logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady
Uchwa艂a Rady Gminy

W sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy za I p贸艂rocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki zaliczonej do podsektora samorz膮dowego. Z dnia: 25 lipca 2006 roku Wydane przez: Gmina Ostrowite D

U C H W A 艁 A NR XLVII/230/2006Rady Gminy w Ostrowitem

z dnia 25 lipca 2006 rokuw sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania

bud偶etu Gminy za I p贸艂rocze oraz informacji o przebiegu

wykonania planu finansowego jednostki zaliczonej do

podsektora samorz膮dowego.Na podstawie art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z p贸偶n. zm.) i art. 18
ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorz膮dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z p贸偶n. zm.)Rada Gminy w Ostrowitem

u c h w a l a, co nast臋puje:搂 1

W贸jt Gminy przedstawia Radzie Gminy informacj臋 o przebiegu wykonania bud偶etu

Gminy za I p贸艂rocze w formie zestawie艅 tabelarycznych i informacji opisowej oddzielnie dla dochod贸w i wydatk贸w.搂 2

Informacja opisowa powinna uwzgl臋dnia膰 dane o zaci膮gni臋tych po偶yczkach i kredytach oraz o stanie zad艂u偶enia Gminy.搂 3

Jednostki organizacyjne zaliczone do podsektora samorz膮dowego
przedstawiaj膮 W贸jtowi Gminy informacj臋 o przebiegu wykonania planu
finansowego jednostki za I p贸艂rocze w formie zestawie艅 tabelarycznych i
informacji opisowej oddzielnie dla dochod贸w i wydatk贸w.搂 4

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 W贸jtowi Gminy Ostrowite.搂 5

Traci moc uchwa艂a Nr IX/58/99 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 21 lipca
1999r. w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania bud偶etu Gminy
za I p贸艂rocze.搂 6

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.Przewodnicz膮cy Rady Gminy /-/ Ireneusz Majewski
Autor : Administrator
Zredagowa艂(a) : Ziemowit Adamczyk
Data wprowadzenia : 2006-07-27 09:26:48
Data ostatniej modyfikacji : 2007-05-29 09:50:09
Liczba wy艣wietle艅 : 982licznik odwiedzin: 2218864