logo
Urz膮d gminy » Za艂atwianie spraw
Wnioski ds. sprzeda偶y alkoholu
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N YKto mo偶e wyst膮pi膰 z wnioskiem/zainicjowa膰 spraw臋:

Podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮.

Wnioskodawca mo偶e dzia艂a膰 przez pe艂nomocnika, kt贸rym mo偶e by膰 wy艂膮cznie osoba fizyczna.


Godziny przyjmowania klient贸w:

poniedzia艂ek - pi膮tek 7:15-15:15


Uwagi:

Zezwolenia na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych wydawane s膮 na czas oznaczony, nie kr贸tszy ni偶:

. 2 lata - w plac贸wkach handlu detalicznego

. 4 lata - w plac贸wkach gastronomicznych

Jednorazowe zezwolenia na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych wydawane s膮 na okres do 2 dni, wy艂膮cznie przedsi臋biorcom posiadaj膮cym zezwolenia na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych.

Przedsi臋biorcom, kt贸rych dzia艂alno艣膰 polega na organizacji przyj臋膰, zezwolenia na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych wydawane s膮 na okres do 2 lat.


Dodatkowe czynno艣ci - powi膮zane procedury:

Przedsi臋biorca, prowadz膮cy sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych w roku poprzednim (w sta艂ych punktach sprzeda偶y oraz podczas organizacji przyj臋膰), obowi膮zany jest do z艂o偶enia, do dnia 31 stycznia ka偶dego roku, pisemnego o艣wiadczenia o warto艣ci sprzeda偶y brutto (z uwzgl臋dnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczeg贸lnych rodzaj贸w napoj贸w alkoholowych w punkcie sprzeda偶y, w roku poprzednim.

W przypadku niedope艂nienia tego obowi膮zku, przedsi臋biorca ma mo偶liwo艣膰 dokonania opisywanej czynno艣ci w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem op艂aty w wysoko艣ci okre艣lonej szczeg贸艂owo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi.

Warunkiem prowadzenia sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych jest zg艂aszanie organowi zezwalaj膮cemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Przedsi臋biorca korzystaj膮cy z zezwolenia mo偶e w uzasadnionych przypadkach wyst膮pi膰 z wnioskiem o wydanie jego duplikatu oraz wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokument贸w.

Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 dow贸d uiszczenia op艂aty skarbowej.


Op艂aty:

Wysoko艣膰 i terminy wnoszenia op艂at za korzystanie z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych w sta艂ych punktach sprzeda偶y oraz podczas organizacji przyj臋膰:

OP艁ATA DOT. ZEZWOLE艃 OP艁AT臉 WNOSZ膭 PRZEDSI臉BIORCY:

525 z艂  聽 do 4,5% 聽 聽 alkoholu oraz piwo rozpoczynaj膮cy sprzeda偶 alkoholu w danym punkcie sprzeda偶y (pierwsze zezwolenie) oraz przedsi臋biorcy, kt贸rzy w roku poprzednim uzyskali warto艣膰 sprzeda偶y nie wy偶sz膮 ni偶 37 500 z艂

525 z艂  聽4,5%-18% 聽alkoholu (bez piwa) rozpoczynaj膮cy sprzeda偶 alkoholu w danym punkcie sprzeda偶y (pierwsze zezwolenie) oraz przedsi臋biorcy, kt贸rzy w roku poprzednim uzyskali warto艣膰 sprzeda偶y nie wy偶sz膮 ni偶 37 500 z艂

2100 z艂 powy偶ej 18% alkoholu rozpoczynaj膮cy sprzeda偶 alkoholu w danym punkcie sprzeda偶y (pierwsze zezwolenie) oraz przedsi臋biorcy, kt贸rzy w roku poprzednim uzyskali warto艣膰 sprzeda偶y nie wy偶sz膮 ni偶 77 000 z艂

1,4% warto艣ci sprzeda偶y聽 do 4,5% 聽 聽 alkoholu oraz piwo  kt贸rzy w roku poprzednim uzyskali warto艣膰 sprzeda偶y wy偶sz膮 ni偶 37 500 z艂 聽 聽

1,4% warto艣ci sprzeda偶y聽4,5%-18% 聽alkoholu (bez piwa)  kt贸rzy w roku poprzednim uzyskali warto艣膰 sprzeda偶y wy偶sz膮 ni偶 37 500 z艂

2,7% warto艣ci sprzeda偶y聽powy偶ej 18% alkoholu聽kt贸rzy w roku poprzednim uzyskali warto艣膰 sprzeda偶y wy偶sz膮 ni偶 77 000 z艂

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego wa偶no艣ci op艂at臋 wnosi si臋 w wysoko艣ci proporcjonalnej do okresu wa偶no艣ci zezwolenia.

Przedsi臋biorca wnosi na rachunek bankowy albo w kasie Urz臋du op艂at臋 (w trzech r贸wnych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 wrze艣nia ka偶dego roku.

W przypadku niedope艂nienia obowi膮zku wniesienia op艂aty w nale偶nej wysoko艣ci w ustawowym terminie, przedsi臋biorca ma mo偶liwo艣膰 dokonania tej czynno艣ci w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem op艂aty w wysoko艣ci okre艣lonej szczeg贸艂owo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania op艂aty nieterminowej lub w nienale偶nej wysoko艣ci jest wyga艣ni臋cie zezwolenia.

Przedsi臋biorca, kt贸rego zezwolenie wygas艂o z powodu niedokonania op艂aty w nale偶nej wysoko艣ci 聽w ustawowym terminie, mo偶e z艂o偶y膰 wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcze艣niej ni偶 po up艂ywie 6 miesi臋cy od dnia wydania decyzji o wyga艣ni臋ciu zezwolenia.

Wysoko艣膰 op艂at za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 OP艁ATA 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽

1/12 rocznej op艂aty za zezwolenie sta艂e DOT. ZEZWOLE艃

43,75 z艂 do 4,5% alkoholu oraz piwo

43,75 z艂 4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

175 z艂 powy偶ej 18% alkoholu

Wysoko艣膰 op艂at za wydanie zezwolenia na wyprzeda偶 zapas贸w napoj贸w alkoholowych:

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽OP艁ATA 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽

naliczana od warto艣ci sprzeda偶y聽zinwentaryzowanych napoj贸w alkoholowych DOT. ZEZWOLE艃

1,4% do 4,5% alkoholu oraz piwo

1,4% 4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

2,7% powy偶ej 18% alkoholu

Op艂at臋 za korzystanie z zezwolenia wnosi si臋:

. got贸wk膮聽

. bezgot贸wkowo na rachunek bankowy Urz臋du: 聽96 8542 0001 1100 2365 0011 4253聽

Na przelewie nale偶y dok艂adnie wpisa膰 numer zezwolenia.

Wysoko艣膰 op艂aty skarbowej wynosi:

. 17 z艂 - za ustanowienie pe艂nomocnika*

. 24 z艂 - za wydanie duplikatu zezwolenia

. 5 z艂 od ka偶dej pe艂nej lub zacz臋tej strony dokumentu - za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokument贸w

* Zwolnione z op艂aty skarbowej s膮 m.in. pe艂nomocnictwa:

. po艣wiadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upowa偶niaj膮ce do odbioru dokument贸w

. udzielone ma艂偶onkowi, wst臋pnemu, zst臋pnemu lub rodze艅stwu

Op艂at臋 skarbow膮 wnosi si臋:

. got贸wk膮聽

. bezgot贸wkowo na rachunek bankowy Urz臋du: 聽 96 8542 0001 1100 2365 0011 4253聽

Termin i spos贸b za艂atwienia sprawy:

. wydanie zezwolenia na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych - ok. miesi膮ca

. wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych - ok. 14 dni

. wydanie zezwolenia na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych podczas organizacji przyj臋膰 聽- ok. 14 dni


Tryb odwo艂awczy:

Od decyzji organu zezwalaj膮cego stronie przys艂uguje prawo wniesienia odwo艂ania do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Koninie, w terminie 14 dni od jej dor臋czenia - za po艣rednictwem W贸jta Gminy Ostrowite.

Podstawa prawna:

. Ustawa z dnia 26 pa藕dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286)

. Uchwa艂a Rady Gminy w Ostrowitem Nr XXVII/165/01 z dnia 26 wrze艣nia 2001r. w sprawie zasad usytuowania punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych

. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p贸藕n. zm.)

***

Sprzeda偶 i reklamowanie napoj贸w alkoholowych w internecie s膮 nielegalne - przepisy reguluj膮ce ten temat w ustawie o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi

***

Wymagane wnioski i dokumenty do wgl膮du:

. wniosek wraz z kompletem za艂膮cznik贸w wymienionych szczeg贸艂owo w formularzu wniosku (orygina艂y dokument贸w do wgl膮du).

. pe艂nomocnictwo udzielone osobie dzia艂aj膮cej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia op艂aty skarbowej

Druki do pobrania r贸wnie偶 w siedzibie Urz臋du Gminy Ostrowite.
 

Autor : Mateusz Wojciechowski
Zredagowa艂(a) : Mateusz Wojciechowski
Data wprowadzenia : 2006-02-06 13:47:50
Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-13 14:38:42
Liczba wy艣wietle艅 : 950

Redaktor  Data modyfikacji 
Ziemowit Adamczyk  15.03.2020 16:56poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Mateusz Wojciechowski  13.01.2016 13:34poka偶 t膮 wersj臋
Mateusz Wojciechowski  13.01.2016 13:28poka偶 t膮 wersj臋
Mateusz Wojciechowski  29.05.2007 07:56poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2555903