logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady » VIII kadencja - 2018-2023
rok 2020

Uchwa艂a Nr XX/189/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2020 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/190/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/191/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/192/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/193/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie ustalenia 艣redniej ceny jednostki paliwa w gminie Ostrowite na rok szkolny 2019/2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/194/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka zdrowia, po艂o偶onego w Ostrowitem, przy ul. Zachodniej 7, dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/195/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia, po艂o偶onego w Giewartowie, przy ul. Grota Roweckiego 1C, dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/196/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie odwo艂ania skarbnika Gminy Ostrowite
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/197/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie powo艂ania skarbnika Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/198/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2020 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/199/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/200/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie zg艂oszenia so艂ectwa Siernicze Wielkie do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/201/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgodny na wydzier偶awienie na okres 5 lat, w trybie bezprzetargowym cz臋艣ci nieruchomo艣ci o powierzchni 160m2,po艂o偶onej w obr臋bie Naprusewo, oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/2, dotychczasowemu dzier偶awcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/202/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Ostrowitem i Giewartowie dotychczasowemu dzier偶awcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/203/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie sezonu k膮pielowego oraz wykazu k膮pielisk na terenie Gminy Ostrowite na 2020 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/204/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bo偶ej Cz臋stochowskiej w Ostrowitem na prace konserwatorskie przy o艂tarzu g艂贸wnym w Ko艣ciele.
Wi臋cej »
Uchwa艂膮 Nr XXI/205/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwy偶szenia Krzy偶a 艢wi臋tego w Giewartowie na prace konserwatorskie przy o艂tarzu bocznym w kaplicy w Ko艣ciele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/206/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ustalenia czasu bezp艂atnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia op艂aty za 艣wiadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddzia艂ach przedszkolnych, kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/207/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/208/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli w Gminie Ostrowite w 2020 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/209/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Giewart贸w na lata 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/210/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci K膮piel na lata 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/211/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia So艂eckiej Strategii Rozwoju Wsi Giewart贸w-Holendry w Gminie Ostrowite
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/212/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia So艂eckiej Strategii Rozwoju So艂ectwa Kosewo w Gminie Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/213/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 marca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2020 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/214/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 marca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/215/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 Prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013 roku odno艣nie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Ostrowite oraz przekazania odpowiedzi na skarg臋 do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Poznaniu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 marca 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dzia艂ka nr 142/4, po艂o偶onej w Izdebnie, o pow. 1.4086 ha w drodze przetargu nieograniczonego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/217/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 marca 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako dzia艂ka nr 152, po艂o偶onej w Izdebnie, o pow. 0.2610 ha w drodze przetargu nieograniczonego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/218/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 marca 2020 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/219/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2020 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/220/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/221/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/196/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Do艂y.
Wi臋cej »
Uchwa 艂a Nr XXIII/222/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/198/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Giewart贸w Holendry.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/223/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/206/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Mieczownica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/224/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLIII/212/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Naprusewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/225/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/203/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Kania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/226/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/204/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa K膮piel.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/227/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/201/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Izdebno.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/228/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/202/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Jarotki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/205/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Kosewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/230/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/200/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Grabina.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/231/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLIII/213/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/232/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLIII/214/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Przec艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/233/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLIII/215/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Sienno.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/234/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLIII/216/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Siernicze Ma艂e.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/235/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLIII/217/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Siernicze Wielkie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/236/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLIII/221/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Tomaszewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/237/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/197/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Giewart贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/238/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 prokuratora Rejonowego w S艂upcy dotycz膮c膮 uchwa艂y nr XLII/199/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 roku odno艣nie uchwalenia Statutu So艂ectwa Gostu艅.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/239/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie przed艂u偶enia terminu p艂atno艣ci rat podatku od nieruchomo艣ci przedsi臋biorcom, kt贸rych p艂ynno艣膰 finansowa uleg艂a pogorszeniu w zwi膮zku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych w powodu COVID-19.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/240/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2020 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/241/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/242/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie od Powiatu S艂upeckiego nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kosewie, oznaczonej nr ewidencyjnym 112/13, o pow. 0,0025 ha.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/243/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci w trybie bezprzetargowym i udzielenie bonifikaty.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/244/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/245/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Ostrowite wotum zaufania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/246/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/247/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Ostrowite absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/248/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/249/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/250/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2020 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/251/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/252/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wynik贸w kontroli kwot rekompensaty wyp艂aconej Miejskiemu Zak艂adowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/253/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie zasad udzielania, trybu post臋powania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla sp贸艂ek wodnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/254/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowych niezabudowanych oznaczonych ewidencyjnie jako dzia艂ki nr 177/1 i 177/2, po艂o偶onych w miejscowo艣ci Gostu艅 o pow. 0,2300 ha i 0,0600 ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/255/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako dzia艂ka nr 8/2 po艂o偶onej w miejscowo艣ci Lucynowo, obr臋b Szysz艂owo, o pow. 0,0931 ha w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/256/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia , po艂o偶onego w Ostrowitem, przy ul. Zachodniej 7, dotychczasowemu najemcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/257/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/258/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2020 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/259/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/260/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 sierpnia 2020 roku.
w sprawie ustalenia 艣redniej ceny jednostki paliwa w gminie Ostrowite na rok szkolny 2020/2021.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 2552993