminnej Bor贸wiec - Micha艂owo
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Przebudowa drogi gminnejnG103P w m. Naprusewo
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Bie偶膮ce r贸wnanie dr贸g gruntowych b臋d膮cych w zarz膮dzie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Remont dr贸g gminnych polegaj膮cych na dostawie t艂ucznia drogowego wraz z jego wbudowaniem
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w najem
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w dzier偶aw臋
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
艢wiadczenie powszechnych us艂ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznymna potrzeby Administracji Urz臋du Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Og艂oszenie wynik贸w konkursu
dotyczy dotacji na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Ostrowite w 2018 roku.
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Dostawa w 2018 roku OLEJU OPA艁OWEGO GRZEWCZEGO do kot艂owni olejowej Szko艂y Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem
Wi臋cej »
Konkurs ofert
o dotacj臋 na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Ostrowite w 2018 roku
Wi臋cej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utrzymanie zimowe dr贸g gminnych w sezonie 2017 2018
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Od艣nie偶anie dr贸g gminnych w sezonie zimowym 2017/2018
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Ochrona Ubezpieczeniowa Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
zapytanie ofertowe
.opracowanie projektu zmiany S`tudium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Bie偶膮ce r贸wnanie dr贸g gruntowych b臋d膮cych w zarz膮dzie Gminy Ostrowite. Naprawa dr贸g.
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Remont dr贸g gminnych polegaj膮cych na dostawie t艂ucznia drogowego wraz z jego wbudowaniem
Wi臋cej »
Konkurs ofert
o dotacj臋 na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Ostrowite w 2017 roku
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opracowanie pe艂nej wielobran偶owej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow臋 budynku O艣rodka Zdrowia w Giewartowie
Wi臋cej »
zapytania wynkonawc贸w
Opracowanie pe艂nej wielobran偶owej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow臋 budynku O艣rodka zdrowia w Giewartowie
Wi臋cej »
Rozstrzygni臋cie zapytania ofertowego
Dostawa w 2017 roku OLEJU OPA艁OWEGO GRZEWCZEGO do kot艂owni olejowej Szko艂y Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz i Hali Widowiskowo Sportowej w Ostrowitem
Wi臋cej »
Rozstrzygni臋cie zapytania ofertowego
Dostawa w 2017 roku OLEJU OPA艁OWEGO GRZEWCZEGO do kot艂owni olejowej w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyk贸w w Ostrowitem
Wi臋cej »
zapytanie ofertowe
Opracowanie pe艂nej wielobran偶owej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow臋 budynku O艣rodka Zdrowia w Giewartowie
Wi臋cej »
Wyja艣nienia do wykonawc贸w
Dotyczy: Dostawy w 2017 roku OLEJU OPA艁OWEGO GRZEWCZEGO do kot艂owni olejowej w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyk贸w w Ostrowitem
Wi臋cej »
Wyja艣nienia do wykonawc贸w
Dostawa w 2017 roku OLEJU OPA艁OWEGO GRZEWCZEGO do kot艂owni olejowej Szko艂y Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz i Hali Widowiskowo Sportowej w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Dostawa w 2017 roku OLEJU OPA艁OWEGO GRZEWCZEGO do kot艂owni olejowej Szko艂y Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz i Hali Widowiskowo Sportowej w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Dostawa w 2017 roku OLEJU OPA艁OWEGO GRZEWCZEGO do kot艂owni olejowej w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyk贸w w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Od艣nie偶anie dr贸g gminnych w sezonie zimowym 2016/2017
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Budowa chodnika we wsi K膮piel oraz Siernicze Wielkie
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa studni g艂臋binowej usytuowanej na dzia艂ce nr 57 w miejscowo艣ci Giewart贸w Holendry
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Zakup i dostawa sprz臋tu sportowego na wyposa偶enie Hali Widowiskowo-Sportowej w Ostrowitem
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Budowa studni g艂臋binowej usytuowanej na dzia艂ce nr 57 w miejscowo艣ci Giewart贸w Holendry
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Remont dr贸g gminnych polegaj膮cych na dostawie t艂ucznia drogowego wraz z jego wbudowaniem
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Bie偶膮ce r贸wnanie dr贸g gruntowych b臋d膮cych w zarz膮dzie Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Modernizacja drogi 艢winna-Naprusewo
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Modernizacja drogi 艢winna - Naprusewo
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dr贸g, ulic oraz budowy chodnik贸w na terenie gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dr贸g, ulic oraz budowy chodnik贸w na terenie gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dokumentacja projektowo- kosztorysowa na przebudow臋 drogi gminnej w miejscowo艣ci Szysz艂owo
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dokumentacja projektowo- kosztorysowa na przebudow臋 drogi gminnej w miejscowo艣ci Stara Olszyna
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dokumentacja projektowo- kosztorysow膮 drogi Kania-Skrzynka
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudow臋 drogi gminnej w miejscowo艣ci Stara Olszyna
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi Kania
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudow臋 drogi gminnej w miejscowo艣ci Szysz艂owo
Wi臋cej »
Og艂oszenie wynik贸w otwartego konkursu ofert
dotyczy konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych Gminy Ostrowite w roku 2016 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje pozarz膮dowe
Wi臋cej »
Uniewa偶nienie zapytania ofertowego
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dr贸g, ulic oraz budowy chodnik贸w na terenie gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dr贸g, ulic oraz budowy chodnik贸w na terenie gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Otwarty konkurs ofert
na realizacj臋 zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty wymienione w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie
Wi臋cej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa w 2016 roku oleju opa艂owego grzewczego do kot艂owni olejowej w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyk贸w i Szko艂y Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem
Wi臋cej »
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dostawa w 2016 roku OLEJU OPA艁OWEGO GRZEWCZEGO do kot艂owni olejowej w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyk贸w i Szko艂y Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Od艣nie偶anie dr贸g gminnych w sezonie zimowym 2015/2016
Wi臋cej »
Zam贸wienie publiczne poni偶ej 30 tys. euro - zapytanie ofertowe
Budowa studni g艂臋binowej i likwidacja istniej膮cej studni g艂臋binowej na dzia艂ce nr 142/7 w miejscowo艣ci K膮piel
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Od艣nie偶anie dr贸g gminnych w sezonie zimowym 2015-2016
Wi臋cej »
Uniewa偶nienie zapytania ofertowego
Budowa studni g艂臋binowej i likwidacja istniej膮cej studni g艂臋binowej na dzia艂ce nr 142/7 w miejscowo艣ci K膮piel
Wi臋cej »
Wyja艣nienia do wykonawc贸w
Budowa studni g艂臋binowej i likwidacja istniej膮cej studni g艂臋binowej na dzia艂ce nr 142/7 w miejscowo艣ci K膮piel
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe
Budowa studni g艂臋binowej i likwidacja istniej膮cej studni g艂臋binowej na dzia艂ce nr 142/7 w miejscowo艣ci K膮piel
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
艢wiadczenie us艂ug pocztowych dla Urz臋du Gminy Ostrowite od 01.09.2015r. do 31.07.2018r.
Wi臋cej »
Uniewa偶nienie post臋powania
艢wiadczenie us艂ug pocztowych dla Urz臋du Gminy Ostrowite od 01.09.2015r. do 31.07.2018r.
Wi臋cej »
Zapytanie o cen臋
艢wiadczenie us艂ug pocztowych dla Urz臋du Gminy Ostrowite od 01.09.2015r. do 31.07.2018r.
Wi臋cej »
Zapytanie o cen臋
艢wiadczenie us艂ug pocztowych dla Urz臋du Gminy Ostrowite od 01.08.2015r. do 31.07.2018r.
Wi臋cej »
Otwarty konkurs ofert
na realizacj臋 zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty wymienione w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 5/2014 z dnia 30.01.2014 r.
w sprawie og艂oszenia wynik贸w otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych Gminy Ostrowite w 2014 r.
Wi臋cej »
Otwarty konkurs ofert
na realizacj臋 zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty wymienione w art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 12/2013
w sprawie: og艂oszenia wynik贸w otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych Gminy Ostrowite w 2013 roku.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wyborze oferty
OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na sporz膮dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj膮cego obr臋b Ostrowite gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Otwarty konkurs ofert
Dotyczy realizacji zadania w zakresie udzielenia pomocy 偶ywno艣ciowej osobom w trudnej sytuacji 偶yciowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Ostrowite
w sprawie og艂oszenia wynik贸w otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych Gminy Ostrowite w 2013 r.
Wi臋cej »
Otwarty konkurs ofert
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty wymienione w art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu wsp贸艂pracy z tymi organizacjami.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej
Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - ,,Pe艂nienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacj膮 zadania pn. Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej w Ostrowitem :
Wi臋cej »
Og艂oszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania publicznego
z zakresu: Udzielenia pomocy 偶ywno艣ciowej osobom w trudnej sytuacji 偶yciowej zamieszka艂ym na terenie gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Zapytanie o cen臋 - inspektor nadzoru : Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Ostrowitem
Zapytanie o cen臋 - inspektor nadzoru : Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Ostrowitem
Wi臋cej »
Otwarty konkurs ofert
dotyczy: zadania w zakresie udzielenia pomocy 偶ywno艣ciowej osobom w trudnej sytuacji 偶yciowej zamieszka艂ym na terenie gminy Ostrowite poprzez organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty wymienione w art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta 6/2012
og艂oszenie wynik贸w otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania publicznego Gminy Ostrowite w 2012 roku z zakresu : Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y
Wi臋cej »
Otwarty konkurs ofert
dotyczy: realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty wymienione w art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 8/2011
w sprawie: og艂oszenia wynik贸w otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych Gminy Ostrowite w 2011 roku.
Wi臋cej »
Otwarty konkurs ofert - zmiana wzoru dokument贸w
dotyczy realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty wymienione w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie
Wi臋cej »
Otwarty konkurs ofert
dotyczy realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty wymienione w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jt Gminy Ostrowite nr 7/2010
z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie og艂oszenia wynik贸w otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych Gminy Ostrowite w 2010 roku
Wi臋cej »
Otwarty konkurs ofert
dotyczy realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty wymienione w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie
Wi臋cej »
Og艂oszenie
dotyczy rozstrzygni臋cia "Otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu"
Wi臋cej »
Otwarty konkurs na realizacj臋 zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
W贸jt Gminy Ostrowite - O g 艂 a s z a - Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zadania w聽zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty wymienione w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r.z p贸藕n.zm).
Wi臋cej »
Konkurs ofert na realizacj臋 zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
W贸jt Gminy Ostrowite og艂asza otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty wymienione w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie.
Wi臋cej »
W贸jt Gminy Ostrowite ul. Lipowa 2 62-402 Ostrowite Otwarty konkurs ofert Na realizacj臋 zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje porz膮dkowe oraz podmioty wymienione w art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r
Wi臋cej »
W贸jt Gminy w Ostrowitem Ogloszenie na otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zadania: - organizacja i prowadzenie procesu szkolenia sportowego dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych w r贸偶nych dyscyplinach sportowych, zw艂aszcza poprzez organizacje imprez rekreacyjno
Wi臋cej »
W贸jt Gminy w Ostrowitem 62-402 Ostrowite Organizacja i prowadzenie procesu szkolenia sportowego dzieci,m艂odzie偶y i doros艂ych w r贸偶nych dyscyplinach sportowych, zw艂aszcza poprzez organizacj臋 imprez rekreacyjno-sportowych integruj膮cych oraz zaj臋膰 sportow
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4959231