logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady
Uchwa艂a Rady Gminy

W sprawie: przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w. Z dnia: 29 grudnia 2005r. Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej艣cia w 偶ycie: z dniem podj臋cia

U C H W A 艁 A NR XL/187/2005Rady Gminy w Ostrowitem

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych

taryf zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego

odprowadzania 艣ciek贸w.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o
samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p贸藕n. zm.) oraz
art.24 ust.9a ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wod臋 i zbiorowym odprowadzaniu 艣ciek贸w (Dz. U. z 2001r. Nr 72,
poz.747 z p贸藕n. zm.)

Rada Gminy w Ostrowitem

u c h w a l a, co nast臋puje:搂 1Na wniosek Przedsi臋biorstwa Wodoci膮gowo Kanalizacyjnego p r z e d 艂 u 偶
a s i 臋 do dnia 31 lipca 2006 roku obowi膮zywanie dotychczasowych taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w
zatwierdzonych Uchwa艂膮 Nr XXIII/114/2004.搂 2Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 W贸jtowi Gminy Ostrowite.搂 3Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Przewodnicz膮cy Rady Gminy

[-] Ireneusz Majewski
Autor : Administrator
Zredagowa艂(a) : Ziemowit Adamczyk
Data wprowadzenia : 2006-02-06 13:29:41
Data ostatniej modyfikacji : 2007-05-29 09:42:54
Liczba wy艣wietle艅 : 876licznik odwiedzin: 2306967