logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady » VIII kadencja - 2018-2023
rok 2023

Uchwa艂a Nr LXI/531/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy Ostrowite na 2023 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/532/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2023-2045.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/533/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
zmiany Uchwa艂y Nr III/29/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do korzystania z pomocy spo艂ecznej przez osoby obj臋te rz膮dowym programem
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/534/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany Uchwa艂y nr III /30/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu os艂onowego w zakresie udzielenia pomocy w formie posi艂ku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/535/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Przec艂awiu, obr臋b Przec艂aw, oznaczonej ewidencyjnie nr 43 o pow. 0,0300 ha dotychczasowemu dzier偶awcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/536/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjne jako dzia艂ka nr 111/4, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Naprusewo, obr臋b Naprusewo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/537/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie sezonu k膮pielowego oraz wykazu k膮pielisk na terenie Gminy Ostrowite na 2023 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/538/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie zg艂oszenia so艂ectwa Kania do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/539/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y nr LVIII/513/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie okre艣lenia zasad udzielenia dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Ostrowite na dofinansowanie koszt贸w budowy przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w typu biologicznego z reaktorem biologicznym i przydomowych przepompowni 艣ciek贸w na terenie Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/540/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie okre艣lenia g贸rnych stawek op艂at za us艂ugi odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych oraz osadnik贸w w instalacjach przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/541/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie okre艣lenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowi膮zuj膮cej przy zwrocie koszt贸w przewozu niepe艂nosprawnych dzieci do plac贸wek o艣wiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/542/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/543/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Studium i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/544/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/545/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite - etap I.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/546/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po艂o偶onego w obr臋bie Mieczownica na obszarze gminy Ostrowite - dzia艂ka nr ewid. 70/1.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/547/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po艂o偶onego w obr臋bie Kosewo na obszarze gminy Ostrowite - rejon ul. S艂upeckiej, Spacerowej, Jeziornej i Parkowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/548/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po艂o偶onego w obr臋bie Kania - dzia艂ka nr ewid. 83/2 i w obr臋bie Stara Olszyna - dzia艂ki nr ewid. 227 i 228 na obszarze gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/549/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie zasad i trybu post臋powania przy udzielaniu dotacji celowej z bud偶etu Gminy Ostrowite na dofinansowanie wymiany 藕r贸de艂 ogrzewania w臋glowego na kot艂y gazowe.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXI/550/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013 r. dotycz膮cej regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXII/551/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 marca 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Ostrowite na 2023 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXII/552/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 marca 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2023-2045.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXII/553/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 marca 2023 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Ostrowitem, obr臋b Ostrowite, oznaczonej ewidencyjnie nr 143/1 oraz nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Giewartowie, obr臋b Giewart贸w, oznaczonej ewidencyjnie nr 94/8, dotychczasowemu dzier偶awcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXII/554/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 marca 2023 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LXII/555/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 marca 2023 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowite na lata 2023-2027.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3948413