logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
uzupe艂nienie do og艂oszenia o w wyborze oferty na przebudow臋drogi Kosewo-Tomiszewo-Naprusewo

Dotyczy: post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego Nr GK/ZP/341/02/08na przebudow臋 drogi gminnej

Og艂oszenie聽 o rozstrzygni臋ciu przetargu聽 na聽 "Przebudow臋 drogi gminnej " Kosewo-Tomiszewo-Naprusewo , obr臋b Tomiszewo, Kosewo.

Nazwa zadania: Przebudowa drogi聽 gminnej" Kosewo-Tomiszewo-Naprusewo" , obr臋b Kosewo, Tomiszewo, gm. Ostrowite.
聽Dzia艂aj膮c na podstawie聽 art. 92 ust.1 pkt.1 Pzp聽 Zamawiaj膮cy聽 poinformowa艂 w dniu 24.06.2008 r o rozstrzygni臋ciu聽 w/w przetargu.
Postaw膮 prawn膮聽 dokonanego wyboru聽 jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks cywilny
W uzupe艂nieniu聽 informujemy, 偶e:
Dzia艂aj膮c聽 na podstawie聽 art. 92 ust.1 pkt.2 Pzp聽 Zamawiaj膮cy聽 informuje, 偶e聽 w聽聽 prowadzonym post臋powaniu nie zosta艂y odrzucone 偶adne oferty.
Dzia艂aj膮c na podstawie art. 92 ust.1 pkt.3 Prawa zam贸wie艅 publicznych Zamawiaj膮cy聽 informuje, 偶e w prowadzonym post臋powaniu nie zostali wykluczeni 偶adni wykonawcy.

聽艢rodki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przys艂uguj膮聽 艣rodki ochrony prawnej okre艣lone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r" Prawo zam贸wie艅 publicznych ( Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655)- dzia艂 VI " 艢rodki ochrony prawnej".
Wobec czynno艣ci podj臋tych przez Zamawiaj膮cego w toku post臋powania聽 oraz w przypadku zaniechania聽 przez zamawiaj膮cego czynno艣ci聽 , do kt贸rej聽 jest obowi膮zany na podstawie ustawy ,mo偶na聽聽 wnie艣膰 protest do zamawiaj膮cego
Protest wnosi si臋 w terminie 7 dni od dnia w kt贸rym聽 powzi臋to聽 lub mo偶na by艂o powzi膮膰 wiadomo艣膰 o okoliczno艣ciach stanowi膮cych聽 podstaw臋 jego wniesienia.

Irena Ko艂ata
聽inspektor聽 ds. zam贸wie艅 publicznych聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Sekretarz Gminy Ostrowite

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Gra偶yna Tylman

Autor : Irena Ko艂ata
Zredagowa艂(a) : Irena Ko艂ata
Data wprowadzenia : 2008-06-30 10:15:42
Data ostatniej modyfikacji : 2008-06-30 10:15:42
Liczba wy艣wietle艅 : 881licznik odwiedzin: 2141923