logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady » VIII kadencja - 2018-2023
rok 2019

Uchwa艂a Nr IV/33/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/34/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2019 - 2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/35/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w So艂tys贸w i cz艂onk贸w Rad So艂eckich na terenie Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/36/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie dopuszczenia zap艂aty podatk贸w i op艂at stanowi膮cych dochody bud偶etu Gminy Ostrowite za pomoc膮 innego instrumentu p艂atniczego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/37/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/38/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/40/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/39/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na przyj臋cie przez Gmin臋 Ostrowite darowizny stanowi膮cej dzia艂ki o numerach ewidencyjnych 228/7 oraz 228 17 po艂o偶onych w Ostrowitem.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/41/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowitem do prowadzenia post臋powa艅 i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotycz膮cych pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/42/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 lutego 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/43/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 lutego 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2019-2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/44/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 lutego 2019 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/45/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 lutego 2019 roku
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bo偶ej Cz臋stochowskiej w Ostrowitem na prace konserwatorskie przy o艂tarzu g艂贸wnym w Ko艣ciele.
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr V/46/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 lutego 2019 roku
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwy偶szenia Krzy偶a 艢wi臋tego w Giewartowie na prace konserwatorskie w Ko艣ciele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/47/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 lutego 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu na dofinansowanie realizacji zada艅 z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu s艂upeckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/48/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 lutego 2019 roku
w sprawie wskazania radnych do pracy w Spo艂ecznej Komisji Mieszkaniowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/49/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 lutego 2019 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/50/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 lutego 2019 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/51/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 marca 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/52/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 marca 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2019-2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/53/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu na dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury turystycznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/54/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy S艂upca na remont ko艣cio艂a w M艂odojewie wraz z zabytkami w nim si臋 znajduj膮cymi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/55/2019 Rady Hminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/56/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 narca 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2019-2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/57/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr II/7/018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 grudnia 2018 roku dotycz膮cej powo艂ania Komisji O艣wiaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Rady Gminy Ostrowite, ustalenia przedmiotu jej dzia艂ania i sk艂adu osobowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/58/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr II/11/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 grudnia 2018 roku dotycz膮cej powo艂ania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/59/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie sezonu k膮pielowego oraz wykazu k膮pielisk na terenie Gminy Ostrowite na 2019 rok.
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr VII/60/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLIII/221/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2006 r. dotycz膮cej uchwalenia Statutu So艂ectwa Tomaszewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/61/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLIII/214/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2006 r. dotycz膮cej uchwalenia Statutu So艂ectwa Przec艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/62/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLII/197/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2006 r. dotycz膮cej uchwalenia Statutu So艂ectwa Giewart贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/63/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLII/204/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2006 r. dotycz膮cej uchwalenia Statutu So艂ectwa K膮piel.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/64/2019 Rady |Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLII/196/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2006 r. dotycz膮cej uchwalenia Statutu So艂ectwa Do艂y.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/65/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLIII/217/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2006 r. dotycz膮cej uchwalenia Statutu So艂ectwa Siernicze Wielkie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/66/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLII/201/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2006 r. dotycz膮cej uchwalenia Statutu So艂ectwa Izdebno.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/67/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLIII/220/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2006 r. dotycz膮cej uchwalenia Statutu So艂ectwa Szysz艂owo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/68/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLII/205/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2006 r. dotycz膮cej uchwalenia Statutu So艂ectwa Kosewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/69/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLIII/212/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2006 r. dotycz膮cej uchwalenia Statutu So艂ectwa Naprusewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/70/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLII/203/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2006 r. dotycz膮cej uchwalenia Statutu So艂ectwa Kania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/71/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLIII/218/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2006 r. dotycz膮cej uchwalenia Statutu So艂ectwa Skrzynka.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/72/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLII/198/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2006 r. dotycz膮cej uchwalenia Statutu So艂ectwa Giewart贸w Holendry.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/73/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XI/72/99 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 15 listopada 1999 roku w sprawie przyst膮pienia gminy Ostrowite di Stowarzyszenia "Wielkopolski O艣rodek Kszta艂cenia i Studi贸w Samorz膮dowych" w Poznaniu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/74/2019 Radfy Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w trybie przetargowym nieruchomo艣ci, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Izdebno, oznaczonej numerem ewidencyjnym 142/4.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/75/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w trybie przetargowym nieruchomo艣ci, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Izdebno, oznaczonej numerem ewidencyjnym 152.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/76/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie do prowadzenia eksploatacji gminnej oczyszczalni 艣ciek贸w 艂膮cznie z kanalizacj膮 w trybie bezprzetargowym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/77/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2019-2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/79/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLII/199/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2006 r. dotycz膮cej uchwalenia Statutu So艂ectwa Gostu艅.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kkwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLII/200/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2006 r. dotycz膮cej uchwalenia Statutu So艂ectwa Grabina.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/81/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLIII/219/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2006 r. dotycz膮cej uchwalenia Statutu So艂ectwa Stara Olszyna.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/82/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLIII/216/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2006 r. dotycz膮cej uchwalenia Statutu So艂ectwa Siernicze Ma艂e.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/83/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLII/202/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2006 r. dotycz膮cej uchwalenia Statutu So艂ectwa Jarotki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/84/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLIII/213/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2006 r. dotycz膮cej uchwalenia Statutu So艂ectwa Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/85/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLIII/215/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2006 r. dotycz膮cej uchwalenia Statutu So艂ectwa Sienno.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/86/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLII/206/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2006 r. dotycz膮cej uchwalenia Statutu So艂ectwa Mieczownica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/87/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Ostrowite oraz okre艣lenia granic obwod贸w publicznych szk贸艂 podstawowych od dnia 1 wrze艣nia 2019 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/88/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/89/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomo艣ci, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Sienno, oznaczonej numerem ewidencyjnym 27/1.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/90/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomo艣ci, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Sienno, oznaczonej numerem ewidencyjnym 27/4.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/91/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu S艂upeckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/92/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyj臋cia regulaminu korzystania z pola biwakowego w Giewartowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/93/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie zasad udzielania, trybu post臋powania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla sp贸艂ek wodnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/94/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2019 rok
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/95/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2019-2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/96/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/97/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2019 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych teren贸w po艂o偶onych w obr臋bie Kania na obszarze gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/98/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2019 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/99/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/100/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2019 roiku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Siernicze Ma艂e na lata 2019-2026.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/101/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Ostrowite wotum zaufania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/102/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 czerwca 2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/103/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Ostrowite absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/104/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/105/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2019-2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/106/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wynik贸w kontroli kwot rekompensaty ca艂kowitej wyp艂aconej Miejskiemu Zak艂adowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/107/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Rady Gminy Ostrowite Nr XVIII/116/2016 z dnia 31 marca 2016 roku dotycz膮cej szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 2883).
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/108/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/109/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po艂o偶onego w obr臋bie Mieczownica na obszarze gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/110/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do k膮pieli.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/111/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dzieci臋cego, dla kt贸rego Gmina Ostrowite jest organem prowadz膮cym oraz nadania statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/112/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂aty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wy偶ywienie dziecka w Gminnym Klubie Dzieci臋cym w Ostrowitem.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/113/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do k膮pieli.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/114/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie okre艣lenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci za us艂ugi w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych oraz w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych z terenu Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/115/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/116/20129 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2019-2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/117/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 lipca 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/118/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 lipca 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2019-2032.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/119/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 lipca 2019 roku
w sprawie uznania "Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Powiatu S艂upeckiego" jako r贸wnowa偶nego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest dla gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/120/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 dotycz膮c膮 uchwa艂y Nr III/27/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2018 r. odno艣nie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszar贸w po艂o偶onych w obr臋bie Giewart贸w, Stara Olszyna i Skrzynka na obszarze Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/121/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/122/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2019 - 2032
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/123/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr II/7/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 grudnia 2018 roku dotycz膮cej powo艂ania sta艂ej Komisji O艣wiaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Rady Gminy Ostrowite, ustalenia przedmiotu jej dzia艂ania i sk艂adu osobowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/124/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y nr X/111/2019 r. Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 czerwca 2019 r. dotycz膮cej utworzenia Gminnego Klubu Dzieci臋cego, dla kt贸rego Gmina Ostrowite jest organem prowadz膮cym oraz nadania statutu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/125/2019 Radfy Gminy Ostrowite z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie okre艣lenia tygodniowego, obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli punktu przedszkolnego i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych pracuj膮cych z grupami obejmuj膮cymi dzieci 6-letnie i dzieci m艂odsze, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Ostrowite
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/126/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie dofinansowania opracowania pt.: "Bilans w贸d podziemnych w obr臋bie struktur wodono艣nych wraz z ocen膮 ich udokumentowania, wykorzystania oraz okre艣lenia rezerw zasobowych powiatu s艂upeckiego, wojew贸dztwo wielkopolskie", realizowanego przez Wojew贸dztwo Wielkopolskie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/127/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/128/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie powo艂ania Zespo艂u ds. opiniowania kandydat贸w na 艁awnika do S膮du Rejonowego w S艂upcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/129/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na najem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym, cz臋艣ci nieruchomo艣ci O艣rodka Zdrowia , po艂o偶onej w Ostrowitem dotychczasowemu najemcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/130/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kosewie oznaczonej numerem ewidencyjnym 35/17
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/131/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gostuniu oznaczonej numerem ewidencyjnym 262/4
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/132/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie wyra偶eni9a zgody na zbycie nieruchomo艣ci w trybie przetargu nieograniczonego, po艂o偶onej w Lipnicy oznaczonej numerem ewidencyjnym 13
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/133/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w trybie bezprzetargowym cz臋艣ci nieruchomo艣ci o powierzchni 172,25 m2, po艂o偶onej w obr臋bie ewidencyjnym Szysz艂owo, oznaczonej numerem ewidencyjnym 8
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/134/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y nr V/48/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku dotycz膮cej wskazania radnych do pracy w Spo艂ecznej Komisji Mieszkaniowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/135/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie utworzenia sp贸艂dzielni socjalnej
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1902769